Pankkitilin avaaminen yritykselle

Milloin tarvitsee yritystilin?

Jokainen yritys tarvitsee oman pankkitilin, koska yrittämisen kirjanpidossa on tärkeää se, että yrittäjän omat rahat ja yrityksen rahat pysyvät erillään. Yleensä tili avataan vasta sitten, kun yritys on jo rekisteröity ja aloittamassa toimintaansa. Joissakin tapauksissa yritys saattaa tarvita tiliä jo ennen toiminnan aloittamistakin. Kannattaa olla yhteydessä suoraan pankkiin tiliasioiden selvittelyssä.

UKKO.fi on laskutuspalvelu, jonka käyttö ei vaadi omaa yritystä.

Testaa UKKO.fi:tä ilmaiseksi:

Liity nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Mitä asiakirjoja tarvitaan pankkitilin avaamista varten?

Pankkitilin avaaminen onnistuu helpoiten silloin, kun yrittäjällä on pankissa asioidessaan mukanaan kaikki tarvittavat asiakirjat. Pankkiryhmä, johon tiliä ollaan avaamassa, määrittelee sen, mitä asiakirjoja lopulta tarvitaan, mutta yleensä ne ovat kaupparekisteriote ja perustamisasiakirjoja, jotka vaihtelevat yritysmuodon mukaan.

Lisätietoa pankissa tarvittavista asiakirjoista saa suoraan pankkien Internet -sivuilta ja itse pankit taasen löytyvät esimerkiksi Finanssivalvonnan sivuilta osoitteesta www.finanssivalvonta.fi.

 • Toiminimi
  Toiminimessä elinkeinonharjoittaja avaa tilin toiminimelleen, mutta vastuu tilinkäytöstä on henkilökohtaisesti yrittäjällä itsellään. Pankkitilin avaamiseen riittää, kun yrittäjä ottaa mukaan kaupparekisteriotteen ja liiketoimintasuunnitelman, jolla kuvataan yritystoiminnan laajuutta ja tavoitteita.
  Pankkitilin avaaminen myös ennen toiminimen rekisteröimistä onnistuu hyvin, mutta silloin pankissa asioidessa pitää olla mukana ainakin liiketoimintasuunnitelma.

 

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
  Avoimelle yhtiölle ja kommandiittiyhtiölle pankkitiliä avatessa tarvitaan kaupparekisteriotteen lisäksi myös yhtiöjärjestys tai yhtiösäännöt. Hakemuksen allekirjoittamiseen riittää yhden vastuunalaisen yhtiömiehen allekirjoitus.
  Pankkitilin avaaminen onnistuu myös ennen yritystoiminnan alkamista, eli yrityksen rekisteröimistä, jos yhtiöjärjestys on kuitenkin jo laadittu.

 

 • Osakeyhtiö
  Osakeyhtiötä varten pankkitilin avaaminen on välttämätöntä jo ennen yrityksen rekisteröimistä, koska sitä tarvitaan osakeyhtiön osakkaiden osakepääoman tallettamista varten.
  Pankissa asian tiimoilta asioidessa mukaan tarvitaan perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja hallituksen pöytäkirja, jossa määritellään muun muassa se, kenellä on oikeudet pankkitilin käyttämiseen.

 

 • Osuuskunta
  Osuuskunnallekin pankkitilin avaaminen onnistuu vaivatta, kun mukana on perustamiskirja, osuuskunnan säännöt ja hallituksen pöytäkirja, jossa selvitetään pankkitiliin käyttämiseen oikeutetut henkilöt.

Mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota pankkitiliä avatessaan?

Pankkitiliä tarvitaan erityisesti yritysmuodosta riippuen osakepääomien maksamiseen, maksutapahtumien käsittelyyn sekä kirjanpidon tueksi. Sillä on siis tärkeä asema yrityksen toiminnassa, joten sen hankkimiseksi kannattaa nähdä hieman vaivaa ja käyttää aikaa.

Pankkitiliä avatessa täytyy siis huolehtia, että tarvittavat asiakirjat ovat matkassa mukana, kuten jo aiemmin todettiinkin. Asiakirjoista täytyy huolehtia myös se, että ne ovat asianmukaisesti allekirjoitettuja ja riittävän tuoreita. Esimerkiksi kaupparekisteriote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

Tilin avaamisessa on ehdottomasti huomioitava myös se seikka, että kenellä on oikeus tilin käyttämiseen ja miten sitä kontrolloidaan. Mietittäväksi tulevat myös esimerkiksi sellaiset seikat kuin tiliin kytkeytyvät luotto- ja pankkikortit, verkkopankkipalvelut ja vakuutukset.

Voiko pankkitilin avata ulkomaille?

Jos yritys käy esimerkiksi kauppaa enimmäkseen ulkomailla, voi paikallisen pankin kautta toimiva pankkitili olla hyvä ratkaisu. Monet suomalaiset pankit neuvovat mielellään ulkomaisen tilin avaamisessa ja saattaapa tätä kautta löytyä myös oman kotimaisen pankin ulkomainen yhteistyökumppani tai sisarpankki.

Lisätietoa asiasta saa pankkien verkkosivuilta.

Tarjolla on uusien yritysten perustamispaketteja

Pankit tarjoavat innokkaasti uusille yritysasiakkailleen myös niin kutsuttuja yrityksen perustamispaketteja, joihin on koottu kaikki tarpeellinen aineisto yrityksen perustamista varten. Pankit tietenkin haaveilevat siitä, että yrittäjät keskittäisivät mahdollisimman monet asiansa samaan pankkiin, mutta yrittäjän näkökulmasta tällainen pakettiratkaisu on yksinkertaisesti arjen helpottaja.

Hyvin monien pankkien kautta on saatavana myös neuvontaa aloitteleville yrittäjille sekä erilaisia oppaita, joista varsinkin pankkiasioihin tutustuminen onnistuu helposti. Pankkien kotisivuilla vieraillessaan huomaa helposti myös sen, että linkkejä yritysten perustamisasioita koskeville sivustoille on runsaasti. Tietoa siis on tarjolla paljon, kunhan yrittäjä vaan osaa etsiä sitä oikeasta paikasta.

28.5.2012