Yritysmuodot vertailussa

Yritysmuodot – miten valita?

Yritysmuodot kannattaa vertailla ennen yrityksen perustamista. Tässä artikkelissa esittelemme kaikki Suomessa yleiset yritysmuodot, joihin kuuluvat toiminimi, osakeyhtiö, osuuskunta, avoinyhtiö, kommandiittiyhtö ja kevytyrittäjyys.

Katso sivun lopusta yritysmuotojen vertailu-taulukko!

Yritysmuodon valinnassa kannattaa huomioida ainakin:

 • Yritysmuodon perustamiskulut
 • Yrittäjän juridiset velvollisuudet
 • Onko tarkoitus työllistää itsensä vai kasvattaa toimintaa
 • Kenen kanssa yritystä on perustamassa
 • Laskutettavan työn säännöllisyys ja liiketoiminnan volyymi
 • Yritysmuodon mukanaan tuoma byrokratian määrä
 • Tarvittavien investointien määrä
 • Mahdollisuudet verosuunnitteluun
 • Yritystoiminta lopettamisen tai yhtiömuodon vaihtamisen vaikeus

Suurin osa Suomen yrityksistä on joko toiminimiä tai osakeyhtiöitä, mutta muitakin vaihtoehtoja  toki on. Yritysmuodon valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa, sillä yritysmuoto vaikuttaa mm. yritystoiminnan tulojen verotukseen. Kannattaa myös huomioida, että joissakin yritysmuodoissa yrittäjä vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisesti jopa yhteisvastuullisesti muiden yhtiömiesten kanssa. Toisissa yhtiömuodoissa tällaista vastuuta ei ole, minkä vuoksi ne ovat monesti turvallisempi ratkaisu.

Tulee miettiä myös onko tarkoitus työllistää itsensä vai kasvattaa toimintaa tai jopa ottaa mukaan sijoittajia. Myös perheyrittäjyys saattaa asettaa erityisiä tarpeita yhtiömuodolle. Päätöksen teko on kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä helpompaa ja nopeampaa kuin osakeyhtiössä, mutta toisaalta ne edellyttävät yhtiömiehiltä syvää luottamusta toisiinsa.

Kevytyrittäjyys sopii liikeidean testaamiseen

Kevytyrittäjyys on uusi yrittäjämäinen toimintamalli, jossa y-tunnusta ei tarvita, toisin kuin perinteisissä yritysmuodoissa. Kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja Suomessa onkin jo yli 100 000 kevytyrittäjää.

Kevytyrittäjyys mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan aloittamisen helposti ja nopeasti ilman sitoumuksia. Kevytyrittäjä myy omia palveluitaan asiakkailleen ja laskuttaa heitä laskutuspalvelun kautta. Asiakkaan maksettua laskun kevytyrittäjä voi nostaa palkan. Laskutuspalvelu hoitaa palkanmaksuun liittyvät paperityöt, riittää kun palveluun toimittaa verokortin.

Kevytyrittäjyys soveltuu hyvin tilanteeseen, jossa on tarkoitus työllistää itse itsensä omalla osaamisellaan. (HUOM! UKKO.fi:n tiimilaskutustoiminnolla myös tiimit voivat laskuttaa toimeksiantajaa yhdellä laskulla). Kevytyrittäjyys sopii myös erinomaisesti harrastus- tai kausiluonteisen työn laskuttamiseen tai yrittäjämäisen toiminnan ensi askeliin.

Kevytyrittäjän työtä verotetaan verokortissa olevan veroprosentin mukaisesti. Kannattaa huomioida, että joitakin markkinoilla olevia palveluita mainostetaan kevytyrittäjyytenä, vaikka niissä tosiasissa perustetaankin y-tunnus. Alunperin kevytyrittäjyys tarkoitti kuitenkin nimenomaan yrittäjämäistä toimintaa ilman y-tunnusta.

Kevytyrittäjyyden plussat ja miinukset

+ helppo  ja nopea aloittaa, voit luoda asiakkaalle laskun vaikka heti

+ ei kiinteitä kuluja tai sitoutumista

+ laskutuspalvelu hoitaa paperityöt

+ y-tunnusta ei tarvita

+ mahdollisuus keskittyä rauhassa toiminnan kehittämiseen ja asiakkaisiin kun hallinnolliset velvoitteet eivät vie aikaa

-ei sovi kaupan perustamiseen

Perustamiskulut: 0 €

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja (Tmi) on itsensätyöllistäjän yritysmuoto

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on verrattain yksinkertainen yritysmuoto ja soveltuu siten tilanteisiin, joissa on lähinnä tarkoitus työllistää itse itsensä. (Toiminimiyrittäjä voi kuitenkin palkata työntekijöitä). Toiminimi on hyvin monen valinta ensimmäistä yritystä perustettaessa ja Suomessa onkin päälle 200 000 yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Toiminimiyrittäjä on itse vastuussa omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksensä veloista. Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa. Toiminimeä verotetaan ennakkoverojen kautta perustuen tuloarvioon. Toiminimen varat ja omat rahat on pidettävä toisistaan erossa ja toiminimiyrittäjän tulee pitää vähintään yhdenkertaista kirjanpitoa yrityksen tuloista ja menoista. Toiminimiyrittäjän tulot ovat yleensä ansiotuloja ja siten progressiivisen eli ansioiden myötä kasvavan verotuksen alaisia.

Toiminnan kasvaessa yritysmuodon vaihtaminen saattaa joskus tulla kyseeseen. Kun tulos on useampia kymmeniä tuhansia kannattaa yritysmuodon vaihtoa alkaa harkita. Toiminimen voi onneksi muuttaa avoimeksi yhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi, mutta tällöin yritys saa uuden y-tunnuksen.

Toiminimen plussat ja miinukset

+yhdenkertainen kirjanpito riittää
+vähemmän byrokratiaa kuin osakeyhtiössä

+sopii yksinyrittäjälle

– yrittäjä vastaa veloista henkilökohtaisella omaisuudella

-henkilökohtaiset ja yrityksen varat vaarassa sekoittua

Perustamiskulut: 60-115 €

Osakeyhtiö (Oy) on yritysmuodoista yleisin

Osakeyhtiö on toiminimeä monimutkaisempi yritysmuoto, johon päädytään yleensä silloin kun toimintaa halutaan kasvattaa tai nostaa yrityksen tekemää voittoa osinkona. Se on yleisin valinta yritysmuodoksi kun perustajia on useita ja toiminta on suurempaa kuin toiminimellä. Toisaalta myös yksin yrittävälle osakeyhtiö voi olla parempi vaihtoehto mikäli toiminnan aloittamiseksi on tehtävä paljon investointeja. Osakeyhtiö yritysmuotona tuo toiminimeen verrattuna myös tiettyä uskottavuutta. Osakeyhtiö on yritysmuodoista suosituin; vuonna 2019 Suomessa on yli  270 000 osakeyhtiötä.

Osakeyhtiö tarjoaa verotuksen suunnitteluun enemmän vaihtoehtoja kuin toiminimi. Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joka maksaa tuloksestaan yhteisöveroa. Sen osakkaat voivat nostaa rahaa joko palkkana tai osinkona. Osinko jakautuu ansio- tai pääomatulona verotettaviin osuuksiin sekä verottomaan osaan.

Osakeyhtiössä yrittäjä ei myöskään joudu vastaamaan yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan, vaan vastuu rajautuu sijoitettuun pääomaan. Muihin yhtiömuotoihin verrattuna oy tuokin tiettyä turvallisuuden tunnetta mikäli yritystoiminnassa liikkuvat isot rahat.

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukselle tulee valita puheenjohtaja, kun hallituksessa on useita jäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Osakeyhtiön voi periaatteessa perustaa yksin, mutta tällöin hallitukseen tarvitaan varajäsen.

Osakeyhtiön perustamiseen vaadittiin aiemmin minimissään 2500 euron alkupääoma. Alkupääoman sai käyttää yrityksen toimintaan, joten sitä ei kuitenkaan voitu pitää perustamiskuluna. Sillä ei kuitenkaan saanut maksaa palkkaa itselleen. Nykyisin alkupäomaa ei enää vaadita.

Osakeyhtiön plussat ja miinukset

+velkavastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan

+toiminimeä enemmän mahdollisuuksia verosuunnitteluun

-enemmän byrokratiaa kuin toiminimessä
-vaikea lopettaa

Perustamiskulut: 275-380 €

Kommandiittiyhtiö (Ky) mahdollistaa sijoittajan roolin

Kommandiittiyhtiö on vaihtoehtona toiminimen perustamiselle silloin kun tarkoituksena on lähinnä työllistää itsensä, mutta tarkoituksena myös mahdollisesti kasvattaa toimintaa myöhemmin. Kommandiittiyhtiö on tyypillinen yhtiömuoto perheyrityksille. Kommandiittiyhtiö on yritysmuodoista kolmanneksi suosituin.

Kommandiittiyhtiön perustamiseen vaaditaan aina vähintään kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista yhteisvastuullisesti koko omaisuudellaan. Äänetön yhtiömies toimii kommandiittiyhtiössä sijoittajan roolissa. Kommandiittiyhtiön perustamista varten äänettömän yhtiömiehen tuleekin sijoittaa jonkin suuruinen rahallinen pääoma, mille ei kuitenkaan ole määritelty minimimäärää. Äänetön yhtiömies ei voi osallistua päätöksentekoon (ellei toisin ole sovittu), eikä toisaalta vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista. Sen sijaan äänetön yhtiömies odottaa sijoituksilleen tuottoa. Äänettömiä yhtiömiehiä voi olla myös useampi.

Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet voivat maksaa itselleen palkkaa. Toiminimeen verrattuna kommandiittiyhtiön etuna voidaan myös pitää sitä, että se mahdollistaa luontoisedut ja verottomat kulukorvaukset.

Kommandiittiyhtiön plussat ja miinukset

+ palkanmaksu ja yksityisotot mahdollisia
+päätöksenteko helppoa
+ sijoittajalla ei vastuuta veloista
+ luontoisedut ja verottomat kulukorvaukset mahdollisia
– edellyttää luottamusta vastuunalaisten yhtiömiesten välillä
-vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat veloista henkilökohtaisesti
-yhtiömiesten vaihtaminen voi olla haasteellista

Perustamiskulut: 240 €

Avoin yhtiö edellyttää luottamusta

Avoin yhtiö on hyvin samantapainen yritysmuoto kuin kommandiittiyhtiö, mutta siinä ei ole mahdollisuutta äänettömiin yhtiömiehiin. Avoimessa yhtiössä on oltava aina vähintään kaksi yhtiömiestä ja perustettaessa on laadittava yhtiösopimus. Avoin yhtiö on usein perheyritys.

Avoimen yhtiön kohdalla kannattaa huomioida, että yhtiömiehillä on oikeus tehdä yhtiötä koskevia sitovia päätöksiä toisiltaan kysymättä. Päätöksen teko on siis nopeaa ja helppoa, mutta toisaalta yhtiömiesten on luotettava toisiinsa täydellisesti, sillä yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista yhteisvastuullisesti henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yhtiömiesten oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa yhtiösopimuksella. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa, mutta varoja voidaan nostaa myös yksityisottoina.

Avointa yhtiötä ei kannata perustaa kenen tahansa kanssa, mutta esimerkiksi puolisoiden perustaessa yhteistä yritystä se voi tulla kyseeseen. Yleensä osakeyhtiö on kuitenkin suositumpi valinta. Suomessa on alle 10 000 avointa yhtiötä.

Avoimen yhtiön plussat ja miinukset

+palkka ja yksityisotot mahdollisia

– edellyttää luottamusta yhtiömiesten välillä

-yhtiömiehet vastaavat veloista henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti

-omaa osuutta ei voi myydä eteenpäin

Perustamiskulut: 240 €

Osuuskunta (Osk) tuottaa palveluita jäsenilleen

Osuuskunta on yhteisöllinen yrittäjyyden muoto. Osuuskuntaan voi joustavasti liittyä uusia jäseniä tai jäsenet voivat erota. Osuuskunnan tarkoitus on tuottaa jäsenilleen palveluita. Osuuskunnan jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista vain sijoituksensa verran. Osuuskunnan voi perustaa yksin, mutta yleensä näin ei tehdä. Monesti osuuskunta perustetaan sitä varten, että sen jäsenet voivat laskuttaa erilaisista projekteista. Osuuskunta on yritysmuotona melko harvinainen valinta; Suomessa on n. 2200 osuuskuntaa.

Lue lisää: Työosuuskunta vai laskutusosuuskunta

Osuuskunnan plussat ja miinukset

+ jäsen vastaa veloista vain sijoittamansa pääoman verran

+ jäsenten helppo liitttyä tai erota

Perustamiskulut: 380 €

 

Avaa taulukko isompana. *UKKO.fi:n kautta laskutetusta summasta käteen jäävään osuuteen vaikuttavat myös muut maksut ja pidätykset, kuten sairausvakuutusmaksu, lisäveloitus 2,7 % ja ennakonpidätys oman veroprosenttisi mukaan. Tutustu hinnastoon.

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Eri yritysmuodot sopivat eri tarpeisiin

Eri yritysmuodot poikkeavat toisistaan mm. niiden vaatiman paperityön ja velvollisuuksien, kuten myös verotus- ja kasvumahdollisuuksien suhteen. Yritysmuotoa valitessa kannattaakin lähteä liikkeelle omasta liikeideasta ja tavoitteistaan ja miettiä minkälaista toimintaa yrityksen kautta aikoo harjoittaa sekä kuka päättää yrityksen asioista.

Yritysmuodon valintaan tulee käyttää hetki aikaa, sillä kevytyrittäjyyttä lukuunottamatta yritysmuodosta toiseen vaihtaminen voi olla hankalaa. Esimerkiksi toiminimen vaihtaminen osakeyhtiöksi vaatii jonkin verran paperityötä ja eikä samaa y-tunnusta voi siirtää osakeyhtiölle.

On myös hyvä huomioida, että toisiin yritysmuotoihin on helpompi vaihtaa jäseniä kuin toisiin. Esimerkiksi osuuskuntaan on helppo ottaa uusia jäseniä, kun taas kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä on vähemmän joustoa.

Mikäli tarkoitus on lähinnä laskuttaa omasta työstä, valinta tehdään usein kevytyrittäjyyden tai toiminimen välillä. Muut yritysmuodot vaativat nimittäin enemmän hallinnollista työtä. Jos on kyse yksittäisestä keikasta tai olet vasta ottamassa ensiaskelia yrittäjyyden tiellä on kevytyrittäjyys yleensä helpoin tapa aloittaa. Kevytyrittäjä ei tarvitse omaa y-tunnusta, eikä sitoudu pitkäkestoisiin sopimuksiin. Laskutuspalvelu hoitaa kevytyrittäjän puolesta paperityöt, riittää siis kun tekee työt ja luo laskun laskutuspalvelussa. Kun asiakas on maksanut laskun, laskutuspalvelu hoitaa paperityöt ja kevytyrittäjä saa palkan suoraan tilille. Helppoa kuin mikä!

Koska kevytyrittäjyys ei sido mihinkään, on toiminta helppo lopettaa mikäli huomaa ettei se kannata. Muut yritysmuodot ovat hankalampia lopettaa, esimerkiksi osakeyhtiön lopettaminen saattaa vaatia puolen vuoden prosessin. Toisaalta jos huomaa, että asiakkaita riittää, mikään ei estä hankkimasta omaa y-tunnusta myöhemmin. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan kevytyrittäjänä voi jatkaa niin pitkään kun haluaa. Onpa kevytyrittäjäksi ryhtyneitä entisiä yrittäjiäkin, jotka kokevat sen helpommaksi ja mutkattomammaksi tavaksi toimia.

Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan aina ole paras ratkaisu, eikä sovellu esimerkiksi vähittäiskaupan perustamiseen.

Sivua päivitetty viimeksi 21.9.2020. UKKO.fi ei vastaa tällä sivulla olevien tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Lue myös

Liiketoimintasuunnitelma – lataa ilmainen pohja

Aloita kevytyrittäjänä!

Kevytyrittäjyys on helppo tapa aloittaa yrittäjämäinen toiminta, sillä kevytyrittäjä ei tarvitse omaa y-tunnusta!

 • Tee työt
 • Luo lasku
 • Nosta palkka
Rekisteröidy ilmaiseksi