Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

Työtapaturmavakuutus

nainen-istuu-kavelykepit

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutusjärjestelmä, joka turvaa ansiotyössä olevan asemaa tapaturman hetkellä. Vakuutus antaa turvaa myös tietyissä ammattitautitapauksissa.

Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 300 euroa (2019).

Työtapaturmavakuutuksia hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt, mutta työnantaja voi päättää, mistä vakuutusyhtiöstä se ostaa vakuutuksensa.

Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat. Se kattaa myös työliikekipeytymisen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.

Työtapaturmavakuutus korvaa ansionmenetyksiä ja sairaudenhoidosta aiheutuneita kuluja. Ansionmenetyskorvauksia maksetaan päivärahana ja tapaturmaeläkkeenä ja kustannusten korvauksiin liittyvät puolestaan kaikki työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneet sairaudenhoitokulut.

Pysyvistä haitoista maksetaan haittakorvaus ja myös kuntoutukseen voi saada sen avulla tukea. Pysyvästä haitasta maksettava korvaus maksetaan erillisen taulukon mukaan haitta-asteen perusteella.

Jos tapaturma tai ammattitauti johtaa työntekijän kuolemaan, maksetaan työtapaturmavakuutuksen nojalla perhe-eläkettä ja hautausapua.

Entäs kevytyrittäjien vakuuttaminen?

Kevytyrittäjät eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, mutta UKKO.fi vakuuttaa käyttäjät muuten järjestetyllä tapaturmavakuutuksella.

UKKO.fi-palveluun sisältyy siis aina tapaturmavakuutus. UKKO.fi:n ottama tapaturmavakuutus korvaa palvelun kautta tehdyissä töissä sattuneet tapaturmat vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja. Vakuutuksen korvaukset perustuvat lähtökohtaisesti työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

UKKO.fi-tapaturmavakuutus ei kuitenkaan poista toimeksiantajan mahdollista vakuuttamisvelvollisuutta sellaisesta toiminnasta, johon on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutusturva.

Tapaturmavakuutuksen voimassaolo työkeikan aikana edellyttää työnaloitusilmoituksen tekemistä. Muista tehdä aloitusilmoitus omassa hallintapaneelissasi ennen ensimmäistä keikkaasi!

Jos haluat lukea yrittäjän vakuutuksista, klikkaa itsesi tänne.

Muita artikkeleita aiheesta Vakuutukset ja lakiasiat:

 • Vakuutukset ja lakiasiat Millainen on hyvä freelancer-sopimus?

  Tuntuuko sopimuksien laatiminen turhalta ajanhukalta? Sopimusten kanssa on vähän sama asia kuin pelastusliivienkin. Niiden tarpeellisuuden huomaa usein vasta sitten, kun kaikki ei menekään putkeen. Monesti käy niin, että vasta, kun kohdalle sattuu ensimmäinen hankala tilanne tai väärinymmärrys, kokemus opettaa, mitä sopimukseen olisi kannattanut kirjata. Ota käytännölliset vinkit talteen ja vältä harmit jo etukäteen! Sopimuksen sisältö Eri aloilla on tarve sopia erilaisista asioista,…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat Näin irtisanomisilmoitus hoidetaan pois alta ennen yrittäjäksi lähtemistä

  Irtisanomisilmoitus on velvollisuus, joka lähes jokaisen on hoidettava ennen yrittäjäksi lähtemistä. Asian voi hoitaa hienosti tyylillä tai hutiloiden karvaalla maulla. Kokosimme artikkeliin parhaat ohjeet siihen, miten irtisanoutuminen jää todennäköisimmin hyvien kokemusten joukkoon. Ei ole lainkaan tavatonta, että yrittäjyyttä suunnitteleva pohtii uutta peliliikettään pitkään, joskus jopa vuosia. Monet yrittäjäksi ryhtyvät aloittavatkin palkkatyön ohessa kevytyrittäjinä tai sivutoimisina toiminimiyrittäjinä kerätäkseen kokemusta yrittäjyydestä ennen…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat Kevytyrittäjyys ja YEL – Nämä asiat kevytyrittäjän YEListä tulee tietää

  Olemme koonneet tähän artikkeliin kaiken olennaisen siitä, miten kevytyrittäjyys ja YEL eli yrittäjän eläkevakuutus liittyvät toisiinsa, ja mitä sinun tulee niistä tietää! Kerromme myös, kuinka vakuutusasiat hoituvat UKKO.fi-kevytyrittäjillä. Ellei YEL-vakuutus ole sinulle jo käsitteenä tuttu, olet kenties ainakin kuullut sen joskus mainittavan. Se otetaan esille usein, kun puhutaan yrittäjyydestä ja sen käytänteistä. YEL tarkoittaa yrittäjän eläkevakuutusta, ja se on yksi…

  Lue lisää