Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Työttömyyskorvaus

tyottomyyskorvaus

Työttömyys on kurja tilanne, joka voi kohdata ketä tahansa. Myös yrittäjä voi jäädä työttömäksi, kun yrityksen toiminta hiljenee vaikkapa vaikean globaalin taloustilanteen vuoksi. Palkansaajat korjaavat taloudellista tilannettaan työttömyyskorvauksilla, joiden piiriin yrittäjäkin voi tietyin ehdoin päästä.

Työttömälle maksettavat tuet

Työtön voi saada työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Työttömyyspäivärahaa maksetaan joko ansiosidonnaisena tai peruspäivärahana sen mukaan, kuinka pitkään työsuhde ennen työttömyyttä ehti jatkua. Ansiopäivärahan saaminen edellyttää lisäksi työttömyyskassaan kuulumista.

Peruspäivärahaan on oikeus jokaisella, joka on ollut töissä 8 kuukautta kahden vuoden aikana ennen työttömyyden alkamista. Niin peruspäivärahaa kuin ansiosidonnaista päivärahaakin voi saada enintään 500 päivän ajan.

Jos työssäoloehto ei täyty, jää työttömän vaihtoehdoksi työmarkkinatuki, jolla samalla pyritään tukemaan jatkotyöllistymistä. Työmarkkinatukea voivat saada kuitenkin vain ne hakijat, jotka tulevat työmarkkinoille ensimmäistä kertaa, eli lähinnä nuoret, tai sitten sellaiset henkilöt, joilla on takanaan hyvin pitkä työttömyys.

Työtön yrittäjä

Onneksi Suomessa myös yrittäjät voivat liittyä työttömyyskassaan, joten heidänkin on mahdollista saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Yrittäjien työttömyyskassaan voivat liittyä kaikki YEL- tai TyEL -vakuutetut henkilöt, jotka työskentelevät osake-, kommandiitti- tai avoimessa yhtiössä.

SYT-kassaan pääsee liittymään osoitteessa www.syt.fi.

Vaikka yrittäjäkin voi saada työttömyysturvaa, on olemassa tiettyjä asioita, jotka yrittäjää eivät kuitenkaan koske. Yrittäjä ei voi esimerkiksi lomauttaa itseään, mistä syystä työttömyysturvan lomautus- ja karenssiaikamääräykset eivät koske yrittäjiä. Myöskään työttömyysturvan lisäpäivät eivät koske yrittäjää, joten hän ei voi päästä niin kutsuttuun eläkeputkeen.

Yrittäjä hyötyy työmarkkinatuesta

Yrittäjälle on iso hyöty työmarkkinatuesta, koska sen turvin lisätyövoiman hankkiminen yritykselle on edullista. Hyöty on myös molemminpuolinen, sillä sen lisäksi, että yrittäjä saa työvoimaa, saa joku nuori tai pitkään työttömänä ollut mahdollisuuden päästä kosketuksiin työelämän kanssa.

Muita artikkeleita aiheesta Työelämä:

 • Työelämä Rakennusalan parhaat työt - Mistä saa eniten palkkaa?

  Listasimme rakennusalan palkat – Katso paljonko tienaa kirvesmies, rakennusmies, laatoittaja ja moni muu ammattilainen! Rakennusmiehen palkka Rakennusmies on työmaan yleismies Jantunen. Hän ei välttämättä ole minkään erityisen osa-alueen ekspertti, mutta pystyy toimimaan hyvin monenlaisissa työtehtävissä. Rakennusmies on yksi yleisimmistä ammattinimikkeistä, ja heitä tapaakin jokaisella työmaalla. Palkkaus on yleensä TES:in mukainen, mutta tietysti työnantajakohtaisia eroja voi olla. Rakennusmiehen keskipalkka on 2400…

  Lue lisää
 • Työelämä Tapahtuma: Työelämä tulevaisuudessa 27.5. – live-keskustelu verkossa

  Millaista työelämä on koronan jälkeen ja mitä tapahtuu työlle tulevaisuudessa? Miten koronavuosi on vaikuttanut työn tekemiseen ja mikä on muuttunut pysyvästi? Kurkista kanssamme tulevaisuuteen! Työelämä on muuttunut ja yrittäjyys on murroksessa. Töitä tehdään monella eri tavalla ja erityisesti kulunut vuosi on vaikuttanut monen työllistymiseen ja työn tekemiseen. Verkkotapahtumassa asiantuntijapaneeli keskustelee työpaikkojen kehityksestä, uudenlaisesta työllistymisestä sekä keikkatyön ja yrittämisen luomista mahdollisuuksista.…

  Lue lisää
 • Työelämä Vakituinen työsopimus - Ikuinen jatkumo?

  Kuten totesimme aiemmassa blogikirjoituksessa ”Määräaikainen työsopimus – Mikä se on?”, niin työsopimuslain 1 luvun 3§:n 2 momentin mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi (Vakituinen), jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Tarkoittaen, että työsopimukseen ei ole kirjoitettu päättymisaikaa, jolloin työsopimus on voimassa toistaiseksi. Työsuhde on niin kauan voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli haluaa sen lopettaa eli irtisanoa työsuhteen. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen…

  Lue lisää