Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Miten suojata yritysideasi ja yrityksesi nimi? Tuhti tietopaketti pienyrittäjän immateriaalioikeuksista

kuinka-suojata-yritysidea-logo-suojataan-tavaramerkilla

Patentti, hyödyllisyysmalli, tekijänoikeus? Sinulla on hyvä idea siitä, millaista tuotetta tai palvelua yrityksesi tulee myymään. Olet ylpeä ideastasi, sillä olit ensimmäinen, joka sen keksi. Haluat varmistaa, ettei kukaan yritä kopioida uniikkia ideaasi – siihen saat vinkit tästä artikkelista! 

Luettuasi tämän artikkelin

 • Osaat suojata ideasi patentilla tai hyödyllisyysmallilla
 • Tiedät, kuinka tekijänoikeus syntyy
 • Osaat suojata yrityksesi nimen

Vaikka yrityksesi olisi pieni ja toimintasi vasta alkutaipaleella, on omat ideat ja innovaatiot hyvä suojata. Sinulla voi olla idea, ajatus tai tuote, jollaista kukaan muu ei ole keksinyt ja silloin on hyvä varmistaa jo aivan yritystoimintaa aloitellessa, ettei joku muu voi hyödyntää ideaasi ilman suostumustasi. 

Yritysidean suojaaminen voi tuntua pienyrittäjästä vaikealta. Siksi kokosimme tähän artikkeliin kattavan tietopaketin siitä, millä tavoin itsenäinen yrittäjä voi suojata omia ideoitaan helposti. 

Mitä ovat pienyrittäjän immateriaalioikeudet? 

Yritysidea, yrityksen nimi, brändi ja esimerkiksi tuotteiden muotoilu ovat osa yrityksen aineetonta pääomaa. Aineettomia innovaatioita suojataan immateriaalioikeuksilla. Näitä ovat esimerkiksi tekijänoikeudet, patentit ja tuotemerkit. 

Immateriaalioikeus on pitkä ja uudelle yrittäjälle ehkä hankalan kuuloinen sana – suomeksi se tarkoittaa yrityksen aineettomia oikeuksia. Tämäkin voi olla vähän hämäävää, sillä immateriaalioikeus voi suojata myös esimerkiksi tuotteen muotoilua, joka tuntuu arkijärjellä aika aineelliselta. Tehdäänpä muistilista siitä, mitä aineettomilla oikeuksilla suojattavia innovaatioita yrityksellä voi olla. 

kuinka-suojata-yritysidea-keksinto-patentti

Aineettomia innovaatioita, joita yrittäjä voi suojata: 

 • Yrityksen nimi 
 • Liikesalaisuudet 
 • Tuotteen tai palvelun muotoilu 
 • Tuotteen tai palvelun tekninen toteutus 
 • Tuotemerkki 
 • Brändi 

Miten innovatiivinen idean tulee olla, jotta se kannattaa suojata? 

Mistä sitten tietää, onko ideasi niin innovatiivinen, että se kannattaa suojata? Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että jos epäilet olevasi ensimmäinen jonkin ratkaisun, tuotteen tai palvelun keksinyt, kannattaa ideaa jollain tavalla suojata. 

Esimerkiksi yrityksen nimi taas kannattaa joka tapauksessa suojata ja se onnistuukin helposti: kun ilmoittaudut Kaupparekisteriin, saat automaattisesti suojan nimellesi. Tulevat perustettavat yritykset joutuvat tarkistuttamaan rekisteröitävän nimensä ja kukaan muu ei saa käyttää sinun rekisteröimääsi nimeä tai siihen sekoitettavissa olevaa nimeä. 

Omien innovaatioiden ja ideoiden suojaamiseen on Suomessa useampia eri tapoja. Tuoteideaa voi suojata patentilla, brändiä taas tavaramerkillä. Taiteellisille teoksille taas muodostuu automaattisesti tekijänoikeus. Käydään seuraavaksi tarkemmin läpi erilaisia ideoiden suojaamistapoja. 

Miten suojata yritysidea? Muotoilijan luonnokset.

Patentti 

Patentti suojaa teknisiä keksintöjä. Erityisesti patentin on tarkoitus suojata teknisiä ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää kaupallisessa toiminnassa. Kun saat keksinnöllisesi patentin, sinulla on yksinoikeus hyödyntää sitä kaupallisesti. 

Patentin saadakseen keksinnön tulee olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Patentoitavan keksinnön tulee siis olla tekninen idea, jota kukaan muu ei ole ennen sinua keksinyt.

Keksinnön ei tarvitse olla maata mullistava, se voi olla esimerkiksi uusi valmistustapa tietylle tuotteelle, uusi menetelmä tai uusi ratkaisu johonkin ongelmaan. Päätöksen siitä, täyttääkö keksintösi kriteerit, tekee Patentti- ja rekisterihallitus, jonka kautta patenttihakemus tehdään. 

Pienyrittäjän kohdalla esimerkki patentoitavasta keksinnöstä voisi olla esimerkiksi puusepän omaperäinen puun työstötapa, tai itse kehitetty uudenlainen työkalu. Myös vaikkapa tietokoneohjelman voi joskus patentoida. 

Kuinka suojata yritysidea? Ohjelmoijat työskentelemässä.

Patentti on voimassa rajallisen ajan, yleensä korkeintaan 20 vuotta. PRH:n kautta patentin saa Suomeen, mutta sen saatuaan yrittäjä voi hakea myös esimerkiksi Euroopan patenttivirastolta kansainvälistä patenttia Euroopan alueelle. Tämä on hyödyllistä, jos yritystoimintaa on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa ulkomaille.  

PRH:n sivuilta löydät laajan tietopaketin patenteista. 

Hyödyllisyysmalli 

Patentin hakuprosessi voi olla pitkä. Toinen ja nopeampi vaihtoehto suojata teknistä keksintöä on hyödyllisyysmalli. Patenttihakemuksen käsittelyaika on enintään 2,5 vuotta, kun hyödyllisyysmallin rekisteröinti tapahtuu kolmessa kuukaudessa. 

Hyödyllisyysmalli antaa patentin tapaan yksinoikeuden keksinnön kaupalliseen ja ammatilliseen hyödyntämiseen, mutta on voimassa vain neljä vuotta kerrallaan. Siinä, missä patenttia hakiessa PRH tutkii, onko keksintösi uusi, hyödyllisyysmallin kohdalla sinun on itse selvitettävä, onko joku muu keksinyt vastaavan idean. 

Uudet rekisteröidyt hyödyllisyysmallit kuulutetaan Hyödyllisyysmallilehdessä. Toisin kuin patentin kohdalla, hyödyllisyysmallia voidaan sen rekisteröinnin jälkeen tutkia ja kuka tahansa voi pyytää hyödyllisyysmallin mitätöintiä, jos huomaa, että idea ei itse asiassa ollutkaan uusi. 

Kuinka suojata yritysidea? Puuseppä työssään.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti voi olla hyvä idea ennen patenttihakemuksen laatimista: näin saat suojan ideallesi jo ennen kuin patenttihakemuksesi on ehditty käsitellä. Voit lukea tästä PRH:n tietopaketin hyödyllisyysmalleista. 

Tavaramerkki 

Pienyrittäjän keksintö tai innovaatio ei välttämättä ole tekninen keksintö, vaan se voi olla myös yrittäjän yritykselleen, tuotteelleen tai palvelulleen rakentama imago. Tavaramerkki on tapa suojata yrityksen brändiä ja niitä tekijöitä, jotka erottavat brändisi muista. 

Tavaramerkkiä voi hakea esimerkiksi yrityksen nimelle, logolle tai sloganille, tai tuotteen tai palvelun nimelle. Tavaramerkkiä voi hakea fyysisiä tuotteita tai aineettomia palveluita tuottava yritys. Kun olet rekisteröinyt tavaramerkin, on sinulla yksinoikeus käyttää tavaramerkillä suojattua nimeä, logoa tai slogania. Näin esimerkiksi kilpailija ei voi teettää itselleen logoa, joka muistuttaa omaasi niin paljon, että asiakkaat sekoittavat yrityksenne toisiinsa. Tavaramerkin tarkoitus on erottaa sinun tuotteesi tai palvelusi muista. 

Tavaramerkkiä voi hakea niin yritys kuin yksityishenkilökin, toisin kuin patentteja ja hyödyllisyysmalleja. Etkö halua vielä perustaa yritystä, mutta olet keksinyt jo mahtavan nimen tulevalle toiminnallesi? Voit aloittaa vaikkapa kevytyrittäjänä ja suojata palvelusi nimen tavaramerkillä! 

Tavaramerkki haetaan patentin ja hyödyllisyysmallin tapaan Patentti- ja rekisterihallinnolta. Lue tästä PRH:n tietopaketti tavaramerkistä. 

Kuinka suojata yritysidea? Logon luonnostelua.

Liikesalaisuuksien suojaaminen 

Sen lisäksi, että yrityksellä voi olla hallussaan patentti tekniseen keksintöön ja tavaramerkki suojaamassa yrityksen logoa ja vaikkapa palvelun nimeä, on yrityksellä myös muuta merkittävää aineetonta pääomaa: erilaisia liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksien suojaamiseen ei ole yhtä mutkatonta tapaa kuin patentit ja tavaramerkit, mutta niihinkin on hyvä kiinnittää huomiota. 

Liikesalaisuudella tarkoitetaan sellaista tietoa yrityksestä tai sen toiminnasta, joka ei ole yleisesti tunnettua tai helposti ulkopuolisten selvitettävissä. Se on kuitenkin tärkeää tietoa yrittäjälle ja joutuessaan vääriin käsiin, kilpailija voisi hyödyntää tällaista tietoa oman liiketoimintansa edistämiseen. 

Liikesalaisuus voi olla esimerkiksi innovatiivinen tapa johtaa yritystäsi tai joitakin sen toimintoja. Kauneudenhoitoalan yrittäjä voi esimerkiksi kehittää innovatiivisen ja tehokkaan tavan johtaa kauneushoitolaa ja haluta suojata ajatuksensa kilpailijoilta – tällaisen innovaation suojaamiseen ei sovi patentit tai tavaramerkit, vaan suojaksi voi olla hyvä laatia salassapitosopimuksia.  

Kuinka suojata yritysidea? Kampaamoyrittäjä ja asiakas.

Esimerkin kauneudenhoitoalan yrittäjän liikesalaisuudella on automaattisesti lakisääteinen suoja: liikesalaisuuksia ei lähtökohtaisesti saa kertoa eteenpäin, vaikka ne saisi tietoonsa. Yrittäjä voi lisäksi solmia salassapitosopimukset hoitolassaan vuokratuoleilla työskentelevien kollegojen kanssa. 

Tekijänoikeudet 

Luovaa työtä tekevän yrittäjän kannattaa aina huomioida työssään myös tekijänoikeudet. Tekijänoikeus muodostuu taiteelliselle teokselle automaattisesti, jos se ylittää teoskynnyksen. Tekijänoikeus on voimassa tekijän koko eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. 

Tekijänoikeus tarkoittaa sitä, että teoksen tekijällä on oikeus päättää, miten teosta käytetään. Teosta ei tällöin saa käyttää ilman tekijän lupaa – esimerkiksi muusikon sävelmää ei saa hyödyntää omassa mainosvideossaan, jos muusikko ei antanut tähän suostumustaan. 

Kuinka suojata yritysidea? Muusikko säveltää.

Luovan alan yrittäjä voi myydä oikeuksia käyttää teoksiaan eri käyttötarkoituksiin. Vaikkapa valokuvien käyttöoikeuksia voi myydä kuvapankkien kautta tai musiikkia luovuttaa soitettavaksi esimerkiksi radiossa, jolloin tekijä saa jokaisesta soittokerrasta korvauksen. 

Tekijällä on täysi oikeus päättää, miten, milloin ja kenelle luovuttaa teostaan käyttöön ja millaista korvausta vastaan. Yksittäiselle yritykselle teosten käyttöoikeuksia luovuttaessa, kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus korvauksesta ja käyttöajasta, jotta väärinkäsityksiltä vältytään. 

Tekijänoikeudet koskettavat nimenomaan luovan alan yrittäjiä. Yleinen tapaus pienyrittäjien keskuudessa ovat valokuvaajat. Valokuva on sikäli erikoistapaus, että sille muodostuu tekijänoikeus, vaikka se ei ylittäisi teoskynnystä. Valokuvan tekijällä on aina tekijänoikeus kuvaansa. 

Kuinka suojata yritysidea? Valokuvaaja studiossa.

Yrityksen nimen suojaaminen 

Yksi yleinen kysymys, jota meiltäkin UKKO-palveluista kysytään on, miten yrityksen nimen voi parhaiten suojata. Yksinkertainen vastaus on, että yrityksen nimi saa automaattisesti suojan, kun se rekisteröidään Kaupparekisteriin. 

Moni pienyrittäjä kuitenkin rekisteröi toiminimensä vain omalla nimellään – esimerkiksi Tmi Yrjö Yrittäjä – sillä oman nimen saa melko varmasti ensimmäisellä yrittämällä läpi ja yritystä perustaessa ei välttämättä ole vielä mielessä sitä aivan timanttista nimeä yritykselle. Jossain vaiheessa idea nimestä pälkähtää päähän – ja silloin olisi syytä suojata nimi, jos ei halua, että muut voivat kopioida loistavan ideasi. 

Jos yritys on jo perustettu, kannattaa uusi nimi päivittää Kaupparekisteriin muutosilmoituksella. Näin saat uudelle nimellä suojan. Jos taas toimit vasta kevytyrittäjänä – tai harkitset kevytyrittäjyyttä – yrityksen nimelle voi hakea tavaramerkin. Tavaramerkin voi hakea myös ilman Y-tunnusta ja näin yrityksesi nimi on jo valmiiksi suojattu, kun vasta kokeilet liikeideaa tai käynnistelet toimintaasi kevytyrittäjänä. 

Lue myös:

Liikeidea – yritysideasta kohti kannattavaa toimintaa

Yrityksen nimi – millainen on hyvä nimi? Vinkit nimen valintaan

Yritysmuodot vertailussa – Katso mikä yritysmuoto sopii sinulle parhaiten

Liiketoimintasuunnitelma pohjana yritystoiminnan aloittamiselle – Mieti nämä kuntoon ensin!

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys sopii sinulle kun:

 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Haluat testata liikeideaasi
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Haluat säästyä tilitoimiston kuukausimaksuilta
 • Haluat valita perustatko Y-tunnuksen vai et

Yrittäjyys on sinua varten kun:

 • Aiot toimia yrittäjänä päätoimisesti tai säännöllisesti
 • Sinulla on valmis yritysidea
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat perustaa toiminimen tai osakeyhtiön tai siirtää kirjanpitosi meille
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen tai sinulla on jo sellainen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Muita artikkeleita aiheesta Liiketoiminnan aloittaminen:

 • Liiketoiminnan aloittaminen Starttiraha: Starttirahan hakeminen ja kaikki muu starttirahasta

  Starttiraha tukee uutta yrittäjää sinä aikana, jona yrityksen toimeentulo ei ole vielä vakiintunut. Yrityksen ja yrittäjän starttirahan hakeminen antaa alkusysäyksen uudelle yritykselle, mutta jatkuva tukimuoto se ei ole. Tässä kirjoituksessa kerromme, miten yrityksen starttirahan hakeminen tapahtuu sekä milloin sitä kannattaa hakea. Kerromme myös uusien yrittäjien starttiraha-kokemuksia. Artikkelin sisältö Mikä on starttiraha? Starttirahan edellytykset Milloin starttirahaa ei voi saada? Starttirahan hakeminen…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Toiminimi vs kevytyrittäjyys: Kumpi valita?

  Toiminimi vs kevytyrittäjyys – kumpi valita? Kevytyrittäjyys on vaihtoehto perinteiselle yrittäjyydelle. Kevytyrittäjä toimii yksityishenkilönä laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta. Kumpi lopulta kannattaa valita: kevytyrittäjyys vai toiminimi? Varmasti moni yrittäjäksi haaveileva miettii vastakkainasettelua kevytyrittäjyys vs. toiminimi. Ei ole suoraa vastausta siihen, onko yrittäjyys vai kevytyrittäjyys parempi vaihtoehto. Jokaisen oma tilanne vaikuttaa siihen mikä vaihtoehto on itselle sopivin. Lue, miten kevytyrittäjyys eroaa…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Yrityksen perustaminen: Yrittäjyyden aloittamisessa muista nämä!

  Yrityksen perustaminen ja yrittäjyyden aloittaminen itsessään käy netissä nopeasti, mutta tie yrittäjäksi ei välttämättä ole helppo. Hyvän liikeidean lisäksi yrityksen perustaminen vaatii paljon lakisääteisiä velvollisuuksia ja asioita, jotka on pakko ottaa huomioon ennen kuin yritystoiminta voi alkaa. Tässä artikkelissa käymme läpi kaikki yrityksen perustamisen vaiheet aina liiketoimintasuunnitelmasta nimen valintaan ja oikeiden lomakkeiden täyttämiseen! Yrityksen perustamisen vaiheet – Klikkaa listalta kohtaan,…

  Lue lisää