Arvioitu lukuaika: 13 minuuttia

Kevytyrittäjyys ja YEL – Nämä asiat kevytyrittäjän YEListä tulee tietää

yel-ja-kevytyrittajyys-nainen-pohtii-yel-vakuutusta

Olemme koonneet tähän artikkeliin kaiken olennaisen siitä, miten kevytyrittäjyys ja YEL eli yrittäjän eläkevakuutus liittyvät toisiinsa, ja mitä sinun tulee niistä tietää! Kerromme myös, kuinka vakuutusasiat hoituvat UKKO.fi-kevytyrittäjillä.

Miksi minun pitäisi lukea tämä artikkeli?

 • Saat selville, mikä YEL-vakuutus oikeastaan on
 • Opit, mihin asioihin vakuutus vaikuttaa
 • Saat tietää, milloin itse kevytyrittäjänä tarvitset vakuutuksen
 • Kerromme, mistä voit tarvittaessa hankkia vakuutuksen
 • Selvennämme, kuinka YEL-asioiden hoitaminen onnistuu UKKO Kevytyrittäjyys -palvelussa

Ellei YEL-vakuutus ole sinulle jo käsitteenä tuttu, olet kenties ainakin kuullut sen joskus mainittavan. Se otetaan esille usein, kun puhutaan yrittäjyydestä ja sen käytänteistä.

YEL tarkoittaa yrittäjän eläkevakuutusta, ja se on yksi yrittäjän toiminnan peruskulmakivistä. Vakuutus on käytännössä yrittäjän sosiaaliturvan perusta, ja se vaikuttaa myös hänen työttömyysetuuksiinsa, vanhempainrahaansa ja sairauspäivärahaansa. YEL-vakuutus on yrittäjälle lakisääteinen.

Yrittäjän on otettava YEL-vakuutus itselleen, kunhan tietyt ehdot täyttyvät hänen yrittäjyystoiminnassaan.

Siihen, milloin yrittäjä on velvoitettu ottamaan vakuutuksen, vaikuttaa muun muassa hänen ikänsä, työtulonsa määrä ja yritystoimintansa kesto; avaamme näitä tarkemmin tuonnempana. Yrittäjä voi itse ottaa vakuutuksen haluamastaan työeläkeyhtiöstä.

YEL-vakuutus koskettaa toiminimiyrittäjien lisäksi myös kevytyrittäjiä. Moni laskutuspalvelu kuitenkin huolehtii vakuutusasioista kevytyrittäjien puolesta. Näin on myös UKKO.fillä, jonka yhteistyökumppanina YEL-asioissa toimii työeläkevakuutusyhtiö Varma.

YEL-vakuutusasioiden selvittely itsenäisesti on usein työlästä ja hankalaa, sillä niihin liittyy paljon yksityiskohtia, ja varsinkin kevytyrittäjyystoimintaansa aloitteleva saattaa kokea informaatioähkyä jo muutenkin. Kokosimmekin yhteen artikkeliin kaiken olennaisen, mikä sinun tulee kevytyrittäjänä tietää YEL-vakuutuksesta ja sen vaikutuksesta toimintaasi!

Miten YEL ja kevytyrittäjyys liittyvät toisiinsa?

Tämä artikkeli on jaettu seitsemään osioon. Ensimmäisessä avaamme, mikä YEL-vakuutus oikeastaan on: mitä kaikkea siihen sisältyy ja mihin se yrittäjällä vaikuttaa. Suosittelemme sinua tutustumaan tähän, mikäli vakuutus on sinulle täysin uusi tuttavuus!

Toisessa osiossa kerromme, kuinka YEL ja kevytyrittäjyys liittyvät toisiinsa. Kolmas osio kertoo yksityiskohtaisesti, milloin YEL-vakuutus koskee juuri sinua; siinä avataan myös vakuuttamiseen liittyvää termistöä ja käsitteitä.

Neljännessä osiossa saat selville, paljonko sinun tulee maksaa YEL-vakuutusmaksuja. Viides kertoo, kuinka vakuutuksen hankkiminen onnistuu ja kuudennessa avaamme, kuinka YEL-asioiden hoitaminen onnistuu UKKO.fi-palvelussa. Seitsemännessä osiossa kerromme muuta YEL-vakuutukseen liittyvää tärkeää tietoa, josta sinun YEL-velvollisena on hyvä olla perillä.

Artikkeli on melko pitkä, mutta alla olevasta sisällysluettelosta pääset klikkaamaan suoraan tiettyyn kohtaan, josta kaipaat tietoa!

1. Mikä on YEL-vakuutus?

 • Yleistä tietoa
 • Mihin asioihin vakuutus vaikuttaa?

2. Kevytyrittäjyys ja YEL – miten ne liittyvät toisiinsa?

3. Milloin YEL-vakuutus koskee kevytyrittäjää?

 • YEL-vakuuttamisen kriteerit
 • Vakuutuksen ikärajat: yläikäraja riippuu syntymävuodesta
 • Mikä on YEL-työtulo?
 • Kuinka määritän oman työtuloni?
 • YEL-työtulon alaraja: milloin se ylittyy?
 • Lyhytaikainen yrittäjyystoiminta: onko vakuutus otettava myös sellaiseen?
 • YEL-vakuuttamisvelvollisuus – mistä se tarkalleen alkaa?
 • Entä jos en ole velvoitettu YEL-vakuutukseen?
 • Entä jos en ota vakuutusta, vaikka olisin siihen velvoitettu?

4. Paljonko YEL-maksua on maksettava?

5. Kuinka ja mistä voin hankkia YEL-vakuutuksen?

6. YEL ja kevytyrittäjyys yhdistyvät UKKO.fi-palvelussa kätevästi!

 • Näin otat YEL-vakuutuksen UKKO.fi-palvelussa
 • YEL-vakuutuksen maksaminen UKKO.fi-kevytyrittäjänä
 • Vakuutuksesi tiedot
 • Onko sinulla jo vakuutus valmiina?
 • UKKO.fin muut vakuutukset

7. Muuta hyödyllistä tietoa YEL-vakuutuksesta – huomioi nämä

Mikä on YEL-vakuutus?

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus toimii yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perustana. Työeläkevakuuttaminen kuuluu kaikille työssä toimiville; palkkatyötä tekevän ei tosin yleensä tarvitse juurikaan miettiä siihen liittyviä asioita, sillä työnantaja huolehtii niistä hänen puolestaan.

Yrittäjällä ei kuitenkaan ole työnantajaa, vaan hän on ”oma pomonsa”. Siksi hänen tulee myös huolehtia omasta työeläkevakuuttamisestaan itse.

YEL-vakuutus on lakisääteinen kaikille yrittäjille. Yrittäjä ei siis saa itse päättää, ottaako vakuutus vai ei, vaan se on hänelle pakollinen, kunhan tietyt ehdot hänen toiminnassaan täyttyvät. YEL-vakuutusta ei myöskään voi korvata muilla vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

Yrittäjän on hoidettava YEL-vakuutusasiansa kuntoon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hän on aloittanut yritystoimintansa.

Mihin asioihin vakuutus vaikuttaa?

Sana ”eläke” vakuutuksen nimessä mietityttää joskus joitakin. ”En ole vielä lähelläkään eläkeikää, joten miten tämä vakuutus liittyy minuun?”

Nimestään huolimatta YEL-vakuutus on tärkeä ja hyödyllinen kaiken ikäisille yrittäjille, sillä se vaikuttaa heillä moneen asiaan jo kauan ennen eläkeiän alkamista. Sen avulla yrittäjä voi varautua hyvin arkisiin ja yllättäviinkin asioihin. YEL-vakuutukseen kuuluu:

 • Tulevan eläkkeen karttuminen
 • Sosiaaliturva
 • Työttömyysetuudet, vanhempainraha ja sairauspäiväraha; näitä maksetaan yrittäjälle hänen YEL-työtulonsa perusteella (työtulosta kerromme tarkemmin alempana!)

Katso myös alla oleva video Mikä on YEL? jossa UKKO.fin markkinoinnin Jenna antaa YEL-vakuutuksesta yksinkertaisen ja selkokielisen tiivistyksen!

YEL ja kevytyrittäjyys – miten ne liittyvät toisiinsa?

Aiemmin YEL-vakuuttaminen ei koskenut kevytyrittäjiä, mutta myös he ovat kuuluneet vakuutuksen piiriin vuodesta 2017. Muiden yrittäjien tavoin heidänkin siis tulee ottaa vakuutus itselleen, kunhan tietyt kriteerit täyttyvät. Nämä kriteerit ovat samat kaikille yrittäjille.

Milloin YEL-vakuutus koskee minua?

Millaisia sitten ovat nämä jo muutamaan kertaan mainitut kriteerit, joiden täyttyessä yrittäjä on velvoitettu YEL-vakuutukseen? Ne on lueteltu alla, ja avaamme niistä jokaista tarkemmin seuraavaksi:

 • Tietty ikä: olet 18–67-vuotias
 • Työtulo: arvioitu työtulosi ylittää tietyn alarajan (tämä on määritetty sekä vuosittaiselle että kuukausittaiselle tasolle)
 • Kevytyrittäjyystoimintasi kesto: sinulla on ollut yhtäjaksoista toimintaa vähintään 4 kuukauden ajan
 • Eläkelaki: teet työtä, jota tulee vakuuttaa nimenomaan YELin eikä jonkin toisen eläkelain mukaan.

YEL-vakuutuksen ikärajat: yläikäraja riippuu syntymävuodesta

Yrittäjä siis tarvitsee vakuutuksen ollessaan vähintään 18-vuotias, ja sen yläikäraja puolestaan nousee portaittain. YEL-vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin:

 • Vuonna 1957 tai aikaisemmin syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta
 • 1958–1961 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta
 • 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta

Mikä on YEL-työtulo?

Yrittäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuus katsotaan hänen oman YEL-työtulonsa mukaan. Lyhyesti sanottuna YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen arvoa rahassa. Työtulon määrä vaikuttaa suoraan siihen, paljonko hänelle kertyy vanhuuseläkettä, työttömyysetuuksia, vanhempainrahaa ja sairauspäivärahaa.

Yrittäjän tulee määritellä ja ilmoittaa oma työtulonsa itse. Kevytyrittäjänä myös sinun on tehtävä tämä, vaikka hoitaisitkin YEL-asiasi oman laskutuspalvelusi kautta. Kun olet ilmoittanut työtulosi, eläkeyhtiö, jonka kautta YEL-vakuutuksesi on otettu, vahvistaa sen.

Kuinka määritän oman YEL-työtuloni?

YEL-työtulo arvioidaan aina vuosityötulona. Näin on myös silloin, vaikka YEL-vakuutuksesi alkaisi täysin kesken vuotta tai kestäisi vain muutaman kuukauden ajan.

Jos vakuutuksesi esimerkiksi alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.12.2022, ja ansaitset toiminnallasi noin 2000 € kuussa, voidaan vakuutuksesi vuosityötuloksi määritellä vaikkapa 20 000 €. Koska vakuutus on kuitenkin voimassa vain 9 kuukautta, lasketaan vakuutusmaksut ja eläkekertymä 15 000 euron mukaan.

YEL-työtulosi voidaan myös ensi alkuun määritellä kuukausitasolla ja muuntaa se myöhemmin vuositasolle; tämä onnistuu kertomalla kuukausitaso 12:lla. Jos esimerkiksi toimit yrittäjänä vain 6 kuukauden ajan ja saat joka kuukausi palkkaa 1000 €, voidaan vuosityötuloksesi määritellä 12 000 €. Vakuutusmaksut ja eläkekertymä lasketaan kuitenkin 6000 euron mukaan, koska vakuutuksesi on voimassa vain puolisen vuotta.

YEL-työtulon määrittämiselle on kuitenkin omat sääntönsä. Sitä ei voi määritellä mielivaltaisesti aivan miten sattuu, vaan se on tehtävä lain edellytyksiä noudattaen.

Toisin sanoen oman työpanoksen arvoa ei saa yli- tai aliarvioida. Jotkut yrittäjät ovat ilmoittaneet työtulonsa huomattavasti alakanttiin, jotta he voisivat maksaa YEL-maksua vähemmän. Jos taas oma bruttopalkkasi on esimerkiksi noin 2000 € kuussa ja määrittelet työtulosi olevan vuositasolla 100 000 €, on tämä melkoinen yliarvio (oikeampi arvio olisi n. 24 000 €). Tällöin eläkeyhtiö ei voisi vahvistaa sitä.

YEL-työtulon määrittäminen. Miesyrittäjä laskee rahoja

Huomaa myös, että YEL-työtulo ja kevytyrittäjän saama bruttopalkka eivät ole sama asia. Kevytyrittäjä voi kuitenkin bruttopalkkansa avulla määritellä työtulonsa suuruuden ja YEL-vakuutuksensa alkamispäivän.

Esimerkki:

Tiina opiskelee ja tekee opintojen ohella pieniä toimeksiantoja kääntämällä tekstejä. Opintojen takia Tiinan bruttopalkka vaihtelee vuoden aikana paljon.

Joulun aikaan Tiina tekee 2 kuukautta 1000 € kuussa, helmikuusta toukokuuhun tuloa ei ole. Kesä-elokuun välisenä aikana Tiina tienaa 2000 € kuukaudessa. Syyskuussa tulot opintojen takia taas vähenevät 300 € kuukaudessa marraskuuhun asti.

Tiinan bruttopalkat vuoden aikana kuukausittain:

 • Joulukuu 1000 €
 • Tammikuu 1000 €
 • Helmikuu 0 €
 • Maaliskuu 0 €
 • Huhtikuu 0 €
 • Toukokuu 0 €
 • Kesäkuu 2000 €
 • Heinäkuu 2000 €
 • Elokuu 2000 €
 • Syyskuu 300 €
 • Lokakuu 300 €
 • Marraskuu 300 €

Yhteensä: 8 900 €

Tiinan bruttopalkka on siis kahdeksalta kuukaudelta yhteensä 8 900 € eli 1112,5 € kuukaudessa. Tiina kertoo kuukausittaisen keskiarvonsa 12 kuukaudella, jotta YEL-työtulo saadaan vuositasoiseksi. Oikea työtuloarvio on noin 13 000 €. Bruttopalkkaan ei lasketa laskutettavia kuluja tai verovapaita kulukorvauksia.

YEL-työtulon alaraja: milloin se ylittyy?

Huomioi, että YEL-vakuutuksen ala- ja ylärajat eivät pysy aina samoina, vaan ne arvioidaan uudestaan vuosittain. Vuonna 2022 tulojen alaraja on 8 261,71 euroa vuodessa, eli kuukausitasolla 688,41 €. Käytämme tässä artikkelissa muutenkin vuoden 2022 tietoja.

Jos siis kuukausittain ansaitut työtulosi ylittävät kuukausittaisen alarajan 688,41 €, on sinun otettava YEL-vakuutus itsellesi. Vakuutus tulee ottaa 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet ylittänyt kyseisen rajan, sillä muussa tapauksessa vakuutusmaksuusi lisätään laiminlyöntikorotus. Tätä avaamme tarkemmin tuonnempana.

Monella kevytyrittäjällä YEL-vakuuttamiseen vaadittava minimityötulo ei kuitenkaan useimmiten täyty, jos he harjoittavat toimintaansa sivutoimisesti tai satunnaisesti – esimerkiksi varsinaisen palkkatyön tai opintojen ohella tai eläkkeellä. Tällöin heidän yritystoimintaansa ei myöskään katsota yhtäjaksoiseksi.

Lyhytaikainen yrittäjyystoiminta: onko vakuutus otettava myös sellaiseen?

Kyllä: olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, vaikka yrittäjyystoimintasi olisi väliaikaista ja kestäisi vain vähän aikaa, kuten puoli vuotta. Tämä johtuu nimenomaan siitä, että vakuuttamisvelvollisuutta tarkastellaan vuosityötasoisen YEL-työtulon mukaan. Vaikka 6 kuukauden työtulo (6000 €) alittaakin YEL-vakuutuksen minimityötulon, ylittää vuositasoinen työtulo 12 000 € kuitenkin minimityötulorajan, jolloin vakuuttamisvelvollisuus siis täyttyy.

YEL-vakuuttamisvelvollisuus – mistä se tarkalleen alkaa?

Vakuuttamisvelvollisuutesi katsotaan alkavan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona kuukausittainen bruttopalkkasi ylittää rajan 688,41 €. Kuten mainittu jo aiemmin, on sinulla tästä hetkestä alkaen 6 kuukautta aikaa ottaa YEL-vakuutus itsellesi.

Kyseinen kuuden kuukauden aikaraja on tarkoitettu vakuutusasian järjestämiseen. Sen aikana voit myös käynnistellä pikkuhiljaa yritystoimintaasi ja tarkkailla, lähteekö se pyörimään suunnitelmiesi mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voit jättää ensimmäiset 6 kuukautta kokonaan vakuuttamatta, tai että voisit vapaasti valita kyseiseltä ajanjaksolta haluamasi aloituspäivän vakuutukselle. YEL-vakuutuksen alkamispäivä määritellään kaikille samoin perustein.

YEL-vakuutuksen alkamisajankohta

Esimerkki:

Markkinoinnin ammattilainen Keijo tarjoaa konsultointia kevytyrittäjänä. Hän on aloittanut toimintansa tammikuussa 2021 hänen bruttopalkkansa on tammi-, helmi- ja maaliskuulta 400 euroa kuussa. Huhtikuussa hänen toimintansa kuitenkin kasvaa ja Keijo saa bruttopalkkaa 1000 €/kk jatkossa säännöllisesti.

Keijon tulee ottaa YEL-vakuutus huhtikuussa alkamaan sinä päivänä, jolloin laskettu bruttopalkka on ensimmäistä kertaa ollut yli 688,41 €. Jos alkamispäivä olisi esimerkiksi 1.4., tulisi hänen hoitaa vakuutusasia kuntoon viimeistään 1.10.

Monella kevytyrittäjällä ei ole kuukauden aikana vain yhtä palkkapäivää, vaan tulot muodostuvat useammalta päivältä. Keijo olisi esimerkiksi voinut saada ensin 300 € palkan 1.4. ja vielä 800 € palkan 15.4. (koko kuukaudelta siis yhteensä 1000 €). Tällöin vakuutuksen alkamisajankohdaksi katsottaisiin kyseisen kuukauden ensimmäinen palkkapäivä.

Suomen työeläkelait: YEL ei ole ainoa

Kuten aiemmin mainitsimme, yrittäjän eläkelain lisäksi on olemassa myös muita työeläkelakeja. Osa niistä, kuten YEL, vaikuttaa yksityisillä aloilla; julkisilla aloilla on omat eläkelakinsa, ja niiden lisäksi on myös muutama harvinaisempi eläkelaki.

Yksityisten alojen eläkelait ovat YELin lisäksi työntekijän eläkelaki TyEL, maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL ja merimieseläkelaki MEL.

Julkisilla aloilla taas on julkisten alojen eläkelaki JuEL; siihen yhdistyivät vuoden 2017 alussa kunnallinen eläkelaki KuEL, valtion eläkelaki VaEL, evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki KiEL ja Kansaneläkelaitoksen työntekijöiden työeläketurvaa koskevat säännökset. Nykyisin myös Suomen Pankin eläketurvasta säädetään JuELissa. Valtion ylimmissä luottamustehtävissä toimivilla, kuten presidentillä ja kansanedustajilla, on puolestaan omat eläkelakinsa.

Jos kevytyrittäjän tekemä toiminta on sellaista, että se kuuluu jonkin muun eläkelain kuin YELin piiriin, ei myöskään YEL-vakuuttamisvelvollisuus koske häntä. Tällöin hänen tulee ottaa selvää, mitkä vakuutukset kuuluvat hänelle.

Entä jos en ole velvoitettu YEL-vakuutukseen?

Kuten mainittu, yrittäjä on velvoitettu ottamaan itselleen YEL-vakuutus vain, jos yllä luettelemamme ehdot täyttyvät. Jos kevytyrittäjänä oma työtulosi ei  ylitä mainittua kuukauden tai vuoden alarajaa, ei sinun siis tarvitse ottaa vakuutusta.

Tällöin sinulle ei tosin myöskään kerry eläkettä niistä töistä, joita olet laskutuspalvelun kautta tehnyt. Toisaalta saat tässä tapauksessa jokaisesta laskutussummasta isomman siivun käteesi. Voit halutessasi myös hoitaa eläketurva-asioitasi jollain muulla tavalla, jos koet sen itsellesi sopivimmaksi.

Voit toki hankkia myös vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, vaikka työtulosi olisi vähemmän kuin 8 261,71 € vuodessa ja 688,41 € kuukaudessa (vuonna 2022). Jos päätät tehdä näin, huomioidaan kohdallasi automaattisesti aloittavan yrittäjän alennus. Alennuksen euromääräinen hyöty saattaa tällöin jäädä vähäisestä työtulosta johtuen pieneksi.

Entä jos en ota vakuutusta, vaikka olisin siihen velvoitettu?

YEL-velvollisuutta valvoo ETK eli Eläketurvakeskus, joka saa tietoa yrittäjyystoiminnastasi muun muassa ansiotulojesi sekä yrityksesi verotietojen kautta. Jos tiedoistasi ilmenee, että olisit velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, mutta et ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin, antaa ETK sinulle kehotuksen asiasta.

Jos et kehotuksesta huolimatta ala hoitaa asiaa, voi ETK pakkovakuuttaa sinut. Kuten mainittu jo aiemmin, joudut myös maksamaan laiminlyöntikorotuksen YEL-vakuutuksen myöhästymisestä. Viivästyskorko on korkolain mukaisesti 8,0 prosenttia (vuonna 2022).

Paljonko YEL-maksua on maksettava?

YEL-maksua maksetaan prosenttiperusteisesti, jolloin sen määrään siis vaikuttaa se, paljonko tienaat toiminnallasi. Prosentti vaihtelee hieman sen mukaan, mihin ikäryhmään kuulut; tietyn ikäisille se on kuitenkin aina sama. Siihen ei siis vaikuta esimerkiksi se, mistä työeläkeyhtiöstä vakuutuksen otat.

Oma YEL-työtulosi (joka sinun siis tulee arvioida itse) määrittää sen, paljonko sinun tulee maksaa; YEL-maksusi on määrätty prosenttiosuus työtulostasi.

Vuonna 2021 YEL-maksuprosentit ovat seuraavat:

 • 18–52-vuotiaat: 24,10 %
 • 53–62-vuotiaat: 25,60 %
 • 63 vuotta täytettyäsi seuraavan vuoden alusta: 24,10 %

Kuinka ja mistä voin hankkia YEL-vakuutuksen?

YEL-vakuutuksen voi ottaa itselleen haluamastaan työeläkeyhtiöstä. Moni kevytyrittäjäpalvelu kuitenkin hoitaa YEL-asiat kevytyrittäjän puolesta, ja niillä on tavallisesti kumppanuus jonkin tietyn yhtiön kanssa.

Myös UKKO.fi:n kautta YEL-vakuuttaminen hoituu helposti. Kauttamme saat halutessasi eläkevakuutuksen kokonaispalvelun, joka sisältyy palvelumaksuumme. Tätä kautta YEL-maksusi tulevat hoidettua aina ajallaan ja oikean suuruisena.

UKKO.fi tekee yhteistyötä työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa; kevytyrittäjänämme Varmasta tulee siis automaattisesti eläkevakuutusyhtiösi. Voit toki halutessasi ottaa YEL-vakuutuksen myös jonkin muun yhtiön kautta, mutta tällöin sinun tulee hoitaa siihen liittyvät asiat itsenäisesti.

YEL ja kevytyrittäjyys yhdistyvät UKKO.fi-palvelussa kätevästi!

UKKO.fin kevytyrittäjät saavat täyden YEL-vakuutuspalvelun. Näin pääset ottamaan vakuutuksen palvelussamme:

Täytä YEL-vakuutushakemus omalla UKKO-tililläsi. Hakemuksessa on muutama kysymys; siinä muun muassa varmistetaan, onko sinulla ollut YEL-vakuutusta aiemmin, tai oletko vanhuuseläkkeellä. YEL-vakuutuksen ottaminen on vanhuuseläkkeellä vapaaehtoista. Aiemmin maksetut YEL-maksut puolestaan vaikuttavat uuden yrittäjän alennukseen YEL-prosenttia määrittäessä.

Seuraavaksi pääset määrittämään oman työtuloarviosi (min. 8063,57 €–max. 183 125 €). Kuten mainittu, yrittäjänä sinun tulee määritellä työtulosi itse ja eläkevakuutusyhtiö vahvistaa sen. Hakemukseen merkitään myös YEL-vakuutuksesi alkamispäivä; tämä on se päivä, jona bruttotulosi ylittivät 688,41 € kuukaudessa.

Kevytyrittäjänämme saat otettua YEL-vakuutuksen Varmasta omalla tililläsi: saat hoidettua asian helposti tilin YEL-tila -osiossa.

YEL-vakuutuksen maksaminen UKKO.fi-kevytyrittäjänä

UKKO.fin YEL-palvelu ei maksa kevytyrittäjille erikseen; sen hinta sisältyy palvelumaksuun.

Pidätämme ilmoittamasi työtuloarvion mukaisesti rahaa suoraan niistä palkoista, joita laskutat palvelumme kautta; emme kuitenkaan tee tätä automaattisesti, vaan tarvitsemme siihen sinulta erillisen valtuutuksen. Pidätetyt maksut kertyvät omalle YEL-tilillesi odottamaan seuraavaa YEL-laskua. Maksamme YEL-maksut työeläkevakuutusyhtiö Varmalle kahdesti vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

YEL-vakuutuksen maksaminen

Kun olemme maksaneet laskusi, saat meiltä YEL-vakuutettuna kevytyrittäjänä viestin. Ilmoitamme siinä, pystyimmekö maksamaan koko laskusi palkoistasi pidätetyillä rahoilla, vai jäikö laskusta vielä maksettavaa. Jos maksettavaa jäi, tulee sinun hoitaa itse puuttuva summa viestissä saamiesi maksutietojen mukaan. YEL-loppulaskut siis toimivat käytännössä samoin kuin veronpalautukset tai -mätkyt.

On melko yleistä, että kevytyrittäjille jää maksettavaa; tavallisin syy tälle on se, että työtuloarviosi on ollut suurempi kuin toteutuneet tulosi palvelumme kautta. Jos taas maksuja on pidätetty sinulta YEL-kauden aikana liikaa esimerkiksi työtuloarvion muutoksesta johtuen, ylimääräiset rahat säilyvät YEL-tililläsi seuraavaa laskua varten. Voit halutessasi myös nostaa rahat omalle pankkitilillesi.

Vakuutuksesi tiedot

Löydät oman YEL-tilasi ja seuraavan laskun eräpäivän UKKO-tilisi YEL-sivulla. Näet laskusi tiedot myös Varman verkkopalvelussa, Varma Asioinnissa, johon pääset kirjautumaan omilla verkkopankkitunnuksillasi. Siellä näet myös muun muassa kertyneet eläkevakuutusmaksusi ja seuraavan YEL-maksun tiedot.

Onko sinulla jo vakuutus valmiina?

Jos sinulla on YEL-vakuutus otettuna jo ennen palveluumme liittymistä, ole tästä yhteydessä asiakaspalveluumme; muualta otettu YEL-vakuutus vaikuttaa sairausvakuutusmaksujen pidätykseen. Voit halutessasi myös sopia kanssamme vakuutuksesi hoitamisen siirtämisestä UKKO.fille.

Aloittavan yrittäjän maksualennus YEL-vakuutusmaksuun

Aloittava yrittäjä saa YEL-vakuutuksesta 22 %:n alennuksen toiminnan ensimmäisten 48 kuukauden ajalta. Iästäsi riippuen maksuprosenttisi on tällöin siis joko 18,80 % tai 19,97 %. Et voi säästää alennusta, vaan se huomioidaan automaattisesti, kun YEL-vakuutuksesi tulee  voimaan.

Mikäli yritystoimintasi keskeytyy ja päätät YEL-vakuutuksesi, siirtyy jäljelle jäänyt alennusjakso käytettäväksi toiseen YEL-vakuutusjaksoosi myöhemmin. Huomioi kuitenkin, että maksualennus on käytettävissä vain kahteen eri YEL-vakuutusjaksoon; jos siis otat kolmannen YEL-vakuutuksen neljän ensimmäisen vuoden sisällä, et voi saada alennusta enää viimeiselle jaksolle.

UKKO.fin muut vakuutukset

UKKO.fi-palvelu pitää sisällään myös muita hyödyllisiä vakuutuksia, jotka turvaavat kevytyrittäjän toimintaa. Nämä ovat tapaturmavakuutus, vastuuvakuutus (joka sisältää muun muassa oikeusturvavakuutuksen ja erillisen konsulttivakuutuksen).

Voit lukea näistä tarkemmin Usein kysytyt kysymykset -sivujemme Vakuutukset-osiossa.

Muuta hyödyllistä tietoa YEL-vakuutuksesta – huomioi nämä!

YEL-vakuutus on mahdollista ottaa myös takautuvasti. Ei siis hätää, jos siis et osaa vielä vakuutusajan alkaessa arvioida bruttotulojasi! Kaikki on hyvin, kunhan muistat hoitaa vakuutusasian kuuden kuukauden sisällä.

Voit vähentää YEL-maksut verotuksessa. Koska YEL-maksu suoritetaan UKKO.fi:n käyttäjän omista rahoista, säilyy maksun vähennysoikeus käyttäjällä itsellään. Voit siis vähentää maksetut vakuutusmaksut omassa henkilökohtaisessa verotuksessa täysimääräisesti.

Lue lisää täältä: Kevytyrittäjän verovähennykset

Kuinka vakuuttaminen hoidetaan, jos toimii yrittäjänä useammassa yrityksessä? Vaikka sinulla olisi montakin yritystä, et tarvitse lisää YEL-vakuutuksia; vain yksi vakuutus riittää. YEL-työtulon tulee olla sen suuruinen, että se kattaa työpanoksesi kaikissa yrityksissäsi.

Toimitko yrittäjänä lakisääteisen vanhuuseläkkeen ohessa? Tällöin sinun ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta; voit tosin ottaa sen halutessasi vapaaehtoisesti.

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään, Y-tunnuksella tai ilman. Rekisteröityminen 0 €, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö

Artikkeli on julkaistu ensi kerran 9.4.2021. Sitä on päivitetty 31.1.2022.

Lue myös nämä:

Yrittäjän eläkevakuutus – YEL – Kattavasti ja selkokielisesti selitettynä

YEL-vakuutuksen minimimaksu voi yllättävässä elämäntilanteessa jättää yrittäjän lompakon lähes tyhjäksi

Usein kysytyt kysymyksemme: YEL-vakuutus

Muita artikkeleita aiheesta Kevytyrittäjyys:

 • Kevytyrittäjyys Kevytyrittäjät tyytyväisiä taloustilanteesta huolimatta – vain 14,4 % nosti hintojaan vuonna 2022

  Inflaatio ja talouden varjoisat näkymät vaikuttavat arkeemme paitsi kauppaostoksilla, myös työelämässä. Vaikutuksilta ei säästytä toki yritysmaailmassakaan, mitä tukee uunituore selvityksemme kevytyrittäjyydestä vuonna 2022. Tällä kertaa painotimme vuotuisessa kyselyssämme etenkin talouteen liittyviä teemoja, kuten hinnoittelua. Vuodenvaihteessa järjestetty kevytyrittäjyyskysely pureutui erityisesti siihen, millaista kevytyrittäjyys oli vuonna 2022. Alan suurimpana toimijana meille on tärkeää ymmärtää, millaisia onnistumisia ja haasteita kevytyrittäjät kokevat arjessaan. Tälläkin…

  Lue lisää
 • Kevytyrittäjyys Sinustako somevaikuttaja tai influencer?

  Saitko yhteistyöpyynnön? Näin otat sen helposti vastaan! Sinä lähetät kauttamme laskun – toimeksiantajasi maksaa sen. Helppoa ja nopeaa! Saatko jatkuvasti kyselyjä mainostajilta, jotka haluaisivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi Instagram-tilisi kautta? Sosiaalisen median vaikuttajat tuntevat oman yleisönsä ja tietävät miten heidät tavoittaa. Siksi vaikuttajat ja heidän verkostonsa ovat myös haluttuja yhteistyökumppaneita. Useimmille menestys sosiaalisessa mediassa löytyy kuitenkin harrastuksen kautta, jolloin ensimmäiset yhteistyöpyynnöt…

  Lue lisää
 • Kevytyrittäjyys Työskenteletkö kevytyrittäjänä vai palkansaajana rakennustyömaalla Suomessa? Ymmärrä eroavaisuudet

  Kokosimme yhteen artikkeliin tärkeimmät tiedot ulkomailta Suomeen saapuneelle rakennusalan ammattilaiselle, joka pohtii työ- tai toimeksiantosuhteensa laatua ja kriteerejä. Artikkelin voi lukea myös englanniksi, viroksi ja venäjäksi.  Uudellamaalla keskimäärin joka kolmas talonrakennusalalla työskentelevä on ulkomaalainen, muualla Suomessa vastaavasti joka kymmenes. Tilastojen mukaan eniten ulkomaalaisia rakennusalan työntekijöitä saapuu Suomeen Virosta, Puolasta, Latviasta, Liettuasta ja Ukrainasta. Etenkin virolaiset ovat alalla suurin ryhmä ja…

  Lue lisää