Blogi

30.6.2020

Työntekijän palkkaaminen – näin hoidat sen hyvin

Työntekijän palkkaaminen on monimutkainen prosessi, ja rekrytointi vie enemmän aikaa kuin äkkiseltään ajattelisi! Tässä artikkelissa kerromme mitä työntekijän pakkaamisessa kannattaa huomioida.

Käytännön järjestelyt, jotka rekrytointi pitää sisällään, vievät aikaa ja vaativat toisinaan paljonkin selvittelyä. Jos kyseessä on ensimmäisen työntekijän palkkaus, saattavat myös työnantajamaksut, palkanmaksu ja työntekijän palkkaamiseen liittyvät lakiasiat aiheuttaa päänvaivaa. 

Niiden lisäksi työntekijän osaaminen ja – varsinkin, jos yritys on kasvava – kehittymisinto ovat tietysti merkittäviä. Henkilökemioiden on niin ikään kohdattava, jotta työskentely yhdessä olisi mahdollisimman mielekästä!

Yrittäjä voi hoitaa liiketoimintaansa yksinään, jos se on vielä alkuvaiheessaan tai sopivan pienimuotoista. Mikäli yrityksen kysyntä kuitenkin kasvaa eikä yrittäjä enää tunne pystyvänsä tekemään kaikkea, on hänen aika etsiä apukäsiä.

Työntekijän palkkaaminen on monesti pitkä prosessi, jossa on huomioitava useita tekijöitä. Se kannattaa myös suunnitella etukäteen mahdollisimman tarkasti.

Jos tunnet itse joutuneesi tällaisen tilanteen eteen, kannattaa sinun lukea tämä kirjoitus ja hyödyntää vinkkejämme! Luomme ensin katsauksen rekrytoinnin käytännön asioihin, sitten mainitsemme muita ajattelemisen arvoisia pointteja.

Seuraavia kolmea kohtaa tulee miettiä nimenomaan ennen rekrytoinnin aloittamista.

Kartoita tarpeesi

Mitä oikeastaan tarvitset yritykseesi? Suunnittele sen mukaisesti, millaiseen työsuhteeseen tekijä tulisi palkata ja millainen aikataulu rekrytointiprosessiin on varattava.

Millaisiin tehtäviin kaipaat tekijää? Haetko jotakuta, jolle voit jakaa osan nykyisestä työtaakastasi, vai tarvitsetko jotain uutta osaamista – kuten pr-henkilöä, it-osaajaa tai asiakaspalvelijaa? Mieti tehtävien jako niin, että työskentelystä tulee mahdollisimman tehokasta.

Jos työmääräsi tuntuu pysyvän tasaisen runsaana ja jopa kasvavan, kannattaa sinun harkita vakituisen työntekijän palkkaamista. Mikäli taas kaipaat apua vain tiettyinä aikoina – esimerkiksi kolmena päivänä viikossa tai joulusesongin aikaan – on ruuhka-apulaisen tai osa-aikainen työntekijän palkkaaminen parempi vaihtoehto.

Laske työntekijän palkkakustannukset ja työnantajan sivukulut

Itse palkka ei ole suinkaan ainoa kulu, joka työnantajalle alaisesta koituu – pitää muistaa, että työntekijän palkkakulut nostaa myös kirjanpidon kustannuksia. Tämän ohella kuluja aiheuttavat lakisääteiset vakuutukset: työtapaturma-, ammattitauti- ja työntekijän eläkevakuutus eli TyEL.

Työntekijän palkkaaminen aiheuttaa lisäksi seuraavia kuluja:

 • Rekrytoinnin kulut
 • Työterveyshuolto
 • Eläke- ja sosiaaliturvamaksut
 • Vuosilomista aiheutuvat kulut
 • Työntekijän tarvitsemat työvälineet

Uuden työntekijän olisi tuotettava yrityksen kassaan vähintään oman palkkansa verran sivukuluineen; näin hänen palkkaamisensa on liiketoiminnalle kannattavaa.

Työntekijän palkkaaminen palkkakustannukset

Huomioi, että yrittäjän on mahdollista saada myös tukea ensimmäisen työntekijänsä palkkaamiseen. Jos tunnet olevasi sen tarpeessa, selvitä, onko firmasi oikeutettu siihen! Tee tämä ennen, kuin rekrytointi lähtee käyntiin.

Työntekijän palkkaaminen aloitettava tarpeen kartoittamisesta ja position määrittelemisestä

Yksityskohdat on suunniteltava hyvin ennen kuin rekrytointi voi alkaa! Erittele tarvittavan työntekijän vastuualue ja tehtävät mahdollisimman tarkasti, ja yuo ne selkesäti esille myös työilmoituksessa.

Mieti jälleen, jakaisitko työntekijälle osan nykyisistä tehtävistäsi, vai tarvitsetko täysin uutta osaamista. Oletko kiinnostunut esimerkiksi toimintasi markkinoinnista sosiaalisessa mediassa, mutta itselläsi ei ole tähän resursseja? Tällöin somen hyvin hallitseva työntekijä voi avata toiminnallesi aivan uusia ulottuvuuksia.

Työsuhteen muotoa on niin ikään harkittava. Jos työntekijälle ei tule riittämään yrityksessäsi töitä kuin osan viikosta tai tiettyinä kausina, hae osa-aikaista tai tarvittaessa töihin kutsuttavaa tekijää. Tällöin avuksi voi harkita myös freelancerin tai kevytyrittäjän ottamista; näin päätti toimia yrittäjä ja bloggaaja Maiju Markkanen, joka kirjoitti tästä myös blogissaan.

Keikkatöihin voit harkita myös freelanceria tai kevytyrittäjää!

Entä millaista kokemusta kaipaisit työntekijältäsi? Mieti tätä silmällä pitäen, palkkaatko mieluummin kokeneen asiantuntijan vai vastavalmistuneen tai korkeakouluharjoittelijan, joka pääsee kehittymään ammatillisesti työn ohessa.

Tuntuuko sinusta, että kaipaisit helpotusta vain paperitöihin? Tällöin voit työntekijän palkkaamisen sijaan harkita niiden ulkoistamista esimerkiksi UKKO.fi-laskutuspalvelulle.

Katso UKKO.fi toimeksiantajille!

Rekrytointi sisältää monta vaihetta – varaudu tähän

Ihannetilanteessa sopiva työntekijä löytyy nopealla aikataululla, ilman sen kummempaa punnitsemista tai jopa ilman tarvetta rekrytoinnille. Yrittäjä saattaakin jo etukäteen tuntea jonkun, joka on hänestä juuri oikea henkilö tehtävään, ja kysyä häntä siihen.

Yleensä rekrytointi kuitenkin vaatii enemmän aikaa ja vaivaa. Tähän kannattaa varautua henkisesti; prosessi voi syödä yrittäjältä runsaasti arvokkaan työajan lisäksi hänen vapaa-aikaansa.

Työntekijän rekrytointi

Tavallisesti rekrytointi sisältää seuraavat etapit:

 • Työpaikkailmoituksen käsittely. Ilmoituksen laatimisen lisäksi aikaa kuluu sen julkaisuun ja mahdolliseen markkinoitiin.
 • Hakuaika. Huomioi, että aikaa kuluu jonkin verran myös lisätietoa kaipaavien hakijoiden mahdollisiin yhteydenottoihin. Jos ilmoitat työilmoituksessa mahdollisuuden tiedusteluihin, aseta niille jokin itsellesi sopiva aika tietyille päiville.
 • Hakemusten käsittely ja kutsut työhaastatteluun
 • Haastattelujen järjestäminen. Yleensä haastattelukierroksia tulee myös järjestää useampia, melko tavallinen määrä on 2–3.
 • Valintapäätöksen tekeminen ja siitä ilmoittaminen. Ilmoita tästä valitun lisäksi muillekin kandidaateille. Vaikka tämä ikävä tehtävä onkin, on siitä silti tärkeää huolehtia; valitsematta jääneet hakijat pettyvät varmasti, mutta vielä huonompi ratkaisu on jättää kokonaan ilmoittamatta heille päätöksestä.
 • Irtisanomisaika. Ota tämä huomioon, jos valitsemasi henkilö on työsuhteessa jossain toisessa firmassa. Tyypillisin irtisanomisaika on kahdesta viikosta yhteen kuukauteen.

Valinnan jälkeen

Kun rekrytointi on saatettu päätökseen, laadi heti alkuun alaisellesi työsopimus. Ehdot sen tekemiseen löydät Finlexin sivuilta.

Ilmoittaudu tämän jälkeen Verohallinnon työnantajarekisteriin, mikäli yrityksesi aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Ilmoitus tehdään joko perustamis- tai muutosilmoituksella.

Jos uusi työntekijä palkataan vakituiseen suhteeseen, hoida hänen työterveyshuoltoonsa ja lakisääteisiin vakuutuksiinsa liittyvät asiat.

Perehdyttäminen vie niin ikään oman aikansa, oli työntekijä sitten ammattilainen tai vasta työelämänsä aloittanut. Sinun on siis varauduttava hänen opastamiseensa ja neuvomiseensa ja oltava kärsivällinen, vaikka työskentely etenisikin aluksi hieman hitaasti.

Millaisen työkaverin haluaisit?

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina epävarmaa ja sisältää omat riskinsä. Vaikka rekrytointi olisi kuinka tarkkaa ja monivaiheista tahansa, ei valitusta työntekijästä silti saa sen kautta koko kuvaa.

Aina työnantaja ja -hakija eivät saakaan ihan sitä, mitä olisivat halunneet. Siksi työsuhteen alkuun on hyvä asettaa koeaika. Sen kesto saa olla enintään kuusi kuukautta ja määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet sopimuksen kestosta. Koeajalla työsuhteen saa purkaa heti ilman irtisanomisaikaa. Purkamisperuste ei kuitenkaan saa olla syrjivä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallinen.

Työkaveri

Vaikka maksimimitoitettu koeaika sisältyy monesti sopimuksiin ns ”vakiolausekkeena”, kannattaa koeaikaa käyttää harkiten. Se nimittäin tarkoittaa, että myös työntekijällä on vapaus irtisanoutua välittömästi, hyväksyttävien purkamisperusteiden puitteissa. Pitkä koeaika on myös vakituisesta työsuhteesta uuteen vaihtavalle työntekijälle riski ja saattaa herättää epäluottamusta.

Työntekijän luonteen ja osaamisen lisäksi henkilökemiat hänen ja työnantajan välillä ovat erittäin tärkeitä. Ne vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen ja sitä kautta yritystoiminnan menestykseen.

Yrittäjän on tämän vuoksi monesti helppo palkata henkilö, jonka hän tietää jo etukäteen olevan hyvä ja osaava tyyppi. Kun rekrytointi taas käynnistetään puhtaalta pöydältä ja mukaan tulee työnantajalle ennestään tuntemattomia henkilöitä, tulee valitsemisesta kinkkisempää.

Kun alat etsiä työntekijää, ajattele asiaa siltä kannalta, ettei hänestä tule pelkästään alaistasi, vaan myös työkaverisi. Tulet siis mahdollisesti viettämään kaikki arkipäiväsi hänen seurassaan.

Valitse työkaveri, jonka kanssa uskot viihtyväsi!

Onko sinulla jo tiimi kasassa? Mieti siinä tapauksessa, kuinka uusi jäsen tulee täydentämään sitä – niin taitojensa kuin luonteensa puolesta. Mikäli tiimistä puuttuu esimerkiksi graafista osaamista, on loistavaa, jos uusi jäsen tuo tätä mukanaan. Vielä parempi on, jos hänen luonteensa sopii tiimiin!

Tässä kohtaa kannattaa kuitenkin huomioida, ettei tiimiin kannata palkata ainoastaan itsensä kaltaisia ja sen vuoksi miellyttävältä tuntuvia henkilöitä. Paras tiimi koostuu eri tyyppisistä luonteista, jotka täydentävät toisiaan. Jos nykyisessä tiimissä on vain asiakeskeisiä ja harkitsevia introverttejä, voi ihmiskeskeinen ja vauhdikas persoona tuoda tiimiin uutta potkua.

Toisaalta yksityiskohtiin huomiota kiinnittävä luonne voi muistuttaa nopeatempoisempaa persoonaa tärkeistä yksityiskohdista, jotka tältä saattavat vauhdissa jäädä huomaamatta. Toki kovin erilaiset persoonallisuuspiirteet saattavat myös helposti aikaansaada yhteentörmäyksiä.

Mitkään persoonat eivät kuitenkaan ole toista huonompia, vaan niillä on erilaisia vahvuuksia, joita kannattaa hyödyntää parhaan mukaan.

Kuten mainittu, ansioluettelo ja työhaastattelu eivät vielä kerro työntekijästä kaikkea. Ne paljastavat kuitenkin yllättävän paljon. Jos hakija on motivoitunut ja todella innostunut hakemastaan paikasta, tämä näkyy hänestä, vaikka hän olisi jännittynyt. Useimmat meistä jännittävät työhaastattelussa, eikä hieman epävarmalle käytökselle kannata antaa liikaa painoarvoa.

Rekrytointi työhaastattelu

Toisaalta jos kuitenkin haetaan kovin supliikkia myyjää, voi olla, että tällainen henkilö ei työtilanteessakaan pysty toimimaan luontevasti. Kannattaa siis pitää mielessä se, mihin tehtävään työntekijää etsitään, ja vaikuttaako hän työtehtävään soveltuvalta.

Hakijan persoonasta ja mielenkiinnosta tehtävää kohtaan kertoo sekin, kuinka hän vastailee kysymyksiisi, ja miten hän muutenkin haastattelussa käyttäytyy. Kukaan ei loppujen lopuksi pysty näyttelemään kovin erilaista persoonaa kuin todellisuudessa on.

Jos tunnet, että keskustelu hakijan kanssa on mutkatonta, teillä todennäköisesti synkkaa hyvin!

Vaikka uuden työntekijän ottamisessa omat riskinsä onkin, saattaa se olla myös parasta, mitä yritykselle tai yrittäjälle voi tapahtua! Kun rekrytointi hoidetaan hyvin, voi yrittäjä saada mitä loistavimman sparraajan – ja parhaassa tapauksessa hyvän ystävän.

Työsopimuksen laatiminen

Työntekijän kanssa tulee toki aina tehdä työsopimus. Suullinenkin sopimus on aivan yhtä sitova ja virallinen kuin kirjallinen työsopimus. Tästä huolimatta työsopimus olisi kuitenkin hyvä tehdä kirjallisesti; tällöin siitä on helppo tarkistaa, mitä on sovittu, jos osapuolten välillä ilmenee myöhemmin epäselvyyksiä. Suullisen työsopimuksen kohdalla tätä on vaikea tarkistaa jälkikäteen.

Netistä löytyy useita työsopimuspohjia, joita voit käyttää apuna kirjallisen työsopimuksen tekemisessä. Näiden valmiiden pohjien avulla voit helposti ja nopeasti luoda juuri omiin tarpeisiisi sopivan työsopimuksen.

Työsopimuksesta tulisi kuitenkin aina käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

 • Työnantajan ja työntekijän osoitteet
 • Työn alkamispäivä
 • Jos kyseessä on määräaikainen työsuhde, määräaikaisuuden peruste sekä sopimuksen päättymispäivä
 • Paikka, jossa työtä tehdään
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Mitä työehtosopimusta työhön sovelletaan
 • Palkanmaksukausi sekä palkan määräytyminen
 • Työaika
 • Miten vuosiloma määräytyy
 • Mikä on irtisanomisaika tai miten se määräytyy
 • Koeajan pituus

Käytitpä siis valmista pohjaa tai kirjoititpa työsopimuksen alusta lähtien itse, varmista, että työsopimuksesta löytyvät vähintäänkin kaikki yllä mainitut tiedot. Näiden lisäksi voit halutessasi lisätä työsopimukseen lain puitteissa muitakin tietoja, jotka koet tarpeelliseksi. Usein työsopimuksissa on maininta kilpailukiellosta ja salassapitovelvollisuudesta.

Työehtosopimus

Työntekijää palkatessa tulee myös ottaa huomioon se, koskeeko alaa jokin työehtosopimus. Vaikka yritys tai työntekijä eivät kuuluisi minkäänlaiseen liittoon, tulee molempien noudattaa alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön sekä työnantajan välille luotu sopimus erilaisista alaa koskevista ehdoista. Työehtosopimuksessa on yleensä määritelty esimerkiksi alan palkkaus, työajat, lomat sekä muut edut. Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin keskenään sopia työntekijän kannalta paremmista ehdoista.

Työehtosopimus tuleekin ottaa huomioon jo työsopimusta tehdessä ja palkkausta sekä muita ehtoja uudelle työntekijälle päätettäessä. Mikäli työsopimuksesta löytyisi ehto, joka on ristiriidassa alalla pätevän työehtosopimuksen kanssa, tällöin työsopimukseen kirjattu ehto ei päde. Tässä tapauksessa noudatetaan yleissitovasta työehtosopimuksesta löytyvää määräystä. Työehtosopimuksiin on kirjattu, missä määrin niistä voidaan poiketa.

Työaika

Työajan määrittäminen

Uutta työntekijää palkkaavan yrityksen tulee pitää mielessä se, että myös työaikoja säännellään laein. Työnantajan on myös pidettävä kirjaa tehdyistä työtunneista. Mikäli yritys laiminlyö työaikakirjanpidon, ovat työntekijän muistiinpanot yleensä avainasemassa mikäli asiassa tulee erimielisyyksiä.

Joissain tehtävissä edellytetään rytmiä, joka poikkeaa tavallisesta virka-ajasta.

Jos olet palkkaamassa työntekijää tällaiseen tehtävään, kannattaa tarkistaa työaikalaista, mitä siellä mainitaan tällaiseen työaikaan liittyen. Laista löytyy paljon erilaisia sääntöjä sekä poikkeuksia liittyen eri alojen työaikarajoituksiin.

Halutessaan yrittäjä voi antaa työntekijän tehdä töitä liukuvalla työajalla. Tällöin työntekijä voi määrätyissä rajoissa vapaasti käyttää tätä liukumaa ja päättää milloin sitä käyttää. Mikäli työtä ei ole tarpeen tehdä aivan tarkalleen tiettynä kellonaikana, esimerkiksi klo 8–16 välillä, voi liukuva työaika olla hyvä ratkaisu. Tämä tarjoaa joustoa sekä työntekijälle, että työnantajalle.

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset ovat ensimmäinen asia, joka kannattaa hoitaa kuntoon uusia työntekijöitä palkattaessa. Jos työnantaja maksaa yli 1 300 euron edestä palkkoja kalenterivuoden aikana, tulee hänen hankkia tapaturmavakuutus. Tätä vakuutusta ei voi hankkia jälkikäteen, vaan sen tulee olla voimassa heti töiden alkaessa. Juuri tämän vuoksi työntekijän vakuutukset kannattaa ehdottomasti hoitaa kuntoon niin pian kuin mahdollista. Tapaturmavakuutuksen voi hankkia vahinkovakuutusyhtiön kautta.

Mikäli työnantaja maksaa palkkaa sen verran, että hänen tulee hankkia tapaturmavakuutus, tulee hänen maksaa myös työttömyysvakuutusta. Työttömyysvakuutusta tulee maksaa vain 17–64-vuotiaista työntekijöistä ja se maksetaan Työllisyysrahastolle.

Lisäksi työnantajan tulee maksaa työntekijän eläkevakuutusta (TyEL) 17–68-vuotiaista työntekijöistä, joiden kuukausiansiot ovat minimissään 60,57 euroa (2020).

Työterveyshuollon järjestäminen

Työntekijän palkkaaminen edellyttää myös lakisääteisen työterveyshuollon järjestämistä. Sopimus työterveyshuollosta voidaan tehdä joko julkisen terveydenhuollon tai yksityisten lääkäriasemien kanssa. Työterveyshuoltoa järjestettäessä kannattaa ottaa yhteys näitä palveluita tarjoaviin tahoihin, sillä siten saat parhaiten apua ja neuvoja työterveyshuollon järjestämiseen.

Työterveyshuoltoa järjestävät tahot myös osaavat antaa sinulle asianmukaisen tarjouksen siitä, mitä työterveyshuolto tulisi yrityksellesi maksamaan. Lakisääteisen työterveyden järjestäminen on minimi, mutta yritys voi hankkia myös lakisääteistä laajemman työterveyshuollon. Hyvät työterveysedut toimivat houkuttimena työnhakijoille, tukevat työntekijöiden työssäjaksamista ja luovat positiivista työantajamielikuvaa.

Työterveyshuolto

Työllistämisen tuet

Rekrytointi ja työntekijän pitäminen tulee usein kalliiksi. Työntekijää palkatessa kannattaa siis miettiä sitäkin, olisiko työllistämiseen mahdollista saada jonkinlaisia tukia. Erilaisia tukia on mahdollista hakea silloin, jos on palkkaamassa henkilön, jolla on vaikeuksia muuten työllistyä.

Myös nuorten palkkaamiseen voi olla mahdollista saada erilaisia tukia. Kannattaa siis miettiä sitä, voisitko ehkä palkata yritykseesi nuoren työntekijän tai henkilön, jolla on vaikeuksia työllistyä muuten.

Työllistämisen tukien tarkoituksena ei toki ole auttaa yritystä hankkimaan työntekijöitä halvalla. Sen sijaan niiden tarkoituksena on auttaa esimerkiksi nuoria sekä henkilöitä, joiden on vaikea löytää työtä, työllistymään. Tästä huolimatta nämä tuet voivat tarjota yritykselle mahdollisuuden pienentää riskiä, joka syntyy uuden työntekijän palkkaamisesta. Ja kukapa tietää, vaikka uusi erinomainen työntekijä löytyisikin tällaista kautta!

Te-toimiston sivuilta löytyy tietoa palkkatuesta.

Palkan maksaminen

Myös palkanmaksuun liittyy useita asioita, jotka yrittäjän tulee huomioida työntekijää palkatessa. Ensinnäkin kannattaa ottaa huomioon se, että palkka tulisi aina maksaa työntekijän pankkitilille, ja käteisenä sen saa maksaa vain hyvin painavasta syystä. Palkanmaksukauden tulee käydä ilmi työsopimuksesta, ja palkan on aina oltava työntekijän pankkitilillä palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Tämä siis silloin, mikäli palkanmaksupäivän suhteen ei ole muuta sovittu.

Työntekijälle tulee toimittaa palkkalaskelma, josta ilmenee palkan määrä sekä sen määräytymisen perusteet. Palkkalaskelma voi olla vapaamuotoinen, eli ei ole mitään tiettyä mallia, jota palkkalaskelman tulisi noudattaa. Palkkalaskelmasta tulisi kuitenkin käydä ilmi ainakin tietyt oleelliset tiedot:

 • työnantajan tiedot
 • työntekijän tiedot
 • työsuhteen alkamispäivä (ja mahdollinen päättymispäivä)
 • palkanmaksukausi
 • ennakonpidätyksen alainen ansio kuluvalta palkanmaksukaudelta ja kuluvalta vuodelta
 • vuoro-ja kausityön lisät
 • lomakorvaukset ja lomarahat
 • palkasta toimitettu ennakonpidätys, työntekijän pidätykset ja muut vähennykset
 • tilille maksettava summa

Palkanmaksuun liittyvät tilitykset ja ilmoitukset

Yrityksen tulee tehdä maksamistaan palkoista ilmoituksia eri tahoille. Palkoista tulee tehdä ilmoitus muun muassa työtapaturmayhtiölle, verottajalle sekä työttömyysvakuutusrahastoon.

Pelkät ilmoitukset eri tahoille eivät riitä, vaan lisäksi sinun tulee suorittaa erilaisia palkkoihin liittyviä tilityksiä. Kunkin kuukauden 12. päivä yrityksen tulee tilittää edellisen kuukauden palkoista kertyvät ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut verottajalle. Joka kuukauden 20. päivä yrityksen taas tulee ilmoittaa ja tilittää edellisen kuukauden palkoista kertyvät TyEL-maksut.

Työntekijän nettopalkka on oltava työntekijän pankkitilillä palkkapäivänä. Nettopalkasta on vähennetty verot ja muut maksut, kuten TyEL.

Työntekijän palkkaaminen

Muita vaihtoehtoja työntekijän palkkaamiselle

Työvoiman tarpeet vaihtelevat kysynnän ja tilanteiden mukaan. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yritykselle iso riski, eikä aina tiedetä kuinka pitkään töitä on tarjolla. Toisinaan lisätyövoimaa tarvitaan nopealla aikataululla tai jotakuta sijaistamaan vakituista työntekijää. Jos yritys ei pysty toimittamaan tilauksia ajoissa tai hoitohenkilökunta ei saavu paikalle, voivat seuraamukset olla katastrofaaliset.

Voi myös olla, että lyhytkestoinen projekti vaatii erityisosaamista, jota ei löydy yrityksen sisältä.

Vaihtoehtoiset työllistämisen tavat tulevatkin kyseeseen nimenomaan silloin kun kyse on lyhytkestoisesta tarpeesta tai esimerkiksi projektin kestoa ei ennalta tiedetä. Työntekijän palkkaamiselle vaihtoehtoja ovat henkilöstövuokraus tai työn ostaminen alihankintana.

Henkilöstöpalveluyritykset laskuttavat yleensä tehtyjen työtuntien mukaan. Hinta perustuu ns. palkkakertoimeen, mikä pitää sisällään työntekijän kuukausipalkan ja muut rekrytointiin ja työsuhteeseen liittyvät kulut. Henkilöstövuokrauksessa työsuhde muodostuu työntekijän ja henkilöstövuokrausyrityksen välille. Mikäli huomataan, että työvoiman tarve pitkittyy, kannattaa harkita työntekijän palkkaamista yritykseen. Vuokratyö syö nimittäin helposti motivaatiota sellaisilta työntekijöiltä, jotka toivovat löytävänsä vakituisen työsuhteen.

Yrityksen tarvitessa erityistä osaamista projektiin, kannattaa harkita myös kevytyrittäjän työllistämistä. Jos freelancerilla tai alihankkijalla ei vielä ole omaa yritystä, jonka kautta voisi laskuttaa, voi hän laskuttaa kevytyrittäjänä UKKO.fi-laskutuspalvelun kautta. Tällöin toimeksiantosuhde muodostuu kevytyrittäjän ja toimeksiantajan välille. UKKO.fi hoitaa kevytyrittäjän ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen perustuvaa maksuliikennettä.

Katso UKKO.fi toimeksiantajille!

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 29.8.2019, ja sitä on päivitetty 2020 kesäkuussa. UKKO.fi ei vastaa artikkelin tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Milla Alhanen
Kirjoittaja

Milla-Maria Alhanen

Milla-Maria on Porista kotoisin oleva, sittemmin espoolaistunut kynäniekka, joka inspiroituu vaikuttavista viestinnän ilmiöistä, koukuttavasta tarinankerronnasta sekä lennokkaista keskusteluista. Hän pyrkii pitämään tasapainon luovan tiimityön ja itsenäisen flow-tilan välillä.

Rekisteröidy nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Lisää aiheesta

Kerro mielipiteesi

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa.