Arvioitu lukuaika: 8 minuuttia

Yrittäjyys ystävän kanssa – uhka vai mahdollisuus?

yritys-ystavan-kanssa-kaksi-iloista-yrittajanaista-tyoskentelee

Yrityksen perustaminen kaverin kanssa voi olla loistava idea, ja parhaimmillaan se on oikea unelmatyö. Toiminnassa on kuitenkin myös riskinsä, sillä läheiset välit voivat aiheuttaa paineita ja ristiriitoja. Suuri osa ongelmista on onneksi vältettävissä huolellisella suunnittelulla, selkeillä sopimuksilla ja avoimella keskustelulla.

Kerromme, mitä yritystoiminnan ja ystävyyden yhteensovittaminen vaatii; näillä neuvoilla väistätte ystäväsi kanssa pahimmat sudenkuopat ja voitte saada liiketoimintanne kukoistamaan!

Miksi minun pitäisi lukea tämä artikkeli?

• Jos olet haaveillut yrittäjyydestä ystäväsi kanssa – tai jopa vakavasti suunnitellut sitä

• Kerromme, mitä etuja ystävyydestä on yritystoiminnassa

• Saat tietää, kuinka voitte tehdä toiminnastanne menestyksekästä

• Saat selville, mitä uhkia toimintaan voi liittyä, ja kuinka ne voi minimoida

Tutustu myös Janika Mitroon ja Minna-Maija Kuituseen – kaveruksiin, jotka ryhtyivät kevytyrittäjiksi yhdessä! Voitte ystäväsi kanssa saada inspiraatiota heidän tarinastaan.

Lue: Janikan ja Minnan kahden ystävän taide

Miettikää ystäväsi kanssa myös sitä, millainen yritysmuoto teille sopii parhaiten. Toiminimiyrittäjyyden ohella myös nimenomaan kevytyrittäjyys on loistava vaihtoehto, joka sopii myös omien yrittäjyystaitojen ja liikeidean testaamiseen.

Yrittäjyys ystävän kanssa voi olla parasta työtä ikinä

Moni yritys on saanut alkunsa hyvien ystävysten jaetuista intohimoista ja visioista. Kuuluisia esimerkkejä ovat asunnonvuokrauspalvelu Airbnb, elektroniikkajätti Apple ja jäätelönvalmistaja Ben & Jerry’s. Myös UKKO.fi perustettiin neljän kaveruksen toimesta.

Läheiset välit ja yhteiset mielenkiinnon kohteet voivat saada aikaan mitä hienoimpia liikeideoita. Useille kaveruksille nämä jäävät vain ilmoille heitetyn idean tasolle; osa kuitenkin innostuu viemään suunnitelmaa eteenpäin.

Liiketoiminnan suunnittelu yhdessä kaverin kanssa voi tuntua kaikin puolin toimivalta.

Eräs yhteisen yrittäjyyden hyvistä puolista on se, että ystävän tuntee jo etukäteen. Hänen tietää olevan hyvä tyyppi. Sen sijaan palkkatyössä käyvillä on yleensä täysin arpapeliä, millaisia kollegoja omalle kohdalle sattuu.

Yrittäjyys ystävän kanssa voi olla paras työ ikinä.

Koska kaveri on jo tuttu, ovat myös hänen taitonsa, luonteenpiirteensä ja toimintatapansa melko tuttuja. Näin ollen on myös helppo miettiä, kumpi ottaa yrityksessä mitäkin vastuita hoidettavakseen, ja kuinka kumpikin saa käyttää taitojaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiedossa on myös, mikä on kaverin tyyli tehdä töitä: onko hän esimerkiksi nopea, täydellisyyttä tavoitteleva ja yksityiskohtiin keskittyvä vai enemmän rento, luova ja isoa kuvaa tarkasteleva. Kun nämä asiat tietää etukäteen, voi niihin paremmin varautua eikä ärsyyntyä niistä. Vastuualueetkin on helppo määritellä.

Kaverin kanssa on myös monesti luontevaa jutella rehellisesti hankalistakin asioista.

Entäs sitten ne uhat?

Valitettavasti läheiset välit voivat koitua myös ongelmaksi. Kun toisen ihmisen tuntee hyvin, häneltä saattaa toisinaan odottaa tai vaatia liikaa – oli kyse sitten hankalista työtehtävistä tai liian pitkiksi venyvistä päivistä.

Vaikka toisten mielestä on helppo puhua asioista suoraan oman ystävän kanssa, voivat jotkut kokea aivan päinvastoin; kaverin odotuksia ei haluta pettää, etenkään kun on kyse liiketoiminnasta. Tällöin saattaakin olla tavallista vaikeampaa tunnustaa epäonnistuneensa jossain työtehtävässä tai kertoa, että tuntee olonsa uupuneeksi.

Kun yrittäjäystävälle ei haluta tuottaa pettymystä, saatetaan itseä puskea äärirajoille tehden pitkiä päiviä ja vaatien omilta töiltä täydellisiä tuloksia. Jotkut asettavat riman korkealle paitsi itsensä, myös ystävänsä kohdalla.

Ongelmaksi voi koitua sekin, että yrittäjäystävysten kunnianhimot ja työmoraalit eivät yllättäen kohtaakaan.

Oman kaverin kanssa työskentelyyn ei välttämättä suhtauduta oikeana työnä vaan ajatellaan, että kyllä tässä voi ottaa rennosti. Yrittäjäkaksikon toinen puolisko saattaa löysäillä liikaakin; omalle kaverille on helppo ehdottaa parin tunnin lounastaukoa tai todeta kesken töiden, että nyt maistuisi päiväunet.

Yrittäjyys ystävän kanssa voi olla myös ongelmallista.

Kaverin leväperäisyys saattaa lisätä toisen osapuolen työtaakkaa kohtuuttomasti tai vähintäänkin käydä hänen hermoilleen. Voi käydä niinkin, että kumpikin osapuoli sortuu laiskotteluun, jolloin työt eivät etene ollenkaan.

Henkilökohtainen elämäkin tulee yhteisessä yrittäjyydessä helposti mukaan työhön, vaikka se tulisikin pitää erillisenä. Yrittäjäkaverille uskaltaa näyttää itsestään puolia, jotka työntekijänä malttaisi pitää piilossa, ja työaika saattaa kulua vapaa-ajan asioiden vatvomiseen.

Raha ja eriävät mielipiteet ovat myös omiaan aiheuttamaan ristiriitoja liikekumppanusten välille.

Tietyistä asioista puhuminen voi olla hyvin hankalaa, kun toista ei halua loukata – varsinkin juuri siksi, että kyseessä on oma ystävä. Asiat jäävät hautumaan, jolloin ongelmat saavat kasaantua ja pahentua entisestään.

Näin voitte välttää ongelmatilanteet

Onneksi moneen yhteisen yrittäjyyden hankaluuteen voi varautua suunnittelemalla ja pohtimalla niitä yhdessä. Suurinta osaa kannattaa miettiä jo ennen kuin ryhdytte yrityksen perustamishommiin!

Varmistakaa, että sovitte yhteen

Vaikka yhteinen yritys ystävän kanssa kanssa tuntuu loistavalta ajatukselta – tehän tulette niin hyvin toimeen! – ei toimintaan kannata ryhtyä liian kevyin perustein. Valitettavasti se oma rakas ystävä ei aina ole oikea valinta liikekumppaniksi; ne tietyt tekijät, jotka saavat ystävyytenne toimimaan, voivatkin aiheuttaa kompastuskiviä yhteiselle yrittäjyyspolullenne.

Yrittäjyyteen pätee sama sääntö kuin matkustamiseen tai kämppäkaveruuteenkin: kaikkien ystävien kanssa se ei vain toimi.

Jos kuitenkin alat harkita liiketoimintaa kaverisi kanssa, pidä mielessä, että intohimonne samaa asiaa kohtaan ei vielä kerro paljonkaan. Toiminta vaatii teiltä kummaltakin todellista motivaatiota, sitkeyttä ja mielenkiintoa tavoitteidenne saavuttamista kohtaan. Ennen kuin ryhdytte yrityksen perustamistoimiin, miettikää yhdessä seuraavia:

 • Onko teillä yhteiset arvot
 • Määritelkää tavoitteenne ja toiveenne yrityksen suhteen
 • Ovatko työmoraalinne yhteneväiset
 • Paljonko olette valmiita uhraamaan yritystoimintanne eteen
 • Onko välillänne ollut ennen konflikteja – ja jos on, millaisiin asioihin ne ovat liittyneet

Yhteiset arvot toimivat pohjana kaikelle. Mielipiteisiinne ja toiveisiinne liittyvät erimielisyydet ovat vielä ratkaistavissa; jos kuitenkin arvonne ovat täysin erilaisia, on molempia tyydyttävien ratkaisujen löytäminen ongelmatilanteissa vaikeaa.

Yhteinen suunnittelu ystävän kanssa on tärkeää.

Suunnitelkaa asiat yhdessä etukäteen

Varmistakaa, että olette molemmat kartalla asioista, ja että käsityksenne "kartasta" ovat samanlaiset. Millaiselta tavoitteenne näyttävät, ja mitä haluaisitte yritystoiminnallanne saavuttaa? Millaisella aikataululla haluaisitte päästä eteenpäin? Onko taloudellinen tilanteenne kunnossa?

Liiketoimintasuunnitelma tulisi laatia aina yritystä perustettaessa; tehkää tämäkin yhdessä. Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen ja niiden saavuttamisen suunnittelu auttaa teitä jo pitkälle!

Voitte käyttää apunanne esimerkiksi UKKO.fi:n liiketoimintasuunnitelmapohjaa. Kätevä suunnitelmapohja löytyy myös Oma Yritys-Suomi -palvelulta.

Sopikaa asioista kirjallisesti

Tämä kannattaa aina! Kun suunnitelmat, ideat ja sovitut asiat on kirjoitettu ylös, voitte tarvittaessa palata niihin myöhemmin. Kirjallisten dokumenttien avulla saatte palautettua yrityksen perustamisaikoina päätetyt asiat mieliinne ja voitte pysyä suunnitelmassa.

Näin teidän on myös helppo tarkistaa, mistä olette sopineet, jos välillenne sattuisi myöhemmin tulemaan epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä. Jokainen toki ajattelee, että omaan ystävään voi aina luottaa – mutta liikemaailmassa näissä asioissa ei voi koskaan olla liian tarkka.

Määritelkää roolinne heti alussa – vahvuuksienne mukaisesti

Miettikää, kuinka osaamisenne ja aiempi kokemuksenne auttaa teitä yritystoimintanne eteenpäin viemisessä parhaalla tavalla. Suunnitelkaa myös, mitä kaikkea teidän tulee hoitaa, ja kuinka vastuut olisi kannattavinta jakaa.

Nautitko itse esimerkiksi numeroiden pyörittelystä tai asioiden perinpohjaisesta selvittelystä? Onko kaverisi varsinainen somehai, joka hallitsee myös graafisen suunnittelun? Jutteletteko te molemmat mielellänne ihmisten kanssa? Onko jotain sellaista, mitä kumpikaan teistä ei missään nimessä halua vastuulleen?

Muistakaa jakaa vastuualueet ystävän kanssa.

Määritelkää roolinne tämän mukaisesti ja varmistakaa, että olette kumpikin tyytyväisiä omiinne. Tarvittaessa voitte myös ulkoistaa vastuita. Varautukaa siihen, että roolinne voivat jonkin verran muuttua, jos yrityksenne kasvaa ja saatte palkata työntekijöitä.

Tarkastelkaa vastuitanne myös jälkikäteen aina silloin tällöin: ovatko työmääränne pysyneet tasavertaisina ja kohtuullisina? Etenkin yritystoiminnan kasvaessa työkuormakin kasvaa usein vaivihkaa, eivätkä jakamanne vastuut mene välttämättä enää tasan.

Pitäkää työ ja huvi erillään

Tämä ei ole ystävän kanssa aina helppoa. Yritystoimintanne etenemisen ja menestyksen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että pystytte kumpikin pitämään työ- ja vapaa-ajan minänne erillään.

On toki luonnollista, että toisinaan lounastaukonne venyvät pitkiksi, väsyneet iltapäivät menevät pelkkään rupatteluun ja päätätte perjantaina aloittaa viikonlopun jo aikaisin. Älkää kuitenkaan antako näin tapahtua jatkuvasti!

Muistakaa pitää työpäivienne lomassa taukoja, ja käyttäkää ne henkilökohtaisista asioistanne rupatteluun sekä muuhun hauskanpitoon. Älkää venyttäkö työpäiviänne liian pitkiksi liian usein – yrittäjänä näin toki toisinaan käy – vaan pitäkää niissä selkeä rytmi. Aloittakaa työpäivät hyvissä ajoin ja lähtekää hyvissä ajoin after workille tai kotiin huilaamaan.

Lyhyesti sanoen: pyhittäkää työaika yrityksenne edistämiselle ja vapaa-aika huville.

Älkää antako rahan pilata välejänne

Rahasta on paljon iloa, mutta toisinaan se voi olla todellinen riidankylväjä. Se onkin pilannut välit lukemattomilta pariskunnilta, sukulaisilta, ystäviltä ja liikekumppaneilta.

Parhaiten pidätte raha-asianne selvinä keskustelemalla niistä, suunnittelemalla rahankäyttöä yhdessä ja pitämällä kaikki tulonne ja menonne läpinäkyvinä. Kuitit ja muut tositteet tulee luonnollisesti ottaa talteen ja säilyttää hyvin.

Jos kuitenkin pelkäätte raha-asioiden käyvän teille liian hankalaksi, kannattaa harkita niiden käsittelyn ulkoistamista vaikkapa tilitoimistolle.

Juhlikaa ystävän kanssa myös yhteisiä voittoja.

Juhlistakaa yhteisiä voittojanne – niitä pieniäkin!

Kun saavutatte uuden virstanpylvään yritystoiminnassanne, juhlistakaa sitä yhdessä. Nämä voivat olla niin isoja kuin pieniäkin asioita: ensimmäiset kaupat, projektien valmistumiset, positiiviset asiakaspalautteet, lomien alku tai loppu, syntymäpäivät…

Tämä luo välillenne hyvää ilmapiiriä ja on loistava tapa pitää motivaatiota yllä.

Esimerkiksi yrityksen syntymäpäivän aikaan tai kauden päätteeksi teidän on myös hyvä kerrata, mitä olette saaneet aikaan, ja tarkastella taivaltanne jälkikäteen. Päivittäisessä työskentelyssä ei samalla tavoin kiinnitä huomiota yhteistyöhön ja sen kehittymiseen.

Puhukaa asioista avoimesti

Puhumattomuus ja salailu eivät yhteisessä yrittäjyydessä johda mihinkään hyvään. Jos jokin asia siis epäilyttää, ärsyttää tai muuten vaivaa sinua, keskustele siitä ystäväsi kanssa ja kannusta häntä tekemään samoin.

Palautteen tai kritiikin antaminen ystävälle voi tuntua vaikealta, koska sen pelkää vaikuttavan negatiivisesti myös henkilökohtaiseen suhteeseen. Asioiden kiertely, valehtelu tai passiivis-aggressiivinen suhtautuminen on kuitenkin aina huonompi vaihtoehto. Olkaa siis avoimia ja rehellisiä, toki esittäen asiat rakentavasti ja asiallisesti.

Kuinka toimia, jos ongelmatilanteita kuitenkin tulee

Vaikka yrittäminen on palkitsevaa, on se toisinaan myös raskasta ja stressaavaa. Ristiriidoilta on mahdotonta välttyä kokonaan, vaikka asiat olisikin hyvin suunniteltu ja sovittu etukäteen.

Sekä sinun että ystäväsi kannattaa opetella rakentavaa keskustelua ja konfliktien kohtaamista. Muistakaa, että eriävät näkökannat tai väittelytkään eivät ole henkilökohtaisia, eivätkä ne ole sama kuin riitely. Jos kohtaatte erimielisyyksiä, perustelkaa omat näkökantanne ja jutelkaa asioista rauhallisesti.

On tärkeää, että ette sorru konfliktitilanteissa toistenne syyttelyyn tai vie yritystoimintanne haasteita henkilökohtaiselle tasolle.

Jos ette tunnu millään pääsevän hankalissa tilanteissa yhteisymmärrykseen, kannattaa teidän ehkä harkita ulkopuolista henkilöä sovittelemaan asiaa. Pyytäkää apuun esimerkiksi asiaan perehtynyttä konsulttia, joka osaa neuvoa teitä objektiivisesti.

Yrittäjyys ystävän kanssa voi tuoda paljon onnistumisia.

Tunnetteko ehkä muita yrittäjiä? Jos törmäätte hankaliin tilanteisiin, voitte pyytää myös heitä sparrailemaan kanssanne! On todennäköistä, että muutkin yrittäjät ovat painineet samojen ongelmien kanssa; teidän onkin hyvä kuulla, kuinka he ovat saaneet ne lopulta selvitettyä.

Tärkeää on ottaa huomioon, että vaikka pulmallisia tilanteita tuleekin, moni niistä ei ole ylitsepääsemätön.

Muistakaa vaalia ystävyyttänne!

Tätä sivuttiinkin jo yllä: työaika tulisi pyhittää yritystoiminnan edistämiselle. Yhtä tärkeää on kuitenkin pitää huolta henkilökohtaisista elämistänne ja yhteisistä väleistänne.

Huolehtikaa siis siitä, että teillä on myös kunnolla vapaa-aikaa ja tilaa ystävyytenne ylläpitämiselle. Välillä voi olla myös hyvä, että otatte "omaa aikaa" ja olette erossa toisistanne – kuten parisuhteessakin.

Muistakaa myös, ettei yritys ole kaikki kaikessa. Jos teistä siis alkaa esimerkiksi tuntua, ettei yhteisestä toiminnastanne tule enää mitään, miettikää vaihtoehtojanne. Haluaako vain toinen teistä lopettaa, vai oletteko molemmat saaneet yrittäjyydestä tarpeeksenne?

Keskustelkaa asioista yhdessä ja tehkää päätökset tämän mukaisesti. Loppujen lopuksi ystävyytenne on tärkeintä, ja se menee kaiken muun edelle.

Artikkeli on julkaistu ensi kerran 1.6.2021. Sitä on päivitetty 14.2.2022.

Lue myös

Liiketoimintasuunnitelma pohjana toiminnan aloittamiselle – mieti nämä kuntoon ennen yrityksen perustamista!

Mitä yrittäjyys vaatii? Tarkistuslista yrittäjäksi aikovalle

Aloitteleva yrittäjä, keskity oikeisiin asioihin ja vältä velkaloukku – vinkit yritystoiminnan alkuun

Onnistuneen yhteistyön ainekset – näin loistat tiimeissä!

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys sopii sinulle kun:

 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Haluat testata liikeideaasi
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Haluat säästyä tilitoimiston kuukausimaksuilta
 • Haluat valita perustatko Y-tunnuksen vai et

Yrittäjyys on sinua varten kun:

 • Aiot toimia yrittäjänä päätoimisesti tai säännöllisesti
 • Sinulla on valmis yritysidea
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat perustaa toiminimen tai osakeyhtiön tai siirtää kirjanpitosi meille
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen tai sinulla on jo sellainen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>
Milla-Maria Karvinen

Milla on teräväkynäinen sisällöntekijä, joka innostuu uuden ideoinnista, vanhan kehittämisestä ja vaikuttavasta viestinnästä. Vapaa-ajalla hän rentoutuu lenkkeilemällä lähimetsässä hyvä podcast tai musiikki kuulokkeissa.

Muita artikkeleita aiheesta Yrittäjyys:

 • Yrittäjyys Yrittäjän loma vaatii suunnittelua - tienasithan lomarahat ajoissa?

  Jokaisen yrittäjän kannattaa tähdätä siihen, että kukkaro on loman aikana tarpeeksi paksu. Silloin hengähdystauot ovat paitsi ansaittuja, myös ”palkallisia”. On yrittäjiä, jotka eivät koskaan lomaile sekä on niitä, joiden elämä tuntuu olevan yhtä lomaa. Jotkut yrittäjät kokevat loman ottamisen hankalana, mutta yhteen lomapäivään ei pitäisi minkään yrityksen kaatua. Puolestaan työuupumus saattaa helposti kaataa koko yrityksen, jolloin kaikki kovalla vaivalla tehty…

  Lue lisää
 • Yrittäjyys Kun yrittäjä ei jaksa – näin voit välttää työuupumuksen

  Suurin osa meistä kohtaa elämämme aikana työrintamalla erilaisia haasteita. Myös itsensätyöllistäjillä voi tulla vastaan hankalia ja stressaavia tilanteita, ja pitkään jatkuvina nämä voivat aiheuttaa uupumusta. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka työuupumuksen välttäminen onnistuu, ja kuinka sen oireisiin voi saada apua. Burnout eli työuupumus on stressin laukaisema tila. jossa työkyky on heikentynyt tai mennyt kokonaan. Kyseessä on mielenterveysongelma, vaikka Kela ei pidäkään…

  Lue lisää
 • Yrittäjyys Vieraskynä: Näin säästän yrittäjänä 4000 euroa vuodessa lomaan

  Yrittäjän tulee varautua säästämällä niin pahan kuin hyvänkin päivän varalle. Esimerkiksi lomailu tulee rahoittaa itse. Jos lomaan ei ole varautunut laittamalla rahaa sivuun, voi kesäloma jäädä pitämättä. Näin kirjoittaa yrittäjä ja Fiksukuluttaja.fi-sivuston sisältövastaava Marja Simonen UKKO.fin vieraskynässä. Tässä blogissa mietin ensin sitä, kuinka paljon juuri minun pitää säästää lomaa varten. Tässä esimerkkitilanteessa summa on 4000 euroa, joten siksi pohdin erilaisia…

  Lue lisää