Starttiraha 2020

Yrittäjän starttiraha 2020 – Näin sitä saadaan!

Starttiraha on uusien yrittäjien tukimuoto, jolla pyritään saamaan Suomeen uusia yrityksiä, ja tietenkin samalla tukemaan uutta yrittäjää yrittäjyyden alkutaipaleella.

Uuden yrittäjän starttiraha tukee yrittäjää siis nimenomaan sinä aikana, jolloin yrityksen toimeentulo ei ole vielä vakiintunut. Sen tarkoituksena ei ole tarjota yrittäjälle pysyvää tulonlähdettä, enneminkin vain mahdollisuus rakentaa omaa liiketoimintaa.

Starttirahahakemuksessa tulee selvittää uuden yritityksen suunnitelmat toiminnalle ja rahoitukselle. Tämän perusteella TE-toimisto arvioi yrityksen toimintamahdollisuudet ja vaikutukset paikkakunnan kilpailutilanteeseen ja tarpeellisuuteen.

Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin nimenomaan starttirahan hakuprosessista sekä siitä, mitä starttirahalla voi tehdä.

Aivan alkuun kuitenkin perustiedot kevytyrittäjyydestä ja starttirahasta:

 • Kevytyrittäjä ei voi saada starttirahaa, koska hänellä ei ole omaa yritystä
 • Kevytyrittäjyys ei estä starttirahan hakemista myöhemmin
 • Usein aiempi toiminta kevytyrittäjänä katsotaan eduksi starttirahaa haettaessa
 • Starttirahaa pitää hakea ennen y-tunnuksellisen yritystoiminnan aloittamista

Kevytyrittäjyys lyhyesti:
Kevytyrittäjyys on tapa toimia yrittäjämäisesti ilman oman yrityksen perustamista. Se ei vaadi kaavakkeiden täyttöä ja odottelua, vaan pääset töihin jo heti tänään!

starttiraha

Ala kevytyrittäjäksi!

Kevytyrittäjyys on kätevä tapa testata liikeideaasi ilman riskejä. Laskuta ilman omaa yritystä UKKO.fi:n kautta.

Kevytyrittäjyys on erinomainen tapa aloittaa toiminta välittömästi. Voit myöhemmin perustaa yrityksen ja hakea sille starttirahaa.

Liity nyt

Kuka voi saada starttirahaa?

Starttirahaa voit saada, jos

 • olet työtön työnhakija tai siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi  palkkatyöstä, opiskeluista tai kotityöstä,
 • aloitat päätoimisen yrittäjyyden tai siirryt sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi,
 • toiminnallesi on riittävät valmiudet.

Starttirahaa voi saada oikeastaan kuka tahansa yrittäjäksi ryhtyvä. Yrittäjyyden täytyy kuitenkin olla päätoimista, eli sivutoimena harjoitettavaan yritykseen ei tätä tukea voi saada. Aikaisemmin starttiraha oli rajattu koskemaan vain työttömyyskortistosta yrittäjäksi siirtyviä, mutta tätä nykyä myös muut voivat tuen saada.

Nyt siis myös palkkatyöstä, kotityöstä ja opiskeluista yrittäjyyteen siirtyvät voivat saada starttirahaa.

Edellytyksenä on kuitenkin sen yrittäjyyden päätoimisuuden lisäksi riittävä yrittäjyyskoulutus tai -kokemus. Yritystä, jonka pohjalta starttirahaa ollaan hakemassa, ei saa rekisteröidä ennen tukipäätöstä. Näin siksi, että starttirahaa myönnetään vain uusille yrityksille ja valmiiksi rekisteröity yritys ei ole enää uusi, vaikka sen toiminta muutoin olisikin ihan alkutaipaleellaan vielä. Kuitenkin, starttirahaan voi olla mahdollisuus, mikäli laajennat sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää starttirahojen myöntämisestä ja näiden edellä mainittujen kriteerien lisäksi se tarkastelee perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä sekä sitä, onko yrittäjyys yrittäjäksi hakeutuvan kannalta se paras työllistymisvaihtoehto. Näillä toimenpiteillä pyritään takaamaan se, että starttirahaa myönnetään vain sellaisille yrityksille, joilla on mahdollisuudet säilyä toimivana ja kehittyä myös tuen loppumisen jälkeen.

Yrittäjän starttiraha

Nuoren yrittäjän starttiraha?

Nuorellekin yrittäjälle starttirahaa voidaan kyllä myöntää, mutta alaikäiset eivät voi valitettavasti saada starttirahaa.

starttiraha alkavalle yrittäjälle

Millaista koulutusta uusi yrittäjä tarvitsee?

Starttirahan saamisen eräs edellytys on riittävä koulutus yrittäjyyteen, ellei tarvittavaa kokemusta yrittäjyydestä ole ennestään. Koulutukseen voi kuitenkin osallistua hyvinkin joustavasti samaan aikaan, kun saa jo starttirahaa. Aivan välttämätöntä ei siis ole hankkia koulutusta ennen starttirahaa, kunhan vaan hakemuksessa osoittaa riittävästi aikomuksensa osallistua koulutukseen.

Tämän yrittäjäkoulutuksen lisäksi uusille yrittäjille on tarjolla monenlaista muutakin koulutusta, joissa kerrotaan nimenomaan yrittäjyyden alkutaipaleesta.

Työ- ja elinkeinotoimistosta, esimerkiksi, on saatavilla paljon tietoa siitä, millaista koulutusta on tarjolla ja missä sitä järjestetään. Maksuttomia koulutuksia voidaan järjestää myös niin kutsuttuina työvoimakoulutuksina, mutta iso osa koulutuksista on työ- ja elinkeinokeskusten ja oppilaitosten järjestämiä.

Milloin starttirahaa ei voi saada?

Starttirahaa ei voi saada kaikissa tilanteissa. Tällaisia ovat tilanteet, jos

 • toimeentulosi on jo turvattu yritystoiminnallasi, palkkatuloilla tai muilla etuuksilla,
 • olet aloittanut yritystoiminnan ennen tuen myöntämistä,
 • saamasi tuki voisi vääristää kilpailua,
 • vero- tai maksuvelvollisuuksien laiminlyönti voi evätä starttirahan saamisen.

Starttirahan määrä

Starttirahan määrä päätetään vuosittain, joten se ei ole vuodesta toiseen samansuuruinen. Vuonna 2019 starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa eli 32,40 euroa päivässä ja sitä maksetaan enintään viisi päivältä viikossa. Starttiraha maksetaan kerran kuussa.

Muistathan myös, että starttiraha on yrittäjälle veronalaista tuloa.

Starttirahaa vai soviteltua päivärahaa?

Työttömänä työnhakijana voit hakea joko starttirahaa tai työttömyysetuutta ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta.

Starttiraha on harkinnanvaraista ja se on tarkoitettu uudelle yrittäjälle toimeentuloksi siihen saakka, kunnes yrityksestä saatavat tulot ovat vakiintuneet. Enintään tähän saa kulua aikaa 12 kuukautta, jonka jälkeen starttirahaa ei ole enää mahdollista saada. Starttirahaa haetaan ensin kuuden kuukauden jaksolle ja tämän jälkeen on mahdollista hakea jatkoaikaa seuraavalle kuudelle kuukaudelle.

Työttömyysetuutta haettaessa yritystoiminnan pää-/sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Mikäli toimintasi ei ole vakiintunut päätoimiseksi tämän jälkeen, voit hakea starttirahaa. Työttömyysetuuteen voi olla mahdollisuus vain, jos toiminta on sivutoimista, se on päättynyt tai olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä.

 

Starttiraha voi olla nuorelle yrittäjälle iso apu

 

Starttirahan hakeminen

Kuinka starttirahaa haetaan?

Koska työ- ja elinkeinotoimisto päättää starttirahan myöntämisestä, osoitetaan myös hakemukset tälle taholle. Hakemus voidaan tehdä joko sähköisenä verkossa tai paperiversiona.

Verkkohakemus tehdään työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla. Hakemuksen tekeminen verkon kautta edellyttää vahvaa tunnistaumista, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hakijan tulee tunnistautua omilla verkkopankkitunnuksillaan ennen hakemuksen täyttämistä.

Starttirahaa voit hakea siis verkossa TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Halutessasi voit hakea starttirahaa myös paperisella lomakkeella, jonka saat esimerkiksi oman paikkakuntasi TE-toimistosta.

Mitä hakemuksessa kerrotaan perustettavasta yrityksestä?

Starttirahaa haettaessa hakemuksessa selvitetään perustettavan yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa, joiden perusteella työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, mitkä ovat yrityksen toimintaedellytykset verrattuna paikkakunnalla sillä hetkellä vallitsevaan kilpailutilanteeseen sekä yritystoiminnan yleisen tarpeellisuuden.

25.5.2012

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.