Työtapaturmavakuutus

Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

nainen-istuu-kavelykepit

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutusjärjestelmä, joka turvaa ansiotyössä olevan asemaa tapaturman hetkellä. Vakuutus antaa turvaa myös tietyissä ammattitautitapauksissa.

Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 300 euroa (2019).

Työtapaturmavakuutuksia hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt, mutta työnantaja voi päättää, mistä vakuutusyhtiöstä se ostaa vakuutuksensa.

Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat. Se kattaa myös työliikekipeytymisen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.

Työtapaturmavakuutus korvaa ansionmenetyksiä ja sairaudenhoidosta aiheutuneita kuluja. Ansionmenetyskorvauksia maksetaan päivärahana ja tapaturmaeläkkeenä ja kustannusten korvauksiin liittyvät puolestaan kaikki työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneet sairaudenhoitokulut.

Pysyvistä haitoista maksetaan haittakorvaus ja myös kuntoutukseen voi saada sen avulla tukea. Pysyvästä haitasta maksettava korvaus maksetaan erillisen taulukon mukaan haitta-asteen perusteella.

Jos tapaturma tai ammattitauti johtaa työntekijän kuolemaan, maksetaan työtapaturmavakuutuksen nojalla perhe-eläkettä ja hautausapua.

Entäs kevytyrittäjien vakuuttaminen?

Kevytyrittäjät eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, mutta UKKO.fi vakuuttaa käyttäjät muuten järjestetyllä tapaturmavakuutuksella.

UKKO.fi-palveluun sisältyy siis aina tapaturmavakuutus. UKKO.fi:n ottama tapaturmavakuutus korvaa palvelun kautta tehdyissä töissä sattuneet tapaturmat vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja. Vakuutuksen korvaukset perustuvat lähtökohtaisesti työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

UKKO.fi-tapaturmavakuutus ei kuitenkaan poista toimeksiantajan mahdollista vakuuttamisvelvollisuutta sellaisesta toiminnasta, johon on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutusturva.

Tapaturmavakuutuksen voimassaolo työkeikan aikana edellyttää työnaloitusilmoituksen tekemistä. Muista tehdä aloitusilmoitus omassa hallintapaneelissasi ennen ensimmäistä keikkaasi!

Jos haluat lukea yrittäjän vakuutuksista, klikkaa itsesi tänne.

Muita artikkeleita aiheesta Vakuutukset ja lakiasiat:

 • Vakuutukset ja lakiasiat YEL-maksun muuttaminen: miksi, milloin ja miten?

  Tiesithän, että pystyt tarvittaessa tekemään muutoksia YEL-vakuutuksesi maksuun? Kerromme tässä artikkelissa, kuinka YEL-maksun muuttaminen tehdään ja milloin muokkauksista tulee huolehtia. Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on tärkeä vakuutus yrittäjälle. Vaikka nimeen sisältyykin ehkä hieman hämäävästi sana ”eläke”, on vakuutus merkittävä koko yritystoiminnan ajan; se toimii yrittäjän sosiaaliturvan perustana. Toiminimiyrittäjälle YEL-vakuutus onkin lakisääteinen. Hänen tulee hoitaa vakuutusasiansa kuntoon 6 kuukauden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta.…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat Ryhdyitkö kevytyrittäjäksi? Käy nämä asiat läpi asiakkaasi kanssa

  Kevytyrittäjänä toimimiseen liittyy tiettyjä seikkoja, jotka kannattaa käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa ennen työn aloitusta. Laadimme näistä asioista käyttöösi kätevän muistilistan. Huom: kevytyrittäjän työllistäjää voidaan nimittää sekä toimeksiantajaksi että asiakkaaksi. Käytämme tässä artikkelissa nimitystä "asiakas". Oletko aloittanut hiljattain kevytyrittäjänä? Hienoa kuulla! Kevytyrittäjyyteen liittyy kuitenkin muutamia käytäntöjä, jotka sinun kannattaa selvittää asiakkaallesi. Voit käydä ne läpi hänen kanssaan samalla, kun sovitte…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat Yrittäjän toimeksiantosopimus, ole hyvä!

  Kuinka laaditaan kevytyrittäjän tai toiminimiyrittäjän toimeksiantosopimus? Olemme saaneet yrittäjiltämme valtavasti palautetta siitä, että sen tekeminen toimeksiantajan kanssa on haastavaa, ja kuinka paljon erilaisia seikkoja siinä on huomioitava. Olemme samaa mieltä! Sopimuksen teko on tarkkaa puuhaa, ja siksi laadimmekin  avuksi valmiita toimeksiantosopimuspohjia. Toimeksiantosopimus tarkoittaa lyhyesti sopimusta, jossa yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn tehtävän, palvelun tai palvelukokonaisuuden. Tyypillisiä toimeksiantosopimuksia voi olla esimerkiksi…

  Lue lisää