Työtapaturmavakuutus

Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

nainen-istuu-kavelykepit

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutusjärjestelmä, joka turvaa ansiotyössä olevan asemaa tapaturman hetkellä. Vakuutus antaa turvaa myös tietyissä ammattitautitapauksissa.

Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 300 euroa (2019).

Työtapaturmavakuutuksia hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt, mutta työnantaja voi päättää, mistä vakuutusyhtiöstä se ostaa vakuutuksensa.

Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat. Se kattaa myös työliikekipeytymisen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.

Työtapaturmavakuutus korvaa ansionmenetyksiä ja sairaudenhoidosta aiheutuneita kuluja. Ansionmenetyskorvauksia maksetaan päivärahana ja tapaturmaeläkkeenä ja kustannusten korvauksiin liittyvät puolestaan kaikki työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneet sairaudenhoitokulut.

Pysyvistä haitoista maksetaan haittakorvaus ja myös kuntoutukseen voi saada sen avulla tukea. Pysyvästä haitasta maksettava korvaus maksetaan erillisen taulukon mukaan haitta-asteen perusteella.

Jos tapaturma tai ammattitauti johtaa työntekijän kuolemaan, maksetaan työtapaturmavakuutuksen nojalla perhe-eläkettä ja hautausapua.

Entäs kevytyrittäjien vakuuttaminen?

Kevytyrittäjät eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, mutta UKKO.fi vakuuttaa käyttäjät muuten järjestetyllä tapaturmavakuutuksella.

UKKO.fi-palveluun sisältyy siis aina tapaturmavakuutus. UKKO.fi:n ottama tapaturmavakuutus korvaa palvelun kautta tehdyissä töissä sattuneet tapaturmat vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja. Vakuutuksen korvaukset perustuvat lähtökohtaisesti työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

UKKO.fi-tapaturmavakuutus ei kuitenkaan poista toimeksiantajan mahdollista vakuuttamisvelvollisuutta sellaisesta toiminnasta, johon on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutusturva.

Tapaturmavakuutuksen voimassaolo työkeikan aikana edellyttää työnaloitusilmoituksen tekemistä. Muista tehdä aloitusilmoitus omassa hallintapaneelissasi ennen ensimmäistä keikkaasi!

Jos haluat lukea yrittäjän vakuutuksista, klikkaa itsesi tänne.

Muita artikkeleita aiheesta Vakuutukset ja lakiasiat:

 • Vakuutukset ja lakiasiat Vieraskynä: Pienyrittäjän tietosuojan ABC – 4 helppoa keinoa parempaan henkilötietojen käsittelyyn

  Yleisesti ottaen voidaan todeta, että lähes jokainen yrittäjä käsittelee henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöön liitettävissä olevaa tietoa kuten nimeä, sähköpostia tai osoitetta. Näin kirjoittaa vieraskynän blogissa tietosuoja-asioihin erikoistunut Fennon juristi Mirka Eliasson. Olen tähän kirjoitukseen tiivistänyt keinot, jolla pienyrittäjä voi varmistaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön periaatteiden mukaisesti. Huolellisella toiminnalla pienennetään tietosuojaloukkauksiin liittyviä maineriskejä sekä mahdollisia hallinnollisia sakkoja. Henkilötietojen käsittely…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat YEL-rajat 2019 – Tiesithän, että YEL vaikuttaa myös sosiaaliturvaan?

  YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on ollut osa joidenkin kevytyrittäjien elämää jo puolitoista vuotta. Kevytyrittäjät eivät enää kuulu työeläkevakuuttamisen piiriin, vaan he ovat ehtojen täyttyessä maksaneet yrittäjän eläkevakuutusmaksuja vuoden 2017 toukokuusta lähtien. Vuodenvaihteessa monet sekä yrittäjien, kevytyrittäjien että palkansaajien maksut ja rajat muuttuvat; niin muuttuivat myös YEL-vakuutuksen rajat. Yrittäjän eläkevakuuttamisen vuosityötulon minimiraja nousi tammikuun 2019 alussa 7 799,37 euroon. Kuukausikohtaisesti tämä…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat Yrittäjän vakuutukset – Mitä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset?

  Mitä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset ja mitkä muut vakuutukset ovat tarpeellisia? Kokosimme tälle sivulle runsaasti tietoa yrittäjän pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista. Lue ja varaudu riskeihin! Yrityksen vakuutukset kannattaa laittaa heti kuntoon Aloittavalla yrittäjällä on monta rautaa tulessa ja monta asiaa hoidettavana. Yksi asia, johon ehdottomasti kannattaa käyttää aikaa, on yrittäjän vakuutukset ja niiden selvittely. Vakuutukset on hyvä olla kunnossa yritystoiminnan…

  Lue lisää