Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Laura Asikainen & Uudenmaan TE-toimisto: TE-toimisto on myös kevytyrittäjiä varten – Ole rohkeasti yhteydessä jo varhaisessa vaiheessa

LauraAsikainen_TE-toimisto-1024x683

Vuorosana-blogisarjassamme UKKO.fi saa kylään työelämän eri sidosryhmien edustajia. Blogeissa kuulemme vieraidemme ajatuksia erilaisista kevytyrittäjiä koskettavista aiheista. Tällä kertaa olemme saaneet vieraaksi Laura Asikaisen, joka toimii työnvälitys- ja yrityspalveluiden asiantuntijana Uudenmaan TE-toimistossa.

Laura on kevytyrittäjien kanssa tekemisissä viikoittain ja asiakkaidensa kautta tietääkin juuri ne kevytyrittäjiä eniten mietityttävät kysymykset – sekä vastaukset niihin. Hänen kanssaan keskustelimme siitä, kuinka TE-toimistot ympäri maan voivat tukea ja opastaa niin kevytyrittäjyyden alkutaipaleella olevia kuin kokeneempiakin itsensätyöllistäjiä.

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Millaista apua TE-toimisto tarjoaa kevytyrittäjille?

Kauttamme on tarjolla runsaasti erilaisia kevytyrittäjää tukevia palveluita. Haluamme johdattaa oikean tiedon luo ja ohjaammekin usein eri yhteistyökumppaniemme palveluiden pariin. Esimerkiksi Uusyrityskeskukset tarjoavat palveluita erityisesti aloittaville yrittäjille – saatavilla on henkilökohtaista neuvontaa muun muassa liiketoimintasuunnitelman osalta.

Lisäksi tarjoamme yrittäjäkoulutusta TE-toimistoissa ympäri Suomen. Erilaisia infoja löytyy niin yrittäjyyttä harkitseville kuin yrittäjyyden polulla jo edenneille. Pidempiä yrittäjäkoulutuksia järjestetään työvoimakoulutuksina. Monista tarjolla olevista koulutusvaihtoehdoista on varmasti hyötyä myös kevytyrittäjälle, jotka harkitsevat esimerkiksi päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä.

Tarjoamme myös maksutonta ammatinvalintaohjausta, jossa voidaan perehtyä esimerkiksi siihen, onko yrittäjyyttä pohtiva henkilö sopiva yrittäjäksi. Ammatinvalintaohjausta on saatavilla niin kasvotusten, puhelimitse kuin videopuhelunkin välityksellä.

Yrittäjyydestä kiinnostuneen on mahdollista tutustua yrittäjän ammattiin myös työkokeilun kautta.

Mikäli puolestaan on jo toiminut kevytyrittäjänä ja haluaa seuraavaksi siirtyä y-tunnukselliseksi yrittäjäksi, kannattaa kääntyä yrityspalveluidemme puoleen ja selvittää mahdollisuus starttirahaan.

Yrityspalveluissa yrityksen hiljattain perustaneille on tarjolla muun muassa mahdollisuuksia kouluttautua, verkostoitua ja kehittää yritystoimintaa.

Asiakaspalvelija auttaa

Haluamme kehittää palveluitamme yhä paremmiksi ja tarpeita vastaaviksi, ja siksi mieluusti kuulemme, millaisista palveluista olisi kevytyrittäjille hyötyä.

Mitä kevytyrittäjät useimmiten kysyvät TE-toimiston virkailijoilta?

Kevytyrittäjät ovat hyvin aktiivisia etsimään tietoa ja selvittämään asioita itse. Yleensä heitä askarruttavat kysymykset liittyvät työttömyysturva-asioihin.

Kevytyrittäjät haluavat varmistaa, menettävätkö vai säilyttävätkö he työttömyysturvaoikeutensa. Useat ovat myös kiinnostuneita tarjoamistamme palveluista – kiinnostusta ja kehitystoiveita ei meidän näkökulmastamme kuitenkaan koskaan ole liikaa.

Vuoden 2018 alussa voimaan astui lakimuutos, jonka myötä työttömänä aloitettu neljä kuukautta kestävä yrittäjyys ei estä ansiopäivärahan saamista. Miten lakimuutos on TE-toimiston näkökulmasta vaikuttanut yrittäjyyden ja kevytyrittäjyyden suosioon itsensätyöllistämisvaihtoehtona?

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä yritystoimintaan liittyvien selvityspyyntöjen määrä on lisääntynyt. Kun yritystoiminta alkaa ja yrittäjä ilmoittaa siitä TE-toimistolle, selvittämme toiminnan aloituspäivän sekä sen, täyttyvätkö työvoimapoliittiset edellytykset työttömyysetuuden maksamiselle. Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana, vaan vasta tämän ajanjakson jälkeen.

On havaittavissa, että yritystoiminta aloitetaan nyt herkemmin. Lakimuutos on ollut helpotus kevytyrittäjinä toimiville asiakkaillemme.

Kun on työllistynyt neljän kuukauden ajan, on todennäköisesti jo jokin kuva siitä, onko yritystoiminnasta päätoimiseksi vai jatkuuko se sivutoimisena.

Yritystoiminnan aloittamisen suosion kasvu heijastuu myös tilastoista. Esimerkiksi tämän vuoden toisella neljänneksellä aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 14 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Laskutuspalvelut ovat tilastoissa niin uusi asia, että niiden kohdalla tapahtunutta muutosta on tilastoista vaikea löytää. Omien kokemusteni mukaan vastaavaa kasvua on tapahtunut myös kevytyrittäjyydessä.

Mitä kevytyrittäjän tulee muistaa ottaa huomioon työttömyysturva-asioissa?

Tärkeintä on muistaa ilmoittaa TE-toimistolle yli kaksi viikkoa kestävästä työllistymisestä sekä muista työnhakutilanteen muutoksista.

Kevytyrittäjyyden pää- tai sivutoimisuutta selvitettäessä ratkaisevaa on, onko työllistyminen niin suurta, että henkilöllä ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan kokoaikaista työtä kyseisenä aikana. Kun tilanne muuttuu, tulee asiasta ilmoittaa TE-toimistoon. Tämä on hyvä hoitaa niin pian kuin mahdollista, jolloin TE-toimiston ei puolestaan tarvitse lähestyä jälkikäteen selvitelläkseen asiaa.

ajatteleva kevytyrittäjä

Kun puolestaan saa selvityspyynnön, on tärkeää muistaa vastata kaikkiin siinä kysyttyihin kysymyksiin. Toisinaan asioiden selvittäminen viivästyy turhaan, kun kaikkea tietoa ei ole muistettu antaa yhdellä kertaa.

Miten sivu- ja päätoimisuuden rajaa voisi selkeyttää, jotta ei se ei aiheuttaisi niin paljon harmaita hiuksia kevytyrittäjille?

Olisi toki helpompaa, jos raja olisi tarkka. Kevytyrittäjien tilanteet ovat kuitenkin niin vaihtelevia, että selkeää rajaa on mahdoton vetää.

On heidän kannalta parempi, että mukana on myös tulkintaa. Kun asiat käsitellään tapauskohtaisesti, vältytään todennäköisemmin myös vääriltä tulkinnoilta. Lähes aina kevytyrittäjän kanssa ollaan samaa mieltä siitä, onko kevytyrittäjyys pää- vai sivutoimista.

iloinen yrittäjä

Mitä muuta haluat sanoa kevytyrittäjille?

Haluan korostaa, että olkaa rohkeasti oman alueenne TE-toimistoonne yhteydessä. Etenkin, kun työllistytte yli kahden viikon ajan. Toisinaan tuntuu, että moni hieman pelkää, mitä tapahtuu kahden viikon työllistymisen jälkeen. Yhdessä sitten selvitetään, mikä on vaikutus työttömyysturvaan.

Aina on parempi selvittää asiat ajoissa. Meihin voi olla yhteydessä esimerkiksi jo siinä vaiheessa, kun vasta suunnittelee ensimmäistä toimeksiantoa.

Vuorosana on blogisarja, jossa Ukko saa kylään työelämän eri sidosryhmien edustajia, jotka kertovat ajatuksiaan työelämästä ja itsensä työllistämisestä.

Lue myös

Yrittäjän ja kevytyrittäjän työttömyysturva käytännössä

Kevytyrittäjyys ja starttiraha – Saako kevytyrittäjä starttirahaa?

Suoraan koulusta työkyvyttömyyseläkkeelle – Anne-Mari ponnisti kivuista huolimatta kevytyrittäjäksi ja toteutti unelmansa

Sivutoiminen yrittäjyys – mitä se tarkoittaa?

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Muita artikkeleita aiheesta Yrittäjän sosiaaliturva:

 • Yrittäjän sosiaaliturva Yrittäjä ja etuuksien menettäminen

  Tietyissä tapauksissa yrittäjä voi myös menettää hänelle myönnettyjä etuuksia. Tämä koskee varsinkin työttömyysturvaa. UKKO.fi on yksityishenkilöille suunnattu laskutuspalvelu. Se tarjoaa mahdollisuuden laskuttaa ilman omaa yritystä. Tutustu UKKO.fi-palveluun ilmaiseksi jo tänään! Liian pitkä työttömyys Kun työttömyys venyy syystä tai toisesta liian pitkäksi, ei työttömyysturvaa voida yrittäjälle enää myöntää. Ansiosidonnaista päivärahaa SYT -kassasta voi saada enintään 500 päivän ajan. Tämän ajanjakson jälkeen…

  Lue lisää
 • Yrittäjän sosiaaliturva Yrittäjän sairausloma: Sairausloma yrittäjänä ja mitä tapahtuu?

  Kaikki meistä sairastuvat joskus – jotkut useammin, toiset vain harvoin. Kun työntekijä sairastaa, hän saa sairaslomaa ja työnantaja tai Kela maksaa korvauksen tältä ajalta. Mutta miten on yrittäjän kohdalla? Kuka tekee työt ja mistä saa korvauksen? Tästä artikkelista saat tärkeimmät vastaukset yrittäjän sairaslomaan liittyviin kysymyksiin. Sairauksia ja sairauslomia on monenlaisia; perinteisten tartuntatautien lisäksi sairauslomalle voi joutua katkenneen solisluun kanssa sähköpotkulaudalla…

  Lue lisää
 • Yrittäjän sosiaaliturva Olenko palkansaajaan rinnastettava yrittäjä?

  Työttömyysturvalaki uudistui 1.1.2016. Tämän jälkeen kaikki aikaisemmin omassa työssään työllistyneet ovat työttömyysturvassa yrittäjiä. Tässä vaiheessa pitää siis vielä huomauttaa, että lakimuutos vaikuttaa ainoastaan työttömyysturvaan, eikä omassa työssään työllistyvien tarvitse perustaa omaa yritystä tai hankkia yrittäjän byrokratiaa. Työttömyysturvalain mukaan henkilö voi tiettyjen reunaehtojen täyttyessä olla palkansaajaan rinnastettava yrittäjä. Selvitän tässä kirjoituksessa, mitä tämä tarkoittaa. Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi…

  Lue lisää