Kenelle yrittäjyys sopii?

Kuka on sopiva yrittäjäksi? Mitä yrittäjältä vaaditaan?

Yrittäjyyteen liittyy paljon sekä positiivisia, että negatiivisia mielikuvia. Se, vaikuttavatko nämä mielikuvat lannistavasti vai tuntuvatko ne vain mielekkäältä haasteelta, kertoo omalta osaltaan siitä, onko ihmisellä yrittäjältä vaadittuja ominaisuuksia.

Mikä ajaa ihmisen yrittämään?

Työ on tärkeä osa ihmisen elämää. Oikean alan ja hyvän työpaikan löytäminen voi olla vaikeaa, mutta alistuminen työpaikan huonolle ilmapiirille, kehno palkka, tai tyytyminen työhön, joka ei tunnu mielekkäältä, voi vaikuttaa radikaalisti jaksamiseen myös kotona.

Tyytymättömyys onkin yksi monista syistä, joista voi syttyä kipinä ryhtyä yrittäjäksi. Toisaalta mielekkäässä työpaikassa tai harrastuksen kautta saatu työkokemus ja osaaminen voi motivoida kokeilemaan omia siipiään.

Jotkut ajautuvat johtamaan perheen yritystä sukupolvenvaihdoksen kautta, toiset kuin sattuman oikusta tai keksittyään loistavan liikeidean, jota ei voi jättää hyödyntämättä.

On myös ihmisiä, joille yrittäjyys on ollut ainoa päämäärä jo pienestä pitäen.

Testaa liikeideasi ennen yrityksen perustamista – kokeile UKKO.fi-palvelua!

Rekisteröidy kevytyrittäjäksi

Mitä ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan?

Pelkkä sisäinen palo ei kuitenkaan riitä. Yrittäjyys ei synny tyhjästä. Menestyvän yrityksen perustana on aina toimiva liikeidea, jonka käytännön toteuttamiseen vaaditaan tahtoa, tietoa, taitoa, ja rohkeutta riskinottoon.

Yrittäjä myy ennenkaikkea omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan, mutta joutuu pistämään peliin myös persoonansa, sillä yrittäjän on kyettävä toimimaan yhteistyössä sekä liikekumppaneiden että asiakkaiden kanssa.

Hyvät sosiaaliset taidot ja ulospäinsuuntautunut luonne auttavat kontaktien luomisessa, verkostoutumisessa, ja asiakassuhteiden ylläpidossa, mutta huonompina vuosina selviytymisen kannalta ratkaisevaa on sinnikkyys ja hyvä taloudenhallinta.

Yrittäjällä on oltava sopivasti luovuutta, paljon tahtoa sekä kykyä kehittyä ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Vaikka ajatus työtaakan ja stressin alle murtuneesta yrittäjästä elää sitkeästi, huolellisella suunnittelulla, hyvillä pohjatiedoilla ja oikealla asenteella yrittäjyys antaa enemmän kuin ottaa.

UKKO.fi kevytyrittäjyys