Starttiraha 2020

Yrittäjän starttiraha 2020 – Näin sitä saadaan!

Starttiraha on uusien yrittäjien tukimuoto, jolla pyritään saamaan Suomeen uusia yrityksiä, ja tietenkin samalla tukemaan uutta yrittäjää yrittäjyyden alkutaipaleella.

Uuden yrittäjän starttiraha tukee yrittäjää siis nimenomaan sinä aikana, jolloin yrityksen toimeentulo ei ole vielä vakiintunut. Sen tarkoituksena ei ole tarjota yrittäjälle pysyvää tulonlähdettä, enneminkin vain mahdollisuus rakentaa omaa liiketoimintaa.

Starttirahahakemuksessa tulee selvittää uuden yritityksen suunnitelmat toiminnalle ja rahoitukselle. Tämän perusteella TE-toimisto arvioi yrityksen toimintamahdollisuudet ja vaikutukset paikkakunnan kilpailutilanteeseen ja tarpeellisuuteen.

Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin nimenomaan starttirahan hakuprosessista sekä siitä, mitä starttirahalla voi tehdä.

Aivan alkuun kuitenkin perustiedot kevytyrittäjyydestä ja starttirahasta:

 • Kevytyrittäjä ei voi saada starttirahaa, koska hänellä ei ole omaa yritystä
 • Kevytyrittäjyys ei estä starttirahan hakemista myöhemmin
 • Usein aiempi toiminta kevytyrittäjänä katsotaan eduksi starttirahaa haettaessa
 • Starttirahaa pitää hakea ennen y-tunnuksellisen yritystoiminnan aloittamista

Kevytyrittäjyys lyhyesti:
Kevytyrittäjyys on tapa toimia yrittäjämäisesti ilman oman yrityksen perustamista. Se ei vaadi kaavakkeiden täyttöä ja odottelua, vaan pääset töihin jo heti tänään!

starttiraha

Ala kevytyrittäjäksi!

Kevytyrittäjyys on kätevä tapa testata liikeideaasi ilman riskejä. Laskuta ilman omaa yritystä UKKO.fi:n kautta.

Kevytyrittäjyys on erinomainen tapa aloittaa toiminta välittömästi. Voit myöhemmin perustaa yrityksen ja hakea sille starttirahaa.

Liity nyt

Kuka voi saada starttirahaa?

Starttirahaa voit saada, jos

 • olet työtön työnhakija tai siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi  palkkatyöstä, opiskeluista tai kotityöstä,
 • aloitat päätoimisen yrittäjyyden tai siirryt sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi,
 • toiminnallesi on riittävät valmiudet.

Starttirahaa voi saada oikeastaan kuka tahansa yrittäjäksi ryhtyvä. Yrittäjyyden täytyy kuitenkin olla päätoimista, eli sivutoimena harjoitettavaan yritykseen ei tätä tukea voi saada. Aikaisemmin starttiraha oli rajattu koskemaan vain työttömyyskortistosta yrittäjäksi siirtyviä, mutta tätä nykyä myös muut voivat tuen saada.

Nyt siis myös palkkatyöstä, kotityöstä ja opiskeluista yrittäjyyteen siirtyvät voivat saada starttirahaa.

Edellytyksenä on kuitenkin sen yrittäjyyden päätoimisuuden lisäksi riittävä yrittäjyyskoulutus tai -kokemus. Yritystä, jonka pohjalta starttirahaa ollaan hakemassa, ei saa rekisteröidä ennen tukipäätöstä. Näin siksi, että starttirahaa myönnetään vain uusille yrityksille ja valmiiksi rekisteröity yritys ei ole enää uusi, vaikka sen toiminta muutoin olisikin ihan alkutaipaleellaan vielä. Kuitenkin, starttirahaan voi olla mahdollisuus, mikäli laajennat sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää starttirahojen myöntämisestä ja näiden edellä mainittujen kriteerien lisäksi se tarkastelee perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä sekä sitä, onko yrittäjyys yrittäjäksi hakeutuvan kannalta se paras työllistymisvaihtoehto. Näillä toimenpiteillä pyritään takaamaan se, että starttirahaa myönnetään vain sellaisille yrityksille, joilla on mahdollisuudet säilyä toimivana ja kehittyä myös tuen loppumisen jälkeen.

 

 

Millaista koulutusta uusi yrittäjä tarvitsee?

Starttirahan saamisen eräs edellytys on riittävä koulutus yrittäjyyteen, ellei tarvittavaa kokemusta yrittäjyydestä ole ennestään. Koulutukseen voi kuitenkin osallistua hyvinkin joustavasti samaan aikaan, kun saa jo starttirahaa. Aivan välttämätöntä ei siis ole hankkia koulutusta ennen starttirahaa, kunhan vaan hakemuksessa osoittaa riittävästi aikomuksensa osallistua koulutukseen.

Tämän yrittäjäkoulutuksen lisäksi uusille yrittäjille on tarjolla monenlaista muutakin koulutusta, joissa kerrotaan nimenomaan yrittäjyyden alkutaipaleesta.

Työ- ja elinkeinotoimistosta, esimerkiksi, on saatavilla paljon tietoa siitä, millaista koulutusta on tarjolla ja missä sitä järjestetään. Maksuttomia koulutuksia voidaan järjestää myös niin kutsuttuina työvoimakoulutuksina, mutta iso osa koulutuksista on työ- ja elinkeinokeskusten ja oppilaitosten järjestämiä.

Nuoren yrittäjän starttiraha?

Nuorellekin yrittäjälle starttirahaa voidaan kyllä myöntää, mutta alaikäiset eivät voi valitettavasti saada starttirahaa.

Milloin starttirahaa ei voi saada?

Starttirahaa ei voi saada kaikissa tilanteissa. Tällaisia ovat tilanteet, jos

 • toimeentulosi on jo turvattu yritystoiminnallasi, palkkatuloilla tai muilla etuuksilla
 • olet aloittanut yritystoiminnan ennen tuen myöntämistä
 • saamasi tuki voisi vääristää kilpailua
 • vero- tai maksuvelvollisuuksien laiminlyönti voi evätä starttirahan saamisen.

Starttirahaa ei myönnetä aivan jokaiselle. Kuten edellisessä kappaleessa jo mainittiin, sen lisäksi, että kyseessä tulee olla päätoiminen yrittäjyys, hakijan on myös osoitettava, että hänellä on hyvät valmiudet yritystoiminnan aloittamiseksi, starttiraha on yritystoiminnan kannalta tarpeellista sekä hakijalla on hyvä mahdollisuudet ylläpitää yritystoimintaansa kannattavana.

Tässä mielessä starttirahaa ei yleensä myönnetä sellaisille aloille, joilla vastaavia toimijoita on jo paljon. Näistä hyviä esimerkkejä ovat vaikkapa kampaamot ja pizzeriat. Koska sekä kampaamoita että pizzerioita löytyy alalta runsaasti, tulisi hakijan starttirahan saamiseksi osoittaa, että kyseessä on tuote tai palvelu, joka eroaa merkittävällä tavalla kilpailijoistaan ja loisi alalle uusia menestymismahdollisuuksia.

Monelle tulee myös yllätyksenä, että starttirahaa voidaan hakea vain täysin uuden yritystoiminnan aloittamiseksi. Tässä mielessä yrityksellä ei esimerkiksi saa olla jo valmiiksi y-tunnusta. Lisäksi hakijan on odotettava aina starttirahahakemuksen hyväksymistä (tai vastaavasti hylkäämistä) ennen kuin yritystoiminta voidaan aloittaa. TE-toimisto voi katsoa yritystoiminnaksi myös sellaisia aktiviteetteja, joita hakija ei omassa mielessään mieltäisi yritystoiminnaksi, joten nämä seikat kannattaa aina varmistaa etukäteen oman alueen TE-palveluista.

Starttirahan saamiseksi myös hakijan taustat tarkistetaan lainan hakemisen tapaan. Hakija ei välttämättä saa starttirahaa silloin, jos hänen maksuhistoriastaan löytyy maksuhäiriöitä tai hän on jättänyt veroja tai muita tärkeitä maksuja maksamatta. Tämä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa määrää sitä, saapuuko starttirahahakemus takaisin hylättynä, sillä jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti ja mikäli hakija pystyy osoittamaan starttirahalle riittävät perusteet, voidaan joissakin tapauksissa tuki myöntää myös sellaiselle hakijalle, jolla on aikaisemmin ollut taloudellisia ongelmia.

Lisäksi on syytä pitää mielessä, että starttirahan tarkoituksena on turvata aloittelevan yrittäjän toimeentulo silloin, kun yritys on vasta aluillaan. Tämän vuoksi tukea ei voida myöntää sellaiselle ihmiselle, jonka toimeentulo on turvattu muilla tavoilla, oli se sitten opintotuki, muu sosiaalinen etuus tai palkkatulot. Starttirahahakemus voidaan joissakin tapauksissa hylätä myös silloin, jos TE-toimisto katsoo, että tuleva yritys tulee takaamaan hakijalle riittävän toimeentulon alusta alkaen.

Starttirahan määrä

Starttirahan määrä päätetään vuosittain, joten se ei ole vuodesta toiseen samansuuruinen. Vuonna 2019 starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa eli 32,40 euroa päivässä ja sitä maksetaan enintään viisi päivältä viikossa. Starttiraha maksetaan kerran kuussa.

Muistathan myös, että starttiraha on yrittäjälle veronalaista tuloa.

Starttirahaa vai soviteltua päivärahaa?

Työttömänä työnhakijana voit hakea joko starttirahaa tai työttömyysetuutta ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta.

Starttiraha on harkinnanvaraista ja se on tarkoitettu uudelle yrittäjälle toimeentuloksi siihen saakka, kunnes yrityksestä saatavat tulot ovat vakiintuneet. Enintään tähän saa kulua aikaa 12 kuukautta, jonka jälkeen starttirahaa ei ole enää mahdollista saada. Starttirahaa haetaan ensin kuuden kuukauden jaksolle ja tämän jälkeen on mahdollista hakea jatkoaikaa seuraavalle kuudelle kuukaudelle.

Työttömyysetuutta haettaessa yritystoiminnan pää-/sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Mikäli toimintasi ei ole vakiintunut päätoimiseksi tämän jälkeen, voit hakea starttirahaa. Työttömyysetuuteen voi olla mahdollisuus vain, jos toiminta on sivutoimista, se on päättynyt tai olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä.

 

Starttiraha voi olla nuorelle yrittäjälle iso apu

 

Starttirahan hakeminen

Jos suunnitteilla on oman yrityksen perustaminen, starttirahan hakeminen kannattaa ensimmäisenä aloittaa ottamalla yhteyttä oman alueen TE-toimistoon. Tällä tapaa TE-toimiston henkilökunta pystyy ohjaamaan hakijan yritysneuvojalle sekä antamaan hakijalle hyödyllisiä vinkkejä siihen, miten hakemus täytetään ja mitä kriteerejä starttirahan saaminen edellyttää.

Hakemusta varten on syytä valmistautua kunnolla. Hakemukseen on hyvä liittää liiketoimintasuunnitelman lisäksi muun muassa rahoitussuunnitelma sekä muut tärkeät laskelmat, joiden avulla hakija voi osoittaa, että kyseessä on kannattava liikeidea. Näihin liitteisiin kannattaa varata hyvin aikaa, joten starttirahan hakeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen halutun yritystoiminnan perustamista.

Ennen hakemuksen käsittelyä paikallinen TE-toimisto tarkistaa ensin, että kyseinen yritystoiminta ei ole vielä käynnistynyt. Hakemuksen aloittamiseksi paikalliseen TE-toimistoon kannattaa varata aika jättämällä yhteydenottopyyntö Henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa (kohdassa Aloittavan yrittäjän palvelut). Vaihtoehtoisesti TE-toimiston työnantaja- ja yritysasiakkaan puhelinpalveluun voi myös soittaa.

Keskustelun aikana aloitteleva yrittäjä käy läpi TE-toimiston asiantuntijan kanssa tulevan yritystoiminnan pääpiirteet sekä liikeidean. Keskustelun aikana kartoitetaan myös alan kilpailutilanne omalla paikkakunnalla sekä hakijan omat henkilökohtaiset valmiudet yrityksen perustamiseksi. Tämä keskustelu on tärkeä osa tuen hakemista, sillä tässä kohtaa TE-toimisto pystyy heti määrittelemään, kannattaako kyseisen yrittäjän hakea starttirahaa – onhan kyseessä varsin suuritöinen hakemus, jota ei kannata aivan jokaisessa tilanteessa lähteä hakemaan.

Kuinka starttirahaa haetaan?

Koska työ- ja elinkeinotoimisto päättää starttirahan myöntämisestä, osoitetaan myös hakemukset tälle taholle. Hakemus voidaan tehdä joko sähköisenä verkossa tai paperiversiona.

Verkkohakemus tehdään työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla. Hakemuksen tekeminen verkon kautta edellyttää vahvaa tunnistaumista, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hakijan tulee tunnistautua omilla verkkopankkitunnuksillaan ennen hakemuksen täyttämistä.

Starttirahaa voit hakea siis verkossa TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Halutessasi voit hakea starttirahaa myös paperisella lomakkeella, jonka saat esimerkiksi oman paikkakuntasi TE-toimistosta.

Mitä hakemuksessa kerrotaan perustettavasta yrityksestä?

Starttirahaa haettaessa hakemuksessa selvitetään perustettavan yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa, joiden perusteella työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, mitkä ovat yrityksen toimintaedellytykset verrattuna paikkakunnalla sillä hetkellä vallitsevaan kilpailutilanteeseen sekä yritystoiminnan yleisen tarpeellisuuden.

Kuinka pitkään starttirahahakemuksen käsittely kestää?

Se, kuinka pitkään starttirahan saamiseen menee, riippuu pitkälti hakijan omasta taustasta. Jos starttirahan saaminen edellyttää yrittäjyyskurssilla käymistä, myös starttirahahakemuksen käsittelyyn voi mennä enemmän aikaa, sillä monet tuen myöntämiseen vaaditut yrittäjyyskurssit voivat kestää viikosta jopa useampaan kuukauteen. Joissakin tapauksissa starttiraha on myös mahdollista yhdistää yrittäjyyskoulutuksen, eli hakija voi aloittaa koulutuksen samaan aikaan, kun nostaa starttirahaa. TE-toimiston tehtävänä on myös järjestää aloitteleville yrittäjille maksuttomia kursseja työvoimakoulutuksena.

Mahdollisten yrittäjyyskurssien lisäksi laadukkaan liiketoimintasuunnitelman kokoaminen sekä kattavien rahoituslaskelmien tekeminen ottavat myös oman aikansa. Starttirahan hakeminen ei siis ole monien muiden sosiaalisten etuuksien tavoin vain muutamassa hujauksessa tehtävän hakemus.

Starttirahahakemuksen käsittelyaika on noin viikosta kuukauteen.

Liiketoimintasuunnitelma starttirahaa varten

Jos liiketoimintasuunnitelman tekeminen tuottaa vaikeuksia, sen tekoon voi saada tukea esimerkiksi uusyrityskeskusten taholta. TE-toimisto voi pyytää myös lausuntoa ennen starttirahapäätöksen tekemistä ulkopuoliselta toimijalta, kuten alan konsultilta tai uusyrityskeskukselta.

Monet tietävät, että liiketoimintasuunnitelman laatiminen ottaa oman aikansa. Kyseessä onkin kaiken kaikkiaan moniasteinen ja laaja raportti, jossa suunnitellaan tulevan yrityksen myyntiä ja markkinointia, rakennetaan tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua, laaditaan henkilöstöön ja tuotekehitykseen liittyviä strategioita sekä analysoidaan mahdollisuuksia ja riskejä.

Liiketoimintausunnitelman sisältö riippuu pitkälti siitä, millaisia tavoitteita tulevalla yrityksellä on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä; mitä suuremmat yrityksen tavoitteet ovat, sitä huolellisemmin myös liiketoimintasuunnitelma tulee laatia.

Onneksi aloitteleva pienyrittäjä pääsee varsin pienellä vaivalla alkuun. Starttirahan, kuten minkä tahansa muunkin rahoituksen, hakemisen yhteydessä tärkeintä onkin pitää mielessä, että tuen myöntäjää kiinnostaa kaikkein eniten se, onko tulevalle yritystoiminnalle riittävästi kysyntää ja kuinka kannattavaa yritystoiminta tulee olemaan.

Liiketoimintasuunnitelmaa ei myöskään kannata nähdä pelkkänä starttirahan saamisen edellytyksenä, sillä siitä on runsaasti hyötyä myös yrittäjälle. Huolella laadittu liiketoimintasuunnitelma tuleekin tarjoamaan tavoitteiden saavuttamiselle tukevamman perustan. Siksi mielessä kannattaakin pitää, että liiketoimintasuunnitelma laaditaan aina omaa yritystoimintaa varten, sillä sen perimmäisenä ideana on vakuuttaa sekä itsensä että muut siitä, että yritystoiminnasta kasvaa kannattavaa toimintaa, joka tuo leivän pöytään.

Starttirahan maksatus

Starttirahan maksatusta haetaan jälkikäteen kuukausittain. Tuen maksua edellyttävä maksatushakemus tulee toimittaa KEHA-keskukseen (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä, muussa tapauksessa tuen saaja menettää kyseisen kuun tuen.

Maksatusta voidaan hakea sähköisesti TE-palveluiden verkkosivujen Oma asiointi -palvelussa. Ensimmäiseen hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat asiakirjat eli:

• Muutosverokortti
• Kopio kaupparekisteriin tehdystä ilmoituksesta tai ennakkoperintärekisterimerkinnästä
• Kopio yrityksen perustamiseen liittyvistä asiakirjoista
• Oma tilinumero kansainvälisessä muodossa

Starttiraha maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa: kuun keskivaiheilla sekä kuun lopussa. Tästä syystä, mikäli hakijan lähettämä maksatushakemus ei ehdi ensimmäiseen maksuun, se siirtyy automaattisesti seuraavaan maksupäivämäärään. Maksutushakemukset käsitellään 7 arkipäivän sisällä.

Starttirahan jatkohakemus

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, starttiraha myönnetään hakijalle kuudeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen tämän on mahdollista hakea lisää tukea. Jatkoa starttirahalle ei kuitenkaan myönnetä automaattisesti, joten sitä on haettava aina erikseen.

Useimmissa tapauksissa jatkoa starttirahalle voidaan myöntää silloin, jos yritystoiminta noudattaa kutakuinkin ennalta määriteltyä suunnitelmaa. Lisäosa voidaan kuitenkin evätä sellaisissa tapauksissa, joissa yritys on tuottanut yrittäjälle riittävän toimeentulon ensimmäisen puolen vuoden aikana tai jos liikeidea on osoittautunut tänä aikana selvästi kannattamattomaksi liiketoiminnaksi.

Lisäosan saamiseksi jatkohakemus on täytettävä ja toimitettava TE-palveluille ensimmäisen starttirahajakson aikana. Tästä syystä hakemus kannattaa laatia jo hyvissä ajoin – noin kuukautta ennen ensimmäisen jakson loppumista – jotta TE-toimisto ehtii käsitellä sen ajoissa.

Jatkohakemukseen hakijan tulee antaa riittävästi tietoa yritystoiminnan alkuaskelista. Hakemukseen tulee liittää myös kirjanpitäjän vahvistama tuloslaskelma, jonka kautta TE-toimisto voi arvioida, onko kyseessä kannattava liiketoiminta.

Lisäosan suuruus on tällä hetkellä sama kuin ensimmäisellä kaudella, eli 33,66 € /päivä. Sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa eli tuen suuruus on kuukaudessa ennen veroja noin 700 euroa.

Jatkohakemus täytetään ensimmäisen starttirahahakemuksen tapaan TE-palveluiden verkkosivujen Oma Asiointi -palvelussa. Jos hakemuksen täyttäminen verkossa ei ole mahdollista, sen voi täyttää myös paperiversiona. Mielessä kannattaa kuitenkin pitää, että TE-palveluiden sähköisten hakemusten käsittelyajat ovat aina paperilomakkeita lyhyempiä.

Lopuksi

Starttirahan hakemiseen kannattaa valmistautua hyvissä ajoin. Vaikka hakemuksen täyttäminen ja siihen tarvittavien liitteiden kokoaminen voi aluksi kuulostaa monimutkaiselta tehtävältä, kyseessä on loppujen lopuksi omien valmiuksien ja liikeidean toimivuuden varassa oleva päätös.

Jos hakijan esittämä liikeidea on oikeasti hyvä ja hän kykenee todentamaan tulevan yritystoiminnan kannattavuuden, on varsin todennäköistä, että tuki tullaan myöntämään. Tärkeintä on toimia ohjeiden mukaisesti ja kääntyä aina ennen hakemuksen aloittamista TE-toimiston asiantuntijan puoleen. TE-toimiston henkilökunta on koulutettu tarjoamaan aloittelevalle yrittäjälle kaiken tarvittavan tiedon starttirahan hakemiseksi.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 25.5.2012. Artikkelia on päivitetty viimeksi 2.11.2020. UKKO.fi ei vastaa tällä sivulla olevien tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta.

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.