Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

Toimeksiantosuhde-pikaopas: parhaat ratkaisut ja yleisimmät sudenkuopat

toimeksiantosuhde_artikkelikuva

Toimeksiantosuhteesta puhutaan silloin kun yritys, yrittäjä tai yksityishenkilö ostaa palveluita itsenäiseltä ammatinharjoittajalta. Toimeksiantosuhde eroaa työsuhteesta useilla eri tavoilla ja niin toimeksiantajalla kuin työn suorittajallakin on omat velvollisuutensa, jotka on hyvä muistaa. Jatka lukemista ja lataa Toimeksiantosuhteen pikaopas.

Tietoa toimeksiantajana toimimisesta löytyy eri paikoista ja usein ohjeita joutuu itse keräilemään sieltä sun täältä. Me päätimme helpottaa elämääsi ja laitoimme puolestasi tärkeimmät tiedot yhteen paikkaan: Toimeksiantosuhteen pikaoppaaseen.

UKKO.fi tarjoaa myös toimeksiantajalle kattavat palvelut ja asiantuntevan tiimin, joka neuvoo ja helpottaa elämääsi toimeksiantajana.

Kurkista toimeksiantosuhteen yleisimpiin sudenkuoppiin ja ota haltuun perusasiat tämän artikkelin avulla. Lataa sen jälkeen ilmainen Toimeksiantosuhteen pikaopas alta!

Mikä on toimeksiantosuhde?

Toimeksiantosuhteessa Toimeksisaaja eli itsenäinen ammatinharjoittaja suorittaa työn sovitussa aikataulussa, ja laskuttaa palkkionsa toimeksiantajalta, kuten yritykseltä tai yksityiseltä henkilöltä. Toimeksiantosuhdetta hyödynnetään usein silloin, kun tarvitaan keikkatyöntekijöitä, kiireapua sesonkiaikaan tai sivutoimisia tekijöitä.

Toimeksisaaja voi olla kevyt- tai pienyrittäjä, joka myy omaa ammattitaitoaan. Toimeksisaaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tarjoten ammattitaitoaan yhdelle tai monille toimeksiantajille. Joskus yhdellä toimeksiantajalla on tarjolla niin paljon työtä, että toimeksisaaja ei tarvitse muita toimeksiantoja. Toimeksiantosuhde mahdollistaa kuitenkin sen, että hän voi ottaa samanaikaisesti vastaan työtä useilta toimeksiantajilta.

Työllistätkö freelancereita?

UKKO.fi tarjoaa toimeksiantajille ratkaisuja, joilla helpotat omaa arkeasi.
Tutustu toimeksiantajan ratkaisuihin

Toimeksianto voi koskea hyvin erilaisia työtehtäviä. Toimeksiantaja voi ostaa yksittäisen työtehtävän, vaikkapa toimiston kevätsiivouksen itsenäiseltä ammatinharjoittajalta. Toimeksiantaja voi toisaalta myös hankkia jatkuvan siivouspalvelun toimitiloihinsa, tai palvelukokonaisuuden, johon kuuluu siivouksen lisäksi muitakin osia, vaikkapa toimitilojen kunnossapidon palveluita.

Muun muassa rakennusalalla on tyypillistä, että isommalla yrityksellä on tarvetta keikkaluonteiselle työvoimalle ja osaajia työllistetään toimeksiantosuhteissa. Rakennusprojektit ovat isoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden eri vaiheissa tarvitaan eri alojen ammattilaisia.

Taloa rakentavalla yrityksellä voi olla työntekijöitä myös palkkasuhteessa, mutta tietyssä projektin vaiheessa yritys usein täydentää oman tiiminsä osaamista erikoistuneilla ammattilaisilla, jotka työskentelevät toimeksiantosuhteessa. Yritys tilaa esimerkiksi putkiasentajan hoitamaan rakenteilla olevan talon putkityöt, sähköasentajan huolehtimaan sähköistä ja puusepän rakentamaan keittiön kaapistot.

Tällaisen useita eri ammattilaisia toimeksiantosuhteissa työllistävän yrityksen on erityisen tärkeää olla perillä siitä, kuinka toimeksiantosuhde muodostuu ja toimii, mitkä ovat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, ja miten toimia pulmatilanteissa. Toimeksiantosuhteen pikaopas tarjoaa muistilistan toimeksiantajalle – katso myös arkeasi helpottavat palvelumme toimeksiantajalle.

Kuvistuskuva: Rakennusalan ammattilainen työn touhussa. Toimeksiantosuhteen pikaopas.

Miten toimeksiantosuhde eroaa työsuhteesta?

Toimeksiantosuhteessa palkkaa ei makseta työntekijälle verokortilla, vaan työn suorittava itsenäinen ammatinharjoittaja laskuttaa palkkion työstään. Työstä ja palkkiosta sovitaan toimeksiantosopimuksella työsopimuksen sijaan.

Sopimusosapuolten velvollisuudet ja oikeudet ovat erilaiset toimeksiantosuhteessa kuin työsuhteessa. Esimerkiksi kilpailukielto on tietyillä aloilla tavanomainen toimintatapa palkkasuhteessa työskennellessä, kun toimeksiantosuhteessa taas itsenäisellä yrittäjällä on vapaus ottaa vastaan toimeksiantoja useilta toimeksiantajilta samanaikaisesti.

Jos yritys työllistää saman itsenäisen ammatinharjoittajan pitkän aikaa tai työtä on niin paljon, että toimeksisaajalle riittää yksi toimeksiantaja, on hyvä varmistua, ettei toimeksiantosuhde ala muistuttaa liikaa työsuhdetta. Riitatilanteessa huolimattomasti toteutettu toimeksiantosuhde voidaan tulkita työsuhteeksi, jolloin toimeksiantaja voi joutua takautuvasti maksamaan työnantajakuluja.

Jotta kaikki toimeksiantosuhteessa sujuu suunnitellusti, on hyvä perehtyä tarkasti toimeksiantosuhteen yksityiskohtiin, omiin ja työn suorittajan velvollisuuksiin ja oikeuksiin.

UKKO.fi Toimeksiantosuhteen pikaopas tarjoaa tärkeät tiedot ja vinkit toimeksiantosuhteisiin. Laskutuspalvelu voi olla myös toimeksiantajalle hyödyllinen kumppani ja säästää paljon aikaa ja vaivaa esimerkiksi laskutusautomaatioiden avulla. Katso UKKO.fin ratkaisut toimeksiantajille.

Kuvituskuva: hymyilevä mies kättelee toista henkilöä. Toimeksiantosuhteen pikaopas.

Jatkuva vai määräaikainen toimeksiantosuhde?

Toimeksianto voi olla kertaluonteinen, määräaikainen tai jatkuva. Se, millainen toimeksiantosuhde sopii mihinkin tilanteeseen, riippuu tilatusta palvelusta.

Iso kaupan alan yritys voi työllistää toimeksiantosuhteessa esimerkiksi osa-aikaisen hyllyttäjän. Tällöin on järkevää laatia jatkuva toimeksiantosopimus, jolla sovitaan jatkuvasta osa-aikaisesta työstä. Jos taas kyseessä on tiettyyn ajanjaksoon sidottu tarve lisätyövoimalle – vaikkapa kiireinen joulusesonki – on kätevämpää solmia määräaikainen toimeksiantosuhde.

Lisäksi valintaan vaikuttavat sekä toimeksiantajan että toimeksisaajan mieltymykset ja tilanne. Joskus toimeksisaaja voi haluta suorittaa työn ennemmin projektina, toisinaan taas arvostaa jatkuvaa sopimusta.

Kaikissa tilanteissa toimeksiannosta on hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Lataa toimeksiantosopimuspohja alta.

Kuvituskuva: kalenteri, jossa on eri värisiä merkintöjä. Toimeksiantosuhteen pikaopas.

Toimeksiantosuhteen sudenkuopat

Jos toimeksiantaja ja toimeksisaaja eivät tunne toimeksiantosuhteen koukeroita, voidaan päätyä ikäviin tilanteisiin. Jos osapuolet eivät ole perillä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, voi tuloksena olla väärinkäsityksiä ja riitatilanteita.

Toimeksiantosuhteen yksi mahdollinen sudenkuoppa onkin se, että osapuolet eivät tiedä, mitä voivat odottaa tai edellyttää toisiltaan toimeksiantosuhteessa. Toimeksisaaja ei ole palkattu työntekijä, vaan itsenäinen yrittäjä, joka voi esimerkiksi itse päättää, milloin ja miten suorittaa sovitun työn. Toimeksiantaja ei myöskään ole työnantaja, eikä hän siis huolehdi toimeksisaajan veroista tai eläkemaksuista, eikä järjestä esimerkiksi työterveyshuoltoa.

Toimeksiantajan onkin tärkeää huolehtia siitä, että molemmat sopimusosapuolet ovat perillä siitä, mitä toimeksiantosuhde tarkoittaa ja mitkä ovat osapuolten roolit. Uusille kevyt- tai toiminimiyrittäjille toimeksisaajan rooli voi olla vielä tuntematon, ja tällöin toimeksiantajan kannattaa avata toimeksiantosuhteen luonnetta toimeksisaajalle ennen sopimusten allekirjoittamista.

Kirjallisen sopimuksen puuttuminen on myös toimeksiantosuhteiden yleinen sudenkuoppa. Kun työstä sovitaan puhelimitse tai kasvotusten keskustellen, on aina vaara, etteivät osapuolet enää myöhemmin muista kaikkea sovittua sanatarkasti. Osa tärkeistä asioista voi jäädä myös kokonaan sopimatta.

Paras tapa välttää toimeksiantosuhteen sudenkuopat ovat avoin kommunikaatio osapuolten välillä alusta alkaen. Kaikesta on hyvä sopia kirjallisesti ja varmistaa, että molemmilla osapuolilla on sama käsitys siitä, mitä toimeksiantosuhde pitää sisällään.

Vältä sudenkuoppa:

Tee aina toimeksiantosopimus kirjallisena!
Lataa sopimuspohja täältä

Mitä muuta toimeksiantajan pitäisi huomioida? Ota käyttöön Toimeksiantosuhteen pikaopas

Toimeksiantajan on muistettava monta tärkeää asiaa. Tässä tekstissä olemme käsitelleet toimeksiantosuhteeseen liittyviä yleisiä asioita, jotka on ainakin hyvä pitää mielessä.

Ennen toimeksiantosopimuksen solmimista voit vielä ladata pikaoppaamme toimeksiantosuhteeseen. Tähän oppaaseen olemme keränneet tiiviiseen muotoon kaikki tärkeimmät asiat, jotka toimeksiantajan on muistettava. Voit hyödyntää opasta muistilistana niin ensimmäisen kuin kymmenennenkin toimeksiantosopimuksen laadinnassa ja toimeksiantajana toimiessasi.

Oppaasta löydät seuraavat tärkeät asiat:

 • Muistilista toimeksiantajalle
 • Kommunikaation merkitys toimeksiantosuhteessa
 • Laskutuspalvelun rooli toimeksiantosuhteessa
 • Toimeksiantosuhteen edut toimeksiantajalle
 • Kilpailukielto toimeksiantosuhteessa

…sekä muuta tärkeää tietoa toimeksiantajalle!

Oppaan avulla pääset jo pitkälle ensimmäisten toimeksiantosuhteiden kanssa ja kun haluat tietää enemmän toimeksiantosuhteen mahdollisuuksista. Jos työllistät toimeksiantosuhteessa usein tai jatkuvasti itsenäisiä yrittäjiä, tutustu myös UKKO.fi:n ratkaisuihin ja palveluihin toimeksiantajille.

Tarjoamme toimeksiantajille esimerkiksi laskutusautomaatioita, rajapintaratkaisuja, sekä apua laskuttamiseen ja palkkioiden maksuihin työtä suorittaville henkilöille. Täältä löydät lisätietoa toimeksiantajille tarjoamistamme palveluista ja voit varata tapaamisajan asiantuntijamme kanssa löytääksesi parhaan ratkaisun omaan tilanteeseesi!

 

Lue lisää aiheesta:

Miten työllistetään kevyt- tai toiminimiyrittäjä? Lue, mitä työllistäjän tulee muistaa ja lataa ilmainen opas työllistäjälle

Koontilasku: näin maksat kaikki freelancereiden palkkiot kerralla

Muita artikkeleita aiheesta Työllistäminen:

 • Työllistäminen Uusi ura houkuttelee monia – miten löytää se oikea työ?

  Työurat eivät ole enää entisenlaisia; tuskin enää kukaan on perinteisessä palkkatyösuhteessa samalla työnantajalla koko työuraa kisällistä mestariksi. On tavallista, että työurat kulkevat eteenpäin menemisen lisäksi myös sivuille ja välillä jopa taaksepäin. Yhä useammalla on työuransa aikana lukuisia eri ammatteja – välillä joillakin jopa yhtä aikaa. Päivisin ohjelmistoja kehittävä voi viikonloppuisin olla joogaopettaja tai koomikko. Ennusteiden mukaan merkittävä osa nykyisistä ammateista…

  Lue lisää
 • Työllistäminen UKKO.fi eläkeläisille – töitä omilla ehdoilla!

  Oletko pian jäämässä eläkkeelle? Olet ollut työelämässä vuosikymmenien ajan. Olet kehittänyt oman osaamisesi huippuunsa. Pian olisi kuitenkin aika hypätä pois oravanpyörästä viettämään leppoisia eläkepäiviä ehkä golfin tai bingon parissa. Miltä tämä kuulostaa sinun korvaasi? Kuulostaako se ihanalta vai stressaako ajatus siitä, että kuinka saat päiväsi täytettyä mielekkäästä tekemisestä eläköidyttyäsi? Jos asia jäi mietityttämään, jatka lukemista! Työntekoa niinkuin itse parhaaksi näet?…

  Lue lisää
 • Työllistäminen Miten työllistetään kevyt- tai toiminimiyrittäjä? Lue, mitä työllistäjän tulee muistaa ja lataa ilmainen opas työllistäjälle

  Moni yritys tarvitsee satunnaisesti keikkalaisia, kiireisenä sesonkiaikana apukäsiä tai jatkuvasti osa-aikaista työvoimaa. Apukäsien työllistäminen onnistuu palkkaamalla, mutta monelle yritykselle on vielä joustavampi vaihtoehto työllistää itsenäisiä pienyrittäjiä tai kevytyrittäjiä tarpeen mukaan osa-aikaiseen, keikka- tai projektityöhön. Lataa avuksi Opas työllistäjälle! Tunnetko itsenäisten ammattilaisten työllistämiseen liittyvät yksityiskohdat? Tässä tekstissä käymme läpi, mitä vaihtoehtoja keikkatyövoiman hankkimiseen on, mitä eroa on kevytyrittäjän ja Y-tunnuksellisen yrittäjän…

  Lue lisää