Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Yrittäjän sairausloma: Sairausloma yrittäjänä ja mitä tapahtuu?

yrittaja-sairastaa

Kaikki meistä sairastuvat joskus – jotkut useammin, toiset vain harvoin. Kun työntekijä sairastaa, hän saa sairaslomaa ja työnantaja tai Kela maksaa korvauksen tältä ajalta. Mutta miten on yrittäjän kohdalla? Kuka tekee työt ja mistä saa korvauksen? Tästä artikkelista saat tärkeimmät vastaukset yrittäjän sairaslomaan liittyviin kysymyksiin.

Sairauksia ja sairauslomia on monenlaisia; perinteisten tartuntatautien lisäksi sairauslomalle voi joutua katkenneen solisluun kanssa sähköpotkulaudalla kaatumisen jälkeen tai voimien uupuessa lepoa ja hoitoa voi vaatia myös mieli. Yhtä kaikki, sairaudet ja onnettomuudet eivät ole toivottuja ja hyvin harvoin ennakoitavissa olevia asioita. Siksi niitä olisikin syytä miettiä huolellisesti etukäteen, ennen kuin ne tulevat ajankohtaisiksi.

Sosiaaliturvassa kevytyrittäjät rinnastuvat yrittäjiin, joten tässä artikkelissa on paljon hyödyllistä tietoa myös kevytyrittäjille. Toki jos kevytyrittäjyys on vain sivutoimista ja suurin osa ansioista tulee perinteisestä palkkatyöstä, on tilanne hieman toisenlainen.

YEL-työtulo määrää yrittäjän sairauspäivärahan

Avain yrittäjän sairausajan korvaukseen on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. Jos YEL-vakuutuksen ehdot täyttyvät, on se lain mukaan pakollinen yrittäjille ja kevytyrittäjille.

Yrittäjän itse ilmoittaman YEL-työtulon perusteella määräytyy yrittäjän pakolliset sosiaalivakuutusmaksut eli eläkemaksujen lisäksi myös sairausvakuutusmaksut. Tämä puolestaan vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvaetuuksien määrään eli muun muassa sairauspäivärahaan.

Kun yrittäjä on huolehtinut YEL-vakuutun ottamisesta haluamaltaan eläkelaitokselta, saa hän sairastamisen ajalta sairauspäivärahaa Kelalta.

Omavastuuaika yrittäjän sairauslomassa tipahti vuonna 2018 kolmesta päivästä yhteen eli nykyisin yrittäjä voi saada korvausta heti sairastumisesta seuraavana päivänä.

Huomioitavaa kuitenkin on, että jos yrittäjällä ei ole lainkaan YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, aivan kuten palkansaajilla.

Sairauspäivärahan, kuten muidenkin etuuksien perusteena käytetään kahden vuoden takaista YEL-työtuloa, jonka eläkelaitos on vahvistanut: vuonna 2019 etuudet määräytyvät siis vuoden 2017 keskimääräisen työtulon mukaan, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Päiväraha voi myös perustua sairastumista edeltäneen kuuden kuukauden YEL-työtuloon. Tällöin sen on oltava vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin vuoden 2017 verotuksessa todettu ja palkkakertoimella tarkastettu työtulo.

Kelan päivärahaetuuksien määräytymiseen on tosin tulossa ensi vuonna muutos. Tällöin etuus määräytyy etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltäneiden 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sairauskorvauksen suuruus määräytyy vuosituloista, jotka lasketaan sairastumista edeltävästä kuukaudesta 12 kuukautta taaksepäin.

Yrittäjän sairauspäivärahan hakeminen

Vaikka yrittäjä on tavallaan oman itsensä pomo ja hän voi omalla ilmoituksellaan olla pois töistä sairastuessaan, ei hän kuitenkaan saa sairausajalta korvausta ilman lääkärintodistusta.

Vaikka sairaus ei vaatisikaan lääkärin hoitoa, kannattaa yrittäjänkin silti suunnata lääkärin pakeille, jos työkyvyttömyys sairauden muodossa yllättää.

Lääkärinlausunto toimitetaan Kelaan sairauspäivärahahakemuksen kanssa. Helpoimmin tämä onnistuu sähköisesti, mutta Kela ottaa edelleen vastaan myös paperilomakkeita. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi ja skannaa mukaan tarvittavat liitteet ottamalla niistä valokuva puhelimellasi. Muista tehdä hakemus kahden kuukauden sisällä sairastumisesta!

A-lääkärintodistuksen perusteella päivärahaa voi saada yleensä enintään 60 päivää, tämän jälkeen tarvitaan laajempi B-lääkärinlausunto.

Kelan maksama sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä myös yrittäjälle. Sairauspäivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajalta kahden vuoden tarkastelujakson aikana.

Yrittäjän sairasloma

Sairaana töissä?

Moni yrittäjä varmasti miettii, voiko sairaana mennä töihin. Tämä on toki yrittäjän omassa päätäntävallassa, mutta jos yrittäjä haluaa saada sairastamisestaan sairauspäivärahaa, pitää hänen malttaa jäädä sairastamaan. Työkyvyttömyys on nimittäin sairauspäivärahan ehto.

Jos työkyky alenee, kannattaa siis yrittäjänkin jäädä rohkeasti sairauslomalle, sillä erityisesti pienissä yrityksissä yrittäjä on yrityksensä avainpelaaja: mitä pikemmin yrittäjä toipuu takaisin pelikuntoon, sitä paremmin hän voi keskittyä sataprosenttisesti yrityksen hoitamiseen ja mahdollisista työntekijöistä huolehtimiseen. Huonosti hoidettu pieni sairaus voikin ylättäen pahentua ja huonoimmassa tapauksessa vaarantaa koko yrityksen toiminnan.

Mikäli terveydentila kuitenkin sallii työskentelyn, kannattaa hoitavan lääkärin kanssa keskustella mahdollisuudesta osasairauspäivärahaan. Etuuden saamisen edellytyksenä on, että osittainen työskentely tukee tervehtymistä hoitavan lääkärin arvion mukaan. Osasairauspäivärahan saaminen edellyttää työskentelyn vähentämistä 40–60 prosenttiin aiemmasta. Järjestelyn pitää myös kestää yli 12 arkipäivää.

Mitä sitten, jos olen sekä yrittäjä että palkkatöissä ja sairastun?

Jos sairastunut yrittäjä (tai kevytyrittäjä) on yritystoiminnan lisäksi palkkatyössä, huomioidaan päivärahan suuruutta määritettäessä sekä palkkatulo että yrittäjätulo. YEL-vakuutuksen ollessa voimassa sairauspäivärahakaudella, jaetaan päiväraha yrittäjän ja palkanmaksajan kesken työtulon ja palkan suhteen mukaisesti.

Jos et ole YEL-velvollinen ja yritystoimintasi on vähäistä, sairauspäivärahasi määräytyy verotuksessa todettujen yritystoiminnan työtulojen eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan ansiotulon ja oman yrityksen palkkatulon mukaan.

Voinko eläkkeellä saada sairauspäivärahaa, jos pyöritän edelleen omaa yritystä?

Kyllä vain. Alle 68-vuotiaan, jolla ei ole YEL-vakuutusta, sairauspäivärahan määrä voi perustua eläkkeellä ansaittuihin yritystoiminnan ansiotuloihin.

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Kirjoittaja: Piia Peiponen

Muita artikkeleita aiheesta Yrittäjän sosiaaliturva:

 • Yrittäjän sosiaaliturva Yrittäjän asumistuki: voinko hakea yrittäjänä asumistukea?

  Pitääkö yrittäjän pärjätä omillaan vai voiko yrittäjänä saada asumistukea? Moni erityisesti aloittava yrittäjä miettii, miten oma yritystoiminta lähtee liikkeelle, tuleeko siitä kannattavaa ja mitä sitten, jos ei pärjääkään taloudellisesti. Yrittäjyys ei vie ketään yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle, vaan myös yrittäjät voivat saada tukia ja etuuksia, jos bisnes ei kannakaan. Moni yrittäjä ei tiedä, että myös yrittäjä voi olla oikeutettu yleiseen asumistukeen.…

  Lue lisää
 • Yrittäjän sosiaaliturva Yrittäjän työttömyysturva 2024: Työttömyysturva kevytyrittäjälle

  Millainen on yrittäjän tai kevytyrittäjän työttömyysturva? Entä miten onnistuu yrittäjyys tai kevytyrittäjyys työttömänä? Monella on käsitys, ettei yrittäjällä ole juuri minkäänlaista työttömyysturvaa. Todellisuudessa yrittäjänkin toimeentulo on työttömyyden kohdatessa turvattu – hän vain joutuu huolehtimaan sen kertymisestä itse. Yrittäjän työttömyysturvan koukerot voivat näyttää alkuun monimutkaisilta, mutta tässä artikkelissa olemme selvittäneet oleelliset kohdat ymmärrettävästi. Yrittäjällä ja kevytyrittäjällä on kaikki vapaus ja vastuu…

  Lue lisää
 • Yrittäjän sosiaaliturva Olenko palkansaajaan rinnastettava yrittäjä?

  Työttömyysturvalaki uudistui 1.1.2016. Tämän jälkeen kaikki aikaisemmin omassa työssään työllistyneet ovat työttömyysturvassa yrittäjiä. Tässä vaiheessa pitää siis vielä huomauttaa, että lakimuutos vaikuttaa ainoastaan työttömyysturvaan, eikä omassa työssään työllistyvien tarvitse perustaa omaa yritystä tai hankkia yrittäjän byrokratiaa. Työttömyysturvalain mukaan henkilö voi tiettyjen reunaehtojen täyttyessä olla palkansaajaan rinnastettava yrittäjä. Selvitän tässä kirjoituksessa, mitä tämä tarkoittaa. Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi…

  Lue lisää