Starttiraha

25.5.2012

Starttiraha on uusien yrittäjien tukimuoto, jolla pyritään saamaan Suomeen uusia yrityksiä, ja tietenkin samalla tukemaan uutta yrittäjää yrittäjyyden alkutaipaleella. Starttiraha tukee yrittäjää siis nimenomaan sinä aikana, jolloin yrityksen toimeentulo ei ole vielä vakiintunut. Pysyvää tulonlähdettä ei yrittäjä voi siitä siis saada.

Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin starttirahan hakuprosessista, sekä siitä mitä starttirahalla voi tehdä.

Suosittelemme kuitenkin tutustumaan myös Kevytyrittäjyyteen:

Mietitkö yrityksen perustamista?

Tutustu UKKO.fi:n tarjoamaan kevytyrittäjyyteen. Se ei vaadi kaavakkeiden täyttöä ja odottelua, vaan pääset töihin jo heti tänään!

Lue tarkemmin: Mietitkö yrityksen perustamista?

Tai klikkaa alla olevaa nappulaa ja liity suoraan käyttäjäksi:

Kuka voi saada starttirahaa?

Starttirahaa voi saada oikeastaan kuka tahansa yrittäjäksi ryhtyvä. Yrittäjyyden täytyy kuitenkin olla päätoimista, eli sivutoimena harjoitettavaan yritykseen ei tätä tukea voi saada. Aikaisemmin starttiraha oli rajattu koskemaan vain työttömyyskortistosta yrittäjäksi siirtyviä, mutta tätä nykyä myös muut voivat tuen saada.

Nyt siis myös palkkatyöstä, kotityöstä ja opiskeluista yrittäjyyteen siirtyvät voivat saada starttirahaa. Edellytyksenä on kuitenkin sen yrittäjyyden päätoimisuuden lisäksi riittävä yrittäjyyskoulutus tai -kokemus. Yritystä, jonka pohjalta starttirahaa ollaan hakemassa, ei saa rekisteröidä ennen tukipäätöstä. Näin siksi, että starttirahaa myönnetään vain uusille yrityksille ja valmiiksi rekisteröity yritys ei ole enää uusi, vaikka sen toiminta muutoin olisikin ihan alkutaipaleellaan vielä.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää starttirahojen myöntämisestä ja näiden edellä mainittujen kriteerien lisäksi se tarkastelee perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä sekä sitä, onko yrittäjyys yrittäjäksi hakeutuvan kannalta se paras työllistymisvaihtoehto. Näillä toimenpiteillä pyritään takaamaan se, että starttirahaa myönnetään vain sellaisille yrityksille, joilla on mahdollisuudet säilyä toimivana ja kehittyä myös tuen loppumisen jälkeen.

Minkä verran starttirahaa voi saada?

Starttirahan määrä päätetään vuosittain, joten se ei ole vuodesta toiseen samansuuruinen. Se koostuu perustuesta ja lisäosasta, joista uusi yrittäjä yleensä saa molempia. Vuonna 2012 perustuen suuruus on 31,36 euroa päivässä. Lisäosan suuruudesta päättää työ- ja elinkeinotoimisto ja sen suuruus vaihtelee jonkin verran paikkakunnittain.

Pääsääntönä on kuitenkin, että lisäosan suuruus voi olla enintään 60 % perustuen suuruudesta. Sekä starttirahan perustuki että lisäosa ovat yrittäjälle veronalaista tuloa.

Starttiraha on tarkoitettu uudelle yrittäjälle toimeentuloksi siihen saakka, kunnes yrityksestä saatavat tulot ovat vakiintuneet. Enintään tähän saa kulua aikaa kuitenkin vain 18 kuukautta, jonka jälkeen starttirahaa ei ole enää mahdollista saada.

Millaista koulutusta uusi yrittäjä tarvitsee?

Starttirahan saamisen eräs edellytys on riittävä koulutus yrittäjyyteen, ellei tarvittavaa kokemusta yrittäjyydestä ole ennestään. Koulutukseen voi kuitenkin osallistua hyvinkin joustavasti samaan aikaan, kun saa jo starttirahaa. Aivan välttämätöntä ei siis ole hankkia koulutusta ennen starttirahaa, kunhan vaan hakemuksessa osoittaa riittävästi aikomuksensa osallistua koulutukseen.

Tämän yrittäjäkoulutuksen lisäksi uusille yrittäjille on tarjolla monenlaista muutakin koulutusta, joissa kerrotaan nimenomaan yrittäjyyden alkutaipaleesta. Työ- ja elinkeinotoimistosta, esimerkiksi, on saatavilla paljon tietoa siitä, millaista koulutusta on tarjolla ja missä sitä järjestetään. Maksuttomia koulutuksia voidaan järjestää myös niin kutsuttuina työvoimakoulutuksina, mutta iso osa koulutuksista on työ- ja elinkeinokeskusten ja oppilaitosten järjestämiä.

Kuinka starttirahaa haetaan?

Koska työ- ja elinkeinotoimisto päättää starttirahan myöntämisestä, osoitetaan myös hakemukset tälle taholle. Hakemus voidaan tehdä joko sähköisenä verkossa tai paperiversiona.

Verkkohakemus tehdään työ- ja elinkeinotoimiston Internet -sivuilla. Hakemuksen tekeminen verkon kautta edellyttää vahvaa tunnistaumista, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hakijan tulee tunnistautua omilla verkkopankkitunnuksillaan ennen hakemuksen täyttämistä.

Starttirahaa voi hakea myös työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella, joita saa noudettua kaikista työ- ja elinkeinotoimistoista, mutta sen voi tulostaa myös Internetistä osoitteesta www.mol.fi.

Mitä hakemuksessa kerrotaan perustettavasta yrityksestä?

Starttirahaa haettaessa hakemuksessa selvitetään perustettavan yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa, joiden perusteella työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, mitkä ovat yrityksen toimintaedellytykset verrattuna paikkakunnalla sillä hetkellä vallitsevaan kilpailutilanteeseen sekä yritystoiminnan yleisen tarpeellisuuden.