Yrityksen perustaminen

Mietityttääkö yrityksen perustaminen?

Moni jakaa haavesi, mutta tie yrittäjäksi ei välttämättä ole helppo. Siihen kun liittyy paljon lakisääteisiä velvollisuuksia ja asioita, jotka on pakko ottaa huomioon ennen kuin yritystoiminta voi alkaa.

Tässä artikkelissa kerromme kaikki yrityksen perustamisen vaiheet, alkaen nimen valinnasta aina oikeiden lomakkeiden täyttämiseen.

Meillä on myös tarjolla helpompi vaihtoehto. UKKO.fi-kevytyrittäjänä käytät meidän y-tunnustamme ja pääset töihin jo heti tänään. Sinä hoidat työn tekemisen, hinnoittelun ja laskujen luomisen, me teemme loput. UKKO.fi hoitaa paperityöt ja byrokratian puolestasi.

Voit lukea aiheesta lisää artikkelissamme: Mietitkö yrityksen perustamista?

Työllistyminen työttömänä

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Haaveissa yrityksen perustaminen? UKKO.fi on helpompi vaihtoehto!

 

Työmuotojen vertailu 11 2018

Hyvä liiketoimintasuunnitelma kantaa pitkälle

Yrityksen perustaminen vaatii suunnitelmallisuutta. On mietittävä omia valmiuksiaan toimia yrittäjänä sekä luonnollisestikin myös perustettavan yrityksen mahdollisuuksia toimia. Aivan aluksi on pohdittava yrityksen toiminta-ajatusta ja liikeideaa. Toiminta-ajatuksessa on kyse siitä, että kuvaillaan niitä puitteita, miksi yritys on olemassa. Liikeidea puolestaan kertoo sen, miten yritys aikoo toteuttaa toiminta-ajatuksensa mukaista toimintaa.

Näiden ajatusten pohjalta kehittyy pikku hiljaa liiketoimintasuunnitelma, jolla jäsennetään ja suunnitellaan toiminnan kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelma vaaditaan myös liitteeksi, jos yrittäjäksi ryhtyvä aikoo hakea uudelle yrittäjälle tarkoitettua starttirahaa työ- ja elinkeinotoimistosta.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään ainakin kuvauksen liikeideasta, myytävistä tuotteista, kohderyhmistä, markkinoista  sekä rahoitussuunnitelman ja kannattavuuslaskelmat. Lisäksi on selvitetty yrityksen perustamisen edellyttämät järjestelyt kuten toimitilat, laitteet, työvälineet yms.Hyvin suunniteltu on jo ainakin puoliksi tehty.

Kannattavuuslaskelmiin sisältyy mm.

  • kiinteät ja muuttuvat kustannukset
  • tuotteiden hinnoittelu ja katerakenne
  • paljonko myyntiä tarvitaan
  • milloin saavutetaan kriittinen piste

Suunnitteluun saa tukea esimerkiksi yrittäjäkursseilta, mutta myös kysymällä suoraan työ- ja elinkeinotoimistosta.  Työ- ja elinkeinoministeriön Internet -sivuilla www.yrityssuomi.fi on myös tuhti tietopaketti ja erilaisia linkkejä yrittäjiksi aikoville.

Yrityksen perustaminen edellyttää myös perehtymistä lainsäädäntöön ja ennen perustamista onkin selvitettävä toiminnan luvanvaraisuus ja mistä toiminnan käynnistämiseen  tarvittavia viranomaislupia voi hakea.

Yritysmuoto on valittava ennen yrityksen rekisteröimistä

Yritysmuodon valintaan kannattaa perehtyä, sillä yritysmuoto vaikuttaa mm. perustamiskuluihin, kirjanpidollisiin velvollisuuksiin, yhtiön päätöksentekoon sekä siihen kuinka vaikeaa toiminta on lopettaa. Tulevan yrittäjän on mietittävä omalle yritykselleen sopiva yritysmuoto viiden vaihtoehdon joukosta:

Kevytyrittäjyys

Helpoin tapa aloittaa yrittäjämäinen toiminta! Et tarvitse omaa y-tunnusta, etkä ole kirjanpitovelvollinen. Toiminta on helppo aloittaa ja voit myös lopettaa milloin tahansa, jos huomaat ettei toimintasi olekaan kannattavaa. Lue lisää kevytyrittäjyydestä!

Toiminimi

Yksinkertaisin ja myös hyvin yleinen tapa perustaa oma yritys on toiminimen ilmoittaminen kaupparekisteriin. Toiminimellä toimiva yrittäjä on yksityinen elinkeinonharjoittaja eikä tämä yritysmuoto välttämättä vaadi muita jäseniä itse yrittäjän lisäksi. Elinkeinonharjoittaja itse on vastuussa yrityksen toiminnasta ja taloudesta. Yrityksen perustamiskulut vaihtelevat yritysmuodon mukaan, toiminimen ollessa kaikista edullisin perustamiskustannuksiltaan (75€ verkossa). Toiminimi mahdollistaa yhdenkertaisen kirjanpidon, eikä toiminimiyrittäjän tarvitse pitää monimutkaisempaa kahdenkertaista kirjanpitoa. Toiminimelle ei myöskään ole välttämätöntä hankkia omaa pankkitiliä, mutta tämä on suositeltavaa.

Lue lisää toiminimen perustamisesta

Osakeyhtiö

Osakeyhtiöön puolestaan voi kuulua yksi tai useampia osakkaita. Vastuussa taloudesta ovat osakeyhtiön omistajat osakepääoman määrällä. Rekisteröintimaksun 380 € lisäksi osakeyhtiöön tarvitaan alkupääomaa vähintään 2500 €. Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti.

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä puolestaan on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä. Tällöin molemmat ovat yhtä paljon vastuussa niin yrityksen toiminnasta kuin taloudestakin. Avoimen yhtiön perustamiseen ei vaadita alkupääomaa ja rekisteröintimaksu on 240 €. Avoimen yhtiön perustaminen tehdään paperilomakkeella.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on jo hieman monimuotoisempi yritysmuoto. Siinä on vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Toiminnan ja talouden vastuu kokonaisuudessaan kuuluu vastuullisille yhtiömiehille tasapuolisesti. Kommandiittiyhtiön rekisteröinti maksaa 240 €.

Osuuskunta

Osuuskunnan voi vuonna 2014 voimaan tulleen lain mukaan perustaa yksi henkilö. Tällöin vastuussa toiminnasta ja taloudesta ovat kaikki osuuskunnan jäsenet osuuspääoman määrällä. Osuuskunnan rekisterointimaksu on 380 €.

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Ala kevytyrittäjäksi!

Testaa liikeideasi toimivuus käytännössä ennen oman yrityksen perustamista! Asiakaskyselymme mukaan 80 % oman yrityksen perustaneista UKKO.fi-käyttäjistä koki, että kevytyrittäjyys helpotti oman yrityksen perustamista (02/2018).

Rekisteröidy

Yrityksen nimen valitseminen on tärkeä toimenpide

Nimestään yritys muistetaan. Siksipä yritykselle pitää valita sellainen nimi, joka pysyy hyvin mielessä niin yrityksen asiakkailla kuin sopimus- ja yhteistyökumppaneillakin. Nimen olisi hyvä kuvastaa jotenkin yrityksen toimialaa, vaikka pakollista tämä ei kuitenkaan ole. Pelkkä toimiala ei kuitenkaan käy nimeksi, vaan siihen tulisi esimerkiksi yhdistää myös paikannimi.

Toiminimi yrittäjän on helppo muodostaa nimi oman nimensä pohjalta, mikäli mieleen ei tule keksiliäitä nimi-ideoita.

Ennen kuin valittu nimi voidaan ottaa yrityksen käyttöön, se pitää hyväksyttää kaupparekisterissä. Tämä siitä syystä, että Suomessa ei voi toimia kahta samannimistä yritystä. Kaupparekisteristä vahvistetaan valittu nimi vasta sitten, kun on tutkittu, että nimi on kelvollinen eikä toista samannimistä ole toiminnassa. Kun nimi sitten vahvistetaan, on yrityksellä siihen yksinoikeus Suomessa.

Lisätietoa yrityksen nimen valinnasta ja sen taustojen tutkimisesta saa Patentti- ja rekisterihallituksen Internet -sivuilta osoitteesta www.prh.fi.

Yrityksen rekisteröinti

Perustamisasiakirjat on oltava kunnossa

Toiminimen perustajan ei tarvitse tehdä perustamisasiakirjoja, vaan pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää.

Muiden yhtiömuotojen kohdalla sen sijaan täytyy tehdä perustamisasiakirjoja, joihin kuuluu avoimen ja kommandiittiyhtiön kohdalla yhtiösopimus, osakeyhtiön kohdalla perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja hallituksen kokouspöytäkirja puheenjohtajavalinnasta. Osuuskunnassa puolestaan on välttämätöntä laatia osuuskunnan säännöt, kirjoittaa perustamiskirja sekä tehdä hallituksen kokouspöytäkirja.

Näitä edellä mainittuja perustamisasiakirjoja uusi yritys saattaa tarvita myös rahoituksen hankkimiseen, sillä esimerkiksi starttirahan hakemisessa edellytetään pitkälle harkittua yritystoimintaa, joskaan rekisteröitymistä ei saa suorittaa ennen tuen myöntämistä. Myös monien yrityslainojen saamiseksi yllä esitellyt asiakirjat tulee löytyä.

Yrityksen perustamisilmoitus

Näiden lisäksi jokaisen yritysmuodon kohdalla tulee tehtäväksi perustamisilmoitus, jolloin yhdellä ja samalla lomakkeella ilmoitetaan uusi yritys sekä kaupparekisteriin että verottajalle. Perustamislomake ja sen täyttöohjeet löytyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n Internet -sivuilta osoitteesta www.ytj.fi.

 

Toimintamuodon valinta

Yrityksen rahoitus

Yrityksen perustaminen vaatii alkupääomaa ja siksi onkin pohdittava paljonko rahaa tarvitaan ja miten rahoitus järjestetään. Mikäli liikeidea vaatii paljon investointeja ei tulevalla yrittäjällä välttämättä ole mahdollisuutta itse sijoittaa koko tarvittavaa rahasummaa yritykseensä. Tällöin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Yrityslainaa voi hakea pankista tai Finnverasta tai yksityisiltä sijoittajilta eli niin sanotuilta bisnesenkeleiltä.

Uuden yrityksen toiminta on varsinkin investointeja vaativilla aloilla usein alussa tappiollista noin kaksi vuotta, ennen kuin se alkaa tuottaa voittoa.

Aloittavan yrittäjän kannattaa selvittää, mitä tukia hänen on mahdollista saada. TE-toimistosta voi saada starttirahaa, joka on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa.

Yrityksen vakuutukset

Yrityksen toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon myös riskien mahdollisuus ja siksi kannattaakin tehdä riskienhallintasuunnitelma. Yrittäjän on lain mukaan otettava yrittäjän eläkevakuutus eli YEL, joka maksaa yleensä noin 23 % yrittäjän tuloista. Lisäksi joillakin toimialoilla on muitakin pakollisia vakuutuksia. Mikäli yritys palkkaa työntekijöitä, on otettava TyEL-vakuutus eli työntekijän eläkevakuutus ja tapaturmavakuutus.

Pakollisten lakisääteisten vakuutusten lisäksi yritys voi ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia. Näistä kannattaa huomioida ainakin vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus.

Maksuliikenne ja kirjanpito

Yrityksen rahat ja omat rahat tulee pitää erillään. Avaa siis pankkitili yritykselle. Usein yrittäjä tarvitsee myös laskutusohjelman ja maksupäätteen.

Yrittäjä on kirjanpitovelvollinen. Jos yrittäjällä itsellään ei ole osaamista kirjanpidosta, kannattaa se ulkoistaa tilitoimiston hoidettavaksi. Huomaathan, että vaikka kirjanpidon ulkoistaisi, on yrittäjä kuitenkin aina itse lopulta siitä vastuussa.

Mistä apua yrityksen perustamiseen?