Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

Sisäinen yrittäjyys on asenne, joka saa yrityksen kukoistamaan

lapset-mehumyynti-sisainen-yrittajyys

Lapsuuden mehumyyjät ovat jo pienenä tarttuneet toimeen ja tehneet jotain tavoitteellista, josta nauttivat. Vaikka he eivät olisikaan isoiksi kasvettuaan perustaneet omaa yritystä, voivat he toimia ansiotyössään ja harrastuksissaan yrittäjämäisesti. Tätä kutsutaan sisäiseksi yrittäjyydeksi. Mutta miten sisäistä yrittäjyyttä voi edistää?

Sisäinen yrittäjyys on ihmisen asenne ja tapa toimia aktiivisena osana jotain kokonaisuutta. Yritteliään ihmisen ominaisuuksia ovat muun muassa oma-aloitteisuus, työhön ja projekteihin sitoutuminen, työn tehokkuudesta huolehtiminen, aito kiinnostus työtehtäviään ja yrityksen alaa kohtaan sekä halu kehittyä itse ja kehittää yrityksen toimintoja jatkuvasti.

Tällainen henkilö voi toimia isommassa yrityksessä työntekijänä, mutta yleensä kokee oman roolinsa niin tärkeänä osana yrityksen menestymistä, että tuntee samanlaista vastuuta ja intohimoa työhönsä kuin itse olisi yrittäjä.

Hän saattaa myös ylittää tehtävärajojaan ja tutustua suurempiin kokonaisuuksiin yrityksen pyörittämisestä ja on aina halukas tutustumaan lisää. Määrätietoisuus, kehittymisen halu ja tietynlainen kunnianhimo ajavat sisäistä yrittäjää eteenpäin vaikeistakin tilanteista.

Sisäinen yrittäjä saattaa kyllä huonoimmassa tapauksessa saada kuraa niskaansa. Kun tämä innokas asenteiden ja toimintatapojen muuttaja huomaa yrityksen sisällä tehottomuutta ja johtamisen puutetta, saatetaan hänen huomioihinsa suhtautua kovallakin vastarinnalla. Sisäinen yrittäjä saattaa saada anarkistin maineen ja hänet koetaan uhkaavana. Ihmiset saattavat pelätä työpaikkojensa ja tuttujen tehtäviensä puolesta.

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys sopii sinulle kun:

 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Haluat testata liikeideaasi
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Haluat säästyä tilitoimiston kuukausimaksuilta
 • Haluat valita perustatko Y-tunnuksen vai et

Yrittäjyys on sinua varten kun:

 • Aiot toimia yrittäjänä päätoimisesti tai säännöllisesti
 • Sinulla on valmis yritysidea
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat perustaa toiminimen tai osakeyhtiön tai siirtää kirjanpitosi meille
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen tai sinulla on jo sellainen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Entreprenööriorganisaatio sotii totuttuja byrokraattisia toimintatapoja vastaan

Tällainen jonkin sortin anarkisti on kuitenkin entreprenööriyrityksien ihannetyöntekijä. Entreprönööriyritykset ovat yrityksiä, joiden koko organisaatio on yrittäjähenkinen perinteisen korporaation sijaan.

Entreprenööriorganisaatiossa riskien ottaminen, innovatiivisuus, tuloskeskeinen ajattelu sekä jatkuva kehitys ovat ydinajatuksia. Kaikkien ideat ovat yhtä tärkeitä; Kaikki saavat äänensä kuuluviin olivat he sitten harjoittelijoita tai päälliköitä.

Entreprenööriorganisaatiossa riskien ottaminen, innovatiivisuus, tuloskeskeinen ajattelu sekä jatkuva kehitys ovat ydinajatuksia.

Perinteisessä byrokraattisessa organisaatiossa yrityksen sisäinen rakenne ja sen puitteissa toimiminen on tärkeää. Töitä tehdään rutiininomaisesti ja kontrollointi on suurta; säännöt ovat tarkkaan asetettuja, riskien ottaminen ei kuulu asiaan ja ylennykset ovat motivaattoreita.

Kehittyminen ei ole yhtä jatkuvaa kuin entreprenööriorganisaatiossa. Toimintamalleja ei helposti lähdetä muuttamaan ja jos lähdetään, niin siihen palkataan konsulttifirma. Uuden omaksuminen on tällaisen organisaation sisällä hidasta ja odotettavissa on muutosvastarintaa.

Niin kuin yrittäjyys tuo vapautta valita omat työaikansa ja tehtävänsä, niin myös sisäinen yrittäjyys luo joustavamman tavan tehdä työtä.
Kuvassa iloinen yrittäjänainen on löytänyt sisäisen yrittäjyytensä

Kun yrityksen työntekijät suhtautuvat työhönsä kuin omaan yritykseensä, voidaan heille antaa myös enemmän vapauksia. Heidän uskotaan toimivan tehokkaasti ja tavoitteellisesti, joten pikkutarkkaa jokapäiväistä syynäystä ei tarvita. Lounaalla ei käydä sekuntikellon kanssa ja työtunnit voidaan koostaa oman rytmin ja jaksamisen mukaan.

Työnantaja voi edistää yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin muodostumista; UKKO.fi tekee näin

Työnantaja voi huolehtia osaltaan siitä, että töihin on mukava tulla, että kaikille löytyy tarpeeksi haasteellista ja mielenkiintoista tehtävää, jos yrityksen sisäiset toiminnat sen mahdollistavat. Työnantaja voi kasvattaa ”me-henkeä” ja muistaa henkilökuntaa, kun on suoriuduttu yhdessä erityisen hyvin.

Vastuun ja itsenäisyyden jakaminen on myös tärkeää. Erilaisten tehtävien ja projektien vastuiden jakaminen tuo motivaatiota ja halua suoriutua hyvin. Mielekkyys omaan työhön ja työyhteisöön luo yritteliään työntekijän.

Meidän organisaatiomme, UKKO.fi, on entreprenööriorganisaatio. Haastattelin kahta energistä ja innostunutta työntekijäämme, jotka selkeästi ovat sisäisiä yrittäjiä. Jennillä ja Villellä on onni olla töissä entreprenööriorganisaatiossa, joka huolehtii niin asiakkaistaan kuin työntekijöistäänkin. Perinteinen byrokraattinen organisaatio ei heille sopisi, vaan rajoittaisi heidän toimintaansa liikaa.

Kussa yrittäjälle tärkeitä työvälineitä kuten kynä ja muistilappuja

Jenni nauttii vapaudestaan valita työpäivänsä kulun

“Kun on yrittäjähenkinen sisäisesti, on tietynlainen kunnianhimo elättää itsensä ja tehdä siitä merkityksellistä. Jotkut ajautuvat yrittäjiksi, mutta jotkut pääsevät toteuttamaan yrittäjämäistä asennettaan ihan palkkatyössä.

Olen ollut kauneudenhoitoalan toiminimiyrittäjä ja tehnyt keikkaa. Eteeni tuli kuitenkin työmahdollisuus toimistokoordinaattorina, jota en voinut ohittaa. Tämä oli perinteisessä palkkatyössä. Perinteinen palkkatyö luo toki turvallisuuden tunteen; Palkka tulee joka kuukausi ja jos sairastuu, ei ole huolta toimeentulosta. Ei se yrittäjän pieni epävarmuus kuitenkaan stressaavaa ja ahdistavaa ollut, nautin yrittämisestä ja sen mahdollistamasta vapaudesta suunnitella työni itse.

Olen aina ollut tavallaan johtajatyyppi ja päättänyt itse, kuinka mitäkin teen. Isälläni on ollut oma yritys ja yritysideoita ja sitä kautta tullut tämä ahkeran ja sinnikkään yrittäjän malli. Kotona mieheni on yrittäjä toiminimellä ja näen yhä yrittäjän arkea läheltä.

Tämän hetkisessä työssäni pääsen yhä hyödyntämään yrittäjän taitojani, vaikka olenkin palkkatyössä. Päätän itse työtehtävistäni, arvioin erilaisia tarpeita toimistolla ja kehitän uusia toimintatapoja. Teen yhteistyösopimuksia ja olen kontaktissa muihin yrityksiin. Verkostoidun kuten silloin yrittäjänäkin tein.

Minulla ei ole suoraa esimiestä, joten olen itse vastuussa, että toimistolla päivittäiset asiat sujuvat jouhevasti ja ihmiset pysyvät tyytyväisinä. Tällainen työnkuva sopii minulle erittäin hyvin. Pyöritän omaa showtani; Kukaan ei kysy ja käske, että teenkö tämän ja tuon, sillä minähän teen sen. Haluan tehdä sen, koska se kuuluu tehdä ja se auttaa yritystämme. Tämän yrityksen menestyminen on minulle sydämen asia.”

Kukaan ei kysy ja käske, että teenkö tämän ja tuon, sillä minähän teen sen, koska haluan tehdä, koska se kuuluu tehdä ja se auttaa yritystämme, jonka menestyminen on sydämen asia.

Ville kehittää UKKO.fi:tä asiakkaita ajatellen

Ville huolehtii palvelupäällikkönä yli 75 000 käyttäjämme kokonaisvaltaisesta palvelukokemuksesta ja pyrkii kehittämään sitä asiakkaan etu mielessä.  Ville kokee, että vapaus ja vastuu tuloksista ovat hänelle sopivan organisaation ydinidea.

“Perinteinen palkansaaja ja sisäinen yrittäjä poikkeavat toisistaan ‘mind setin’ puolesta. En koe itseäni palkansaajana, vaan juuri sisäisenä yrittäjänä. Sisäistä yrittäjää ei kiinnosta muut mittarit kuin tulos. Näin ollen pikkutarkat aikataulut ja isojen yritysten byrokraattiset höpö höpö -mittaristot eivät palvele minua. Työaikojen tarkat asettelutkaan eivät kiinnosta. Koen, että otan riskejä tavallista palkansaajaa enemmän; Viikoittain tavallaan riskeeraan työpaikkani ja jos ‘feilaan’, pääni on pölkyllä.”

“Olen valmis myös alentamaan palkkaani, jos tarve vaati. Yrittäjä tunnistaa sen, jos ei ole varmaa. Palkansaaja saattaa olla sementoitunut palkkaansa ja ei näe muuta. Haluan olla sen arvoinen, mitä kustannan yritykselle. Osaan toki myös vaatia oikeuksiani ja kohtuu palkkaa.”

Haluan olla sen arvoinen, mitä kustannan yritykselle.

Sisäinen yrittäjä on arvokas yritykselle. Hän todellakin maksaa itsensä takaisin ehkä jopa moninkertaisesti. Sisäinen yrittäjyys terminä on varsin uusi, mutta sen sisältämät ominaisuudet ovat jokaisen hyvän johtajan tunnistamat hyvän työntekijän ominaisuudet.

Teet sitten töitä palkansaajana tai yrittäjänä, voit itse valita, millaisen asenteen otat työtäsi kohtaan. Tärkeintä ei tietenkään ole luokitella, oletko sisäinen yrittäjä vai et. Tärkeintä on se, oletko motivoitunut työssäsi. Motivoitunut työntekijä voi hyvin ja onnistuu tehtävissään. Yleensä nämä henkilöt omaavat juuri sisäisen yrittäjän piirteitä.

Juttu on julkaistu ensi kerran 16.8.2018. 

Lue myös

Suosittelijan valitseminen ja heidän merkityksensä työnhaussa

Yrittäjän euro palkansaajaan nähden, eli kuinka paljon yrittäjän tulee ansaita?

Huippumyyjät paljastavat parhaimmat myyntiaseensa – ”Kysyn suoraan teetkö tarjouksen”

Janika ja Minna tekivät yhteisestä intohimostaan liiketoimintaa – Näin syntyi Kahden ystävän taide

LIITY KEVYTYRITTÄJÄKSI

Kirjoittaja: Pauliina Saukkonen

Pauliina on SEM- ja social media marketing -intoilija, joka inspiroituu hyvästä tiimihengestä ja taitavista työkavereista. Hän on vapaa-ajalla cup cake -leipuri ja rakastaa kaikkea visuaalista tekemistä sekä siskonpoikansa, valkoisen paimenkoiran, Fredin kanssa puuhaamista.

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys sopii sinulle kun:

 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Haluat testata liikeideaasi
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Haluat säästyä tilitoimiston kuukausimaksuilta
 • Haluat valita perustatko Y-tunnuksen vai et

Yrittäjyys on sinua varten kun:

 • Aiot toimia yrittäjänä päätoimisesti tai säännöllisesti
 • Sinulla on valmis yritysidea
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat perustaa toiminimen tai osakeyhtiön tai siirtää kirjanpitosi meille
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen tai sinulla on jo sellainen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Muita artikkeleita aiheesta Inspiraatio:

 • Inspiraatio Vieraskynä: Jos haluu saada, niin on pakko antaa

  Tärkein asia verkostoitumisessa on antaminen. Tässä postauksessa kerron, mitä verkostoituessa kannattaa antaa. Kun tapaat uuden ihmisen, keskity ensin tekemään hänelle palvelus. Älä ala heti myymään tai puhumaan itsestäsi kuten 90 % yrittäjistä tekee. Antamalla ensin tutustut paremmin, luot luottamusta ja löydät myöhemmin upeita mahdollisuuksia. Verkostoitumisessa kannattaa kärsivällinen “pitkän hännän strategia” eli lisämyynti tulee myöhemmin eikä heti ensimmäisessä kohtaamisessa. Mitä jos…

  Lue lisää
 • Inspiraatio 24 erikoista tapaa tienata UKKO.fi:n kevytyrittäjänä – Some luo uusia mahdollisuuksia tienaamiseen

  Missasitko tämän vuoden joulukalenterimme? Ei hätää! Nyt saat kaikki luukut eteesi avattuina samalla kertaa ja tutustut samalla mitä jännittävimpiin tapoihin tienata kevytyrittäjänä! Kevytyrittäjät ovat omaa osaamistaan myyviä henkilöitä, jotka lähettävät laskun tekemästään työstä ilman, että perustavat omaa yritystä. Laskutuspalvelumme mahdollistaa tällaisen yrittäjämäisen toiminnan ja kannustaa, tukee ja neuvoo kevytyrittäjiä kohti omia yritteliäitä unelmiaan. Perinteiset ammatit ovat yhä suosittuja kevytyrittämisen tapoja,…

  Lue lisää
 • Inspiraatio Vieraskynä: Bloggaaja, tunne arvosi!

  Ihmiset ovat siirtyneet viettämään vapaa-aikaansa enenevissä määrin nettiin. Sieltä etsitään tarpeellista tietoa, viihdytetään itseä ja jaetaan paloja omasta elämästä toisten nettikäyttäjien kanssa. Mainio esimerkki nykyajan netti-ilmiöstä on blogit: blogeista saa tietoa ajankohtaisista aiheista, kuumimmista trendeistä ja niiden kautta voi seurata muiden ihmisten tavallista elämää. Blogit ovat varteenotettava kilpailija muunmuuassa perinteisille aikakaus- ja sanomalehdille, ja niiden kävijämäärät osoittavat että blogeille on…

  Lue lisää