Yritystoiminnan lopettaminen

28.8.2012

Yritystoiminnan päättymiseen voi olla useitakin syitä, mutta silti se vaatii aina tiettyjä toimenpiteitä, joista tulee huolehtia. Kannattaa pitää mielessä myös, että nämä samaiset toimenpiteet koskevat myös keskeytynyttä yritystoimintaa, vaikka yritys ei varsinaisesti olisikaan lopettanut toimintaansa.

Ilmoitus verohallintoon vaaditaan

Yritystoiminnan lopettamisesta tai sen keskeytymisestä tulee viipymättä tehdä ilmoitus verohallintoon. Kaikki tarvittavat lomakkeet ovat saatavilla Internetistä esimerkiksi Suomen Yrittäjien nettisivuilta osoitteessa www.yrittajat.fi. Nämä lomakkeet toimitetaan täytettyinä Patentti- ja rekisterihallintoon (PRH), josta tieto kulkeutuu verohallintoon ja kaupparekisteriin.

Jos yritystoiminnan lopettamiseen liittyy yrityksen kauppa, täytyy yritystoiminnan lopettamisilmoituksen mukana toimittaa kauppakirjan jäljennös.

300s250-eit

Arvonlisäverovelvollisuus päättyy

Yritystoiminnan lopettamisilmoitus päättää verovelvollisuuden. Tämän jälkeen täytyy vielä toimittaa valvontailmoitus viimeiseltä toimintakuukaudelta tai vaihtoehtoisesti veroilmoitus viimeiseltä toimintavuodelta.

On tärkeää huomata, että verovelvollinen voi halutessaan jatkaa arvonlisäverovelvollisena vielä sen ajan, kun myy hallussaan olevaa liikeomaisuutta, vaikka varsinainen liiketoiminta olisikin siis loppunut. Verohallinto lähettää lopullisen ilmoituksen arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä.

Joissakin tapauksissa viranomaiset saattavat myös itse ehdottaa yritystoiminnan lopettamisesta ja arvonlisäverovelvollisuuden lopettamista, jos yritystoiminnan katsotaan olleen pysähdyksissä jo hieman pidemmän aikaa. Arvonlisäverovelvollisuus päättyy aina myös silloin, kun yrityksen liikevaihto jää alle 8500 euroon vuodessa. Tällöin yritystoiminta ei siis kuitenkaan ole loppunut.

Säännöllinen palkanmaksu kuntoon viimeistä kertaa

Palkanmaksu katsotaan päättyneeksi sinä päivänä, kun yritys maksaa viimeistä kertaa palkkoja. Tällöin täytetään myös valvontailmoitus ja työnantajasuoritukset maksetaan. Jos palkkoja maksetaan kuitenkin satunnaisesti vielä yritystoiminnan lopettamisen jälkeen, maksetaan työnantajasuoritukset oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella. Näistäkin on tehtävä myös vuosi-ilmoitus veroviranomaisille.

Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen päättyminen

Yritystoiminnan lopettanut henkilö poistetaan ennakkoperintärekisteristä vain niin pyydettäessä. Jos siis ei halua kyseiseen rekisteriin enää kuulua, täytyy rekisteristä poistamista muistaa pyytää. Rekisteröinnin päättymispäiväksi merkitään sitten se sama päivä, joka on yritystoiminnan lopettamispäivä.