Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Mikä ihmeen YEL?

yel-vakuutus-maksut-iloinen-nainen-sohvalla

YEL on sana, jossa on vain kolme kirjainta, mutta silti se tulee erittäin usein puheeksi, kun yrittäjät kertovat työstään ja liiketoiminnastaan. YEL tarkoitaa siis yrittäjän eläkevakuutusta.

Yrittäjien lisäksi YEL on läsnä myös kevytyrittäjien elämässä, sillä myös kevytyrittäjät kuuluvat yrittäjän eläkelain eli YEL-vakuuttamisen piiriin.

Tämä koskee kevytyrittäjiä, jos laskutuspalvelun kautta vuoden aikana tienattu työtulo ylittää 7 958,99 euroa tai jos keskimääräinen työtulo on yli 663 euroa kuukaudessa (2020) ja joiden yhtäjaksoinen yrittäjätoiminta kestää neljä kuukautta. Katso muut ehdot alempaa tästä artikkelista!

Huomaathan, että YEL-vakuutuksen ala- ja ylärajat arvioidaan uudestaan vuosittain. Tässä artikkelissa on käytetty esimerkkeinä vuoden 2020 tietoja. Katso ajankohtaiset eläkevakuutukseen liittyvät kysymykset ja vastaukset täältä.

Yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen, prosentti on sama kaikille yrittäjille. Sen vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain. UKKO.fi maksaa YEL-maksut työeläkevakuutusyhtiö Varmalle.

Kevytyrittäjät siirtyivät YEL-vakuuttamisen piiriin 1.5.2017 ja ennen tätä kevytyrittäjille maksetuista palkoista maksettiin TyEL-maksu, joka kerrytti työeläkettä.

Liity kevytyrittäjäksi täällä!

Työtulo on ilmoitettava itse

Yrittäjätoiminnasta karttuu vanhuuseläkettä yrittäjän ja kevytyrittäjän itse määrittämän YEL-työtulon mukaisesti. Kevytyrittäjänä sinun täytyy siis ilmoittaa työtulosi itse.

Työtulo ei ole sama asia kuin bruttotulo, mutta bruttotuloa voidaan käyttää hyödyksi kevytyrittäjien kohdalla eläkevakuutuksen minimirajan (7 958,99 euroa vuonna 2020) täyttymistä arvioitaessa.

Virallisesti työtulon määritelmä on tällainen: “Työtulo on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.”

Pääsääntöisesti kevytyrittäjien bruttotulo on vähintään työtuloa vastaava määrä, joten bruttotulo on tällöin hyvä lähtökohta työtuloa arvioitaessa. Jos oman työtulon arvioiminen tuntuu hankalalta, saat tarvittaessa apua asiakaspalvelustamme.

Työtulo kannattaa arvioida realistisesti, sillä tämän pohjalta sinulle kertyy eläkettä ja se vaikuttaa muuhunkin sosiaaliturvaasi. Nimestään huolimatta yrittäjän eläkevakuutus ei ole vain eläkettä varten.

YEL-vakuutuksen työtuloa voi päivittää UKKO.fi-laskutuspalvelussa oman hallintapaneelisi kautta, kun tuloihisi tulee oleellinen muutos. Työtulo kannattaakin pitää mahdollisimman totuudenmukaisena.

YEL-maksun suuruus samaa luokkaa TyEL-maksun kanssa

Suuruudeltaan YEL-vakuutusmaksu on suunnilleen sama kuin perinteisessä palkkatyössä tuttu TyEL-maksu, joka vuonna 2020 on 25,30 %. Yrittäjän eläkevakuutuksen maksuprosentti vuonna 2020 puolestaan on

  • 18–52-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla 24,10 % ja
  • 53–62-vuotiailla 25,60 %

Aloittava yrittäjä saa kuitenkin automaattisesti 22 %:n alennuksen toiminnan ensimmäiseltä 48 kuukaudelta; tällöin YEL-maksu on ainoastaan joko 18,80 % tai siirtymäsäännöksen vuoksi 19,97 %. Siirryttäessä TyEL-maksun piiristä yrittäjän eläkevakutuusmaksun piiriin katsotaan yrittäjyys aloitetuksi siirtymishetkellä eli kevytyrittäjillä siirtymishetki on aikaisintaan 1.5.2017.

YEL yrittäjän eläkevakuutus

Vuoden 2020 alusta yrittäjälle karttuu eläkettä työtulosta 1,5 % vuodessa. Siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiaiden eläkekarttuma on 1,7 % työtulosta; tällä ikäluokalla on myös 1,5 % suurempi YEL-maksu, kuten yllä kerrottiinkin.

Jos minimiraja ei täyty, jää rahaa enemmän itselle

Jos vuosittainen työtulosi (tutkaile omaa bruttoansiotasi) kaikesta kevytyrittäjänä tehdystä työstä jää alle YEL-vakuutuksen rajan (7 958,99 euroa), ei sinun tarvitse tehdä mitään.

UKKO.fi hoitaa byrokratian puolestasi kuten tähänkin asti.

Jos yrittäjän eläkevakuuttamisen ehdot eivät siis kohdallasi täyty, saat noin 24 % enemmän nettopalkkaa kuin YEL-vakuuttamisvelvolliset kollegasi.

On toki harmillista, että niille, joilla YEL-vakuutusta ei ole, ei laskutuspalvelun kautta tehdystä työstä enää kerry eläkettä. Toisaalta he saavat suuremman osuuden laskutussummasta kokonaan itselleen ja voivat järjestää eläketurvaansa omatoimisesti parhaaksi katsomallaan tavalla.

YEL-vakuutuksen voi ottaa myös takautuvasti

YEL-vakuutus on pakollinen kevytyrittäjille, jonka työtulo on vähintään 7 958,99 euroa (2020) 12 kuukauden jaksolla. Työtuloa tarkastellaan siis YEL-jakson alkamisesta 12 kuukautta eteenpäin, ei siis kalenterivuosittain.

Lisäksi pakollista YEL-vakuutusta varten tarvitsee täyttyä vielä nämä ehdot:

  • yrittäjä on 18–67-vuotias,
  • toiminta jatkuu yhtäjaksoisesti 4 kuukautta ja
  • yrittäjä ei saa työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä.

Jos kevytyrittäjä toimii siis yrittäjänä vanhuuseläkkeen rinnalla, eläkevakuuttaminen on vapaaehtoista. YEL-vakuutusta ei myönnetä yli 67-vuotiaille.

Ihmiset istuvat rivissä selaten puhelinta tai kannettavaa tietokonetta

Jos et vielä osaa arvioida bruttotulojasi, ei hätää; voit ottaa YEL-vakuutuksen myös jälkikäteen.

Vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden sisällä siitä, kun vakuuttamisedellytys täyttyy, jotta vakuutusmaksuun ei tule laiminlyöntikorotusta.

YEL-maksut voi vähentää verotuksessa

YEL-vakuutuksen saat UKKO.fi:n käyttäjänä otettua omalla tililläsi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Meiltä saat myös maksuttoman YEL-kokonaispalvelun! UKKO.fi hoitaa YEL-maksujen keräämisen ja tilittämisen kevytyrittäjän valtuuttamana.

Tämä tarkoittaa sitä, että maksut tulevat hoidettua ilmoitetun työtulon mukaan aina ajallaan ja oikean suuruisena.

Kevytyrittäjän eläkevakuutusmaksut tilitetään puolivuosittain kesäkuussa ja vuoden lopussa. YEL-maksu kerätään palkanmaksun yhteydessä käyttäjän nettopalkasta talteen ja kerätty summa tilitetään eläkevakuutusyhtiö Varmalle maksun erääntyessä.

Koska YEL-maksu suoritetaan UKKO.fi:n käyttäjän omista rahoista, säilyy maksun vähennysoikeus käyttäjällä itsellään. Voit siis vähentää maksetut vakuutusmaksut omassa henkilökohtaisessa verotuksessa täysimääräisesti.

Työttömyysturva selkiytyy

Kevytyrittäjänä tehdyt työt eivät ole aiemminkaan kerryttäneet palkansaajien työttömyyskassan työssäoloehtoa. YEL-vakuutuksen alle siirtymisen myötä kevytyrittäjät voivat kuitenkin nykyisin liittyä yrittäjien työttömyyskassaan ja sitä kautta kerryttää työssäoloehtoa.

Yrittäjän työttömyyskassaan liittymisen vuosityötulon alaraja on 13 076 euroa (2020). Näiltä osin tilanne siis parani ja selkiytyi eläkevakuutuksen muuttuessa. Henkilö voi 18 kuukauden ajan kuulua sekä yrittäjän että työntekijän kassaan.

Työttömyysturvalain mukaan kevytyrittäjät on vuoden 2016 alusta tulkittu työttömyysturvassa yrittäjiksi.

onnellinen mies toimistossa

Yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin siirtyminen ei muuttanut tätäkään tulkintaa. Työttömyystukien saamisen kannalta kriittisin kohta on päätoimisuuden ja sivutoimisuuden arviointi. Kuten työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessäkin todetaan, ratkaisevaa on, että kevytyrittäjät voivat luottaa yhteneväiseen tulkintatapaan eri TE-toimistoissa.

Palvelumme tarkoituksena on helpottaa kevytyrittäjiä koskevaa byrokratiaa ja tehdä oman työn laskuttamisesta helppoa. Toimintamme on vähentänyt huomattavasti harmaata taloutta ja mahdollistanut helpomman siirtymisen täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Pyrimme jatkossakin tekemään kevytyrittämisen mahdollisimman helpoksi myös eläkevakuuttamisen osalta.

YEL-vakuutuksesta voit lukea lisää verkkosivuiltamme Usein kysyttyä -osiosta, jonne olemme koostaneet valmiiksi paljon tietoa yrittäjien eläkavakuutukseen liittyen.

Liity kevytyrittäjäksi täällä!

Muita artikkeleita aiheesta Oppaat: