Yritysmuodot vertailussa

Yritysmuodot – miten valita?

Yritysmuodot kannattaa vertailla ennen yrityksen perustamista. Tässä artikkelissa esittelemme kaikki Suomessa yleiset yritysmuodot.

Yritysmuodon valinnassa kannattaa huomioida ainakin:

 • Yritysmuodon perustamiskulut
 • Yrittäjän juridiset velvollisuudet
 • Onko tarkoitus työllistää itsensä vai kasvattaa toimintaa
 • Kenen kanssa yritystä on perustamassa
 • Laskutettavan työn säännöllisyys ja liiketoiminnan volyymi
 • Yritysmuodon mukanaan tuoma byrokratian määrä
 • Tarvittavien investointien määrä
 • Mahdollisuudet verosuunnitteluun

Suurin osa Suomen yrityksistä on joko toiminimiä tai osakeyhtiöitä, mutta muitakin vaihtoehtoja  toki on. Yritysmuodon valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa, sillä yritysmuoto vaikuttaa mm. yritystoiminnan tulojen verotukseen. Kannattaa myös huomioida, että joissakin yritysmuodoissa yrittäjä vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisesti jopa yhteisvastuullisesti muiden yhtiömiesten kanssa. Toisissa yhtiömuodoissa tällaista vastuuta ei ole, minkä vuoksi ne ovat monesti turvallisempi ratkaisu. Tulee miettiä myös onko tarkoitus työllistää itsensä vai kasvattaa toimintaa tai jopa ottaa mukaan sijoittajia. Myös perheyrittäjyys saattaa asettaa erityisiä tarpeita yhtiömuodolle.

Katso sivun lopusta yritysmuotojen vertailu!

Kevytyrittäjyys sopii liikeidean testaamiseen

Kevytyrittäjyys on uusi yrittäjämäinen toimintamalli, jossa y-tunnusta ei tarvita, toisin kuin perinteisissä yritysmuodoissa. Kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja Suomessa onkin jo yli 100 000 kevytyrittäjää.

Kevytyrittäjyys mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan aloittamisen helposti ja nopeasti ilman sitoumuksia. Kevytyrittäjä myy omia palveluitaan asiakkailleen ja laskuttaa heitä laskutuspalvelun kautta. Asiakkaan maksettua laskun kevytyrittäjä voi nostaa palkan. Laskutuspalvelu hoitaa palkanmaksuun liittyvät paperityöt, riittää kun palveluun toimittaa verokortin.

Kevytyrittäjyys soveltuu hyvin tilanteeseen, jossa on tarkoitus työllistää itse itsensä omalla osaamisellaan. (HUOM! UKKO.fi:n tiimilaskutustoiminnolla myös tiimit voivat laskuttaa toimeksiantajaa yhdellä laskulla). Kevytyrittäjyys sopii myös erinomaisesti harrastus- tai kausiluonteisen työn laskuttamiseen tai yrittäjämäisen toiminnan ensi askeliin.

Kevytyrittäjän työtä verotetaan verokortissa olevan veroprosentin mukaisesti. Kannattaa huomioida, että joitakin markkinoilla olevia palveluita mainostetaan kevytyrittäjyytenä, vaikka niissä tosiasissa perustetaankin y-tunnus. Alunperin kevytyrittäjyys tarkoitti kuitenkin nimenomaan yrittäjämäistä toimintaa ilman y-tunnusta.

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja (Tmi) on itsensätyöllistäjän yritysmuoto

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on verrattain yksinkertainen yritysmuoto ja soveltuu siten tilanteisiin, joissa on lähinnä tarkoitus työllistää itse itsensä. (Toiminimiyrittäjä voi kuitenkin palkata työntekijöitä). Toiminimi on hyvin monen valinta ensimmäistä yritystä perustettaessa ja Suomessa onkin päälle 200 000 yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Toiminnan kasvaessa yritysmuodon vaihtaminen saattaa joskus tulla kyseeseen. Kun tulos on useampia kymmeniä tuhansia kannattaa yritysmuodon vaihtoa alkaa harkita. Toiminimen voi onneksi muuttaa avoimeksi yhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi, mutta tällöin yritys saa uuden y-tunnuksen.

Toiminimiyrittäjä on itse vastuussa omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksensä veloista. Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa. Toiminimeä verotetaan ennakkoverojen kautta perustuen tuloarvioon. Toiminimen varat ja omat rahat on pidettävä toisistaan erossa ja toiminimiyrittäjän tulee pitää vähintään yhdenkertaista kirjanpitoa yrityksen tuloista ja menoista. Toiminimiyrittäjän tulot ovat yleensä ansiotuloja ja siten progressiivisen eli ansioiden myötä kasvavan verotuksen alaisia.

Osakeyhtiö (Oy) on yritysmuodoista yleisin

Osakeyhtiö on toiminimeä monimutkaisempi yritysmuoto, johon päädytään yleensä silloin kun toimintaa halutaan kasvattaa tai nostaa yrityksen tekemää voittoa osinkona. Se on yleisin valinta yritysmuodoksi kun perustajia on useita ja toiminta on suurempaa kuin toiminimellä. Toisaalta myös yksin yrittävälle osakeyhtiö voi olla parempi vaihtoehto mikäli toiminnan aloittamiseksi on tehtävä paljon investointeja. Osakeyhtiö yritysmuotona tuo toiminimeen verrattuna myös tiettyä uskottavuutta. Osakeyhtiö on yritysmuodoista suosituin; vuonna 2019 Suomessa on yli  270 000 osakeyhtiötä.

Osakeyhtiö tarjoaa verotuksen suunnitteluun enemmän vaihtoehtoja kuin toiminimi. Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joka maksaa tuloksestaan yhteisöveroa. Sen osakkaat voivat nostaa rahaa joko palkkana tai osinkona. Osinko jakautuu ansio- tai pääomatulona verotettaviin osuuksiin sekä verottomaan osaan.

Osakeyhtiössä yrittäjä ei myöskään joudu vastaamaan yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan, vaan vastuu rajautuu sijoitettuun pääomaan. Muihin yhtiömuotoihin verrattuna oy tuokin tiettyä turvallisuuden tunnetta mikäli yritystoiminnassa liikkuvat isot rahat. Osakeyhtiön perustamiseen vaaditaan minimissään 2500 euron alkupääoma. Alkupääoman voi käyttää yrityksen toimintaan, joten sitä ei kuitenkaan voida pitää perustamiskuluna. Sillä ei kuitenkaan saa maksaa palkkaa itselleen. Osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukselle tulee valita puheenjohtaja, kun hallituksessa on useita jäseniä.

Kommandiittiyhtiö (Ky) mahdollistaa sijoittajan roolin

Kommandiittiyhtiö on vaihtoehtona toiminimen perustamiselle silloin kun tarkoituksena on lähinnä työllistää itsensä, mutta tarkoituksena myös mahdollisesti kasvattaa toimintaa myöhemmin. Kommandiittiyhtiö on tyypillinen yhtiömuoto perheyrityksille. Kommandiittiyhtiön perustamiseen vaaditaan aina vähintään kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiö on yritysmuodoista kolmanneksi suosituin. Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista yhteisvastuullisesti koko omaisuudellaan. Äänetön yhtiömies toimii kommandiittiyhtiössä sijoittajan roolissa ja kommandiittiyhtiön perustamista varten äänettömän yhtiömiehen tuleekin sijoittaa jonkin suuruinen rahallinen pääoma, mille ei kuitenkaan ole määritelty minimimäärää. Äänetön yhtiömies ei voi osallistua päätöksentekoon, eikä toisaalta vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista. Sen sijaan äänetön yhtiömies odottaa sijoituksilleen tuottoa. Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet voivat maksaa itselleen palkkaa. Toiminimeen verrattuna kommandiittiyhtiön etuna voidaan myös pitää sitä, että se mahdollistaa luontoisedut ja verottomat kulukorvaukset.

Avoin yhtiö edellyttää luottamusta

Avoin yhtiö on hyvin samantapainen yritysmuoto kuin kommandiittiyhtiö, mutta siinä ei ole mahdollisuutta äänettömiin yhtiömiehiin. Avoimessa yhtiössä on oltava aina vähintään kaksi yhtiömiestä ja perustettaessa on laadittava yhtiösopimus. Avoimen yhtiön kohdalla kannattaa huomioida, että yhtiömiehillä on oikeus tehdä yhtiötä koskevia sitovia päätöksiä toisiltaan kysymättä. Päätöksen teko on siis nopeaa ja helppoa, mutta toisaalta yhtiömiesten on luotettava toisiinsa täydellisesti, sillä yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista yhteisvastuullisesti henkilökohtaisella omaisuudellaan. Ytiömiesten oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa yhtiösopimuksella. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa, mutta varoja voidaan nostaa myös yksityisottoina. Avointa yhtiötä ei kannata perustaa kenen tahansa kanssa, mutta esimerkiksi puolisoiden perustaessa yhteistä yritystä se voi tulla kyseeseen. Yleensä osakeyhtiö on kuitenkin suositumpi valinta. Suomessa on alle 10 000 avointa yhtiötä.

Osuuskunta (Osk) tuottaa palveluita jäsenilleen

Osuuskunnan jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista vain sijoituksensa verran. Osuuskuntaan voi joustavasti liittyä uusia jäseniä tai jäsenet voivat erota. Osuuskunta on yritysmuotona melko harvinainen valinta; Suomessa on n. 2200 osuuskuntaa. Osuuskunnan tarkoitus on tuottaa jäsenilleen palveluita. Lue lisää: Työosuuskunta vai laskutusosuuskunta

UKKO.fi ei vastaa tällä sivulla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Aloita kevytyrittäjänä!

Kevytyrittäjyys on helppo tapa aloittaa yrittäjämäinen toiminta, sillä kevytyrittäjä ei tarvitse omaa y-tunnusta!

 • Tee työt
 • Luo lasku
 • Nosta palkka
Rekisteröidy ilmaiseksi