Blogi

7.1.2019

Olenko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä?

Kumpi olen: Päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä?

Sen jälkeen kun työttömyysturvalaissa määriteltiin päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjän erot etuuksien kannalta, olemme saaneet tasaisesti kysymyksiä siitä, miten käyttäjiemme työttömyysturvan käy.

Myös monet käyttäjistämme lähtivät heti itse selvittämään TE-toimistojen kantaa asiaan. Vastaukset olivat aluksi melko kirjavia, mutta vähitelle ajan saatossa käytännöt ovat yhtenäistyneet, eikä alueellisia eroja enää juurikaan ole. Päätökset ovat kuitenkin edelleen tapauskohtaisia, eikä yhteistä yhtä ja ainoaa oikeaa vastausta tai rajanvetoa ole freelancerin työttömyysturvasta voitu määritellä.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi, mitä laki käytännössä tarkoittaa. Esittelemme myös työ- ja elinkeinoministeriön soveltamisohjeen.

Päätoiminen ja sivutoiminen yrittäjä työttömyysturvassa

Vuoden 2016 alussa työttömyysturvalakia uudistettiin siten, että aiemmin omassa työssä työllistyneitä käsitellään työttömyysturvassa yrittäjinä. Periaatteessa muutos on ainoastaan lakitekninen, mutta käytännön kautta huomattiin kuitenkin pian, että TE-toimistojen käsittelyssä asiat voivat muuttua vaikeiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut ohjeen TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanosta. Ohjeen pääsee lukemaan täältä. Käymme nyt läpi kevytyrittäjien, itsensä työllistäjien ja freelancerien kannalta tärkeimmät kohdat. Eli ne missä omassa työssä työllistyvä on tämän lain myötä yrittäjä.

Laskutuspalvelun kautta tehdyn työn vaikutukset työttömyysturvaan

Ohjeen sivulta 43 löytyy oma kappale laskutuspalveluiden kautta tehdystä työstä. Kappaleessa annetaan seuraavat toimintaohjeet:

”Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehdyn työn vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta arvioidaan lähtökohtaisesti toimeksianto (tai vast.) kerrallaan. Ellei muuhun menettelyyn ole aihetta, työnhakijalta pyydetään selvitystä toimeksiannosta kunkin työjakson alkaessa. Riittävä selvitys voi TE-toimiston harkinnan mukaan olla myös suullinen.

Saadun selvityksen perusteella ratkaistaan yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuus ja annetaan asiaa koskeva työvoimapoliittinen lausunto. Lisäksi samalla voidaan antaa yritystoiminnan (toimeksiannon) jälkeistä aikaa koskeva työvoimapoliittinen lausunto. Mahdollisuutta tehdä myöhemmin uusia toimeksiantoja ei oteta huomioon arvioitaessa, onko yritystoimintaa pidettävä lopetettuna kunkin toimeksiannon jälkeen (kts. TTL 2 luvun 8 §:n 2 mom).

Jos työnhakija tekee jatkuvasti toimeksiantoja laskutuspalveluosuuskunnan kautta, TE-toimisto voi arvioida yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta kokonaisuutena. Tällöin ensimmäisen työjakson alkaessa annetaan joko pää- tai sivutoimista yritystoimintaa koskeva työvoimapoliittinen lausunto. Lausunto annetaan lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevana. Uusi lausunto annetaan tilanteen muuttuessa, esimerkiksi yritystoimintaan liittyvän työmäärän kasvaessa merkittävästi tai toimeksiantojen loppuessa kokonaan.”

Eli käytännössä tämän ohjeistuksen perusteella toimeksiannon alkaessa TE-toimistolle tulee antaa selvitys. Tämän selvityksen perusteella TE-toimisto arvioi, onko toiminta päätoimista vai sivutoimista. Selvitys voi periaatteessa olla seuraavanlainen: ”Tulen tekemään laskutuspalvelun kautta kaksi tuntia graafikon töitä Yritykselle AB OY”.

Ohjeistuksessa myös kerrotaan, että yritystoiminta loppuu kun toimeksianto on päättynyt. Eli tämän jälkeen henkilö voi saada työttömyysetuutta.

Tähän lakiin tuli poikkeus vuonna 2017, kun laki niin sanotusta lyhytkestoisesta yrittäjyydestä tuli voimaan. Tämä mahdollistaa sen, että alle kaksi viikkoa tehtävästä yritystoiminnasta tai yrittäjämäisestä työstä ei tarvitse ilmoittaa erikseen TE-toimistolle, vaikka tehty työ olisikin päätoimista. Tällöin kevytyrittäjä lähtökohtaisesti säilyttää oikeutensa työttömyysetuuteen.

Päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä?

TE-toimisto arvioi, onko työ päätoimista vai sivutoimista. Jos toiminta on sivutoimista, voidaan henkilölle maksaa soviteltua etuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa sanotaan seuraavaa:

”Ratkaisevaa arvioitaessa yritystoiminnassa työllistymistä on yritystoiminnan vaatima työmäärä. Jos työmäärä on niin suuri, että se estää kokoaikatyön vastaanottamisen, yritystoiminnassa työllistyminen on päätoimista. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon kaikki toiminnan työllistävyydestä saatu näyttö. Työmäärää koskeva arvio voidaan perustaa työnhakijan omaan kertomaan.

Yritystoiminnasta saatavilla tuloilla tai tulojen puuttumisella ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa työllistävyyttä, sillä myös heikosti kannattava tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää siten, ettei kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista.”

Sivutoimisuuden arviointi

Käytännössä arviointi suoritetaan siis pääasiassa kahden seikan perusteella:

 1. Kuinka paljon aikaa työn suorittamiseen kuluu
 2. Onko toimintaa tarkoitus laajentaa

Jos työhön käytetty aika on niin vähäistä, ettei se estä kokopäiväisen työn vastaanottamista, on yleensä toiminta sivutoimista.

Jos toimintaa ei ole markkinoitu, eikä tavoitteena ole kasvattaa toimintaa, on kyseessä yleensä sivutoiminen yrittäjyys.

Työstä saatavalla tulolla ei TE-toimiston arvioinnissa ole merkitystä.

Kevytyrittäjyyden aloittaminen työttömänä

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli vielä yksi lakimuutos, jonka myötä TE-toimisto ei arvioi työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta.

Tältä ajalta työtön työnhakija on oikeutettu saamaan työttömyysetuutta. Jos yritystoimintana tehdystä työstä saadaan tuloja, maksetaan setuutta Kelan mukaan soviteltuna.

Neljän kuukauden jälkeen yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta kuitenkin arvioidaan TE-toimiston toimesta. Jos yritystoiminta arvioidaan sivutoimiseksi, mahdollisuus työttömyysetuuteen säilyy. Jos taas yritystoimintasi arvioidaan päätoimiseksi, oikeus työttömyysetuuteen päättyy.

Vaikutuksia vain työttömyysturvaan

Huomaathan, että lakimuutos koskee ainoastaan työttömyysturvaa. Kevytyrittäjän ei siis tämän lain vuoksi tarvitse perustaa uutta yritystä tai muuten ryhtyä yrittäjäksi – verotuksen kannalta kevytyrittäjän, sivutoimisen tai päätoimisen, tuloja verotetaan edelleen kuten palkkatyötä eli henkilökohtaisen ennakonpidätysverokortin mukaan. Yllä mainitut vaikutukset koskevat siis ainoastaan työttömyysturvaa.

Kaikki tässä kirjoituksessa mainitut asiat kannattaa aina tarkistaa TE-toimistosta, sillä jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Suosittelemme ehdottomasti ottamaan nämä toimintaohjeet ja lainkohdat mukaan asioidessasi TE-toimistossa. Pidä oikeuksistasi kiinni!

Lisätietoa ja dokumentteja uudesta työttömyysturvalaista löydät hallintapaneelin dokumentit-osiosta.

Liity kevytyrittäjäksi

Avatar
Kirjoittaja

Olli Kopakkala

Olli on toiminut tulospohjaisen markkinoinnin parissa lähes kymmenen vuotta. Hän rakastaa rugbyä ja huonoa huumoria. Olli on ollut mukana perustamassa UKKO.fi:tä vuonna 2012.

Rekisteröidy nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Kommentit

 1. Marja-leena sanoo:

  Voinko edelleen joka toisen kuukauden tehdä töitä laskutuspalvelun kautta, ja joka toisen kuukauden lepäillä työmarkkinatuella?

 2. Arja sanoo:

  Jos tekee pari päivää kuukaudessa toimittajan työtä vuokratyöntekijänä eli liiton hyväksymän 300 euroa brutto. Miten se katsotaan. Onko kyse uuden lain mukaan yrittäjyydestä vai mistä.

 3. Sanna T. sanoo:

  Minä avasin asiaa Lännen Median toimittajalle ja juttu tuli ulos 11.1. 8 lehdessä. 24.1. olemme näköjään samassa tilaisudessa puhujina. 😉

 4. Sira Moksi sanoo:

  Koskeeko tämä lakimuutos ja sen mahd. vaikutus työttömyysturvaan vain sellaista tilannetta, että henkilö on työttömänä työnhakijana ja sinä aikana tekee satunnaisia itsensätyöllistäjä-töitä?
  Jos on kokopäivätyössä ihan TES-mukaisen sopimuksen tehneenä ja tekee sinä aikana vaikka laulajan keikkoja ja laskuttaa ne UKKO-palvelun kautta tai oman toiminimen kautta onko näillä kokoaikaisen työssäoloajan puitteissa tehdyillä laskutuksilla vaikutusta tulevaan oikeuteen saada työttömyysturvaa tässä yrittäjastatus-määrittelyssä sitten kun kokopäivätyö päättyy esim. määräaikaisena ja työttömyys alkaa?

 5. Janne T. sanoo:

  Tässähän käytännössä mikään ei muuttunut. Mahdollisuus työttömyysetuuteen ja soviteltuun päivärahaan säilyy mikäli laskutuspalvelun kautta työskentely todetaan sivutoimiseksi. Edelleenkään työskentely ei kerrytä työssäoloehtoa joten ansiosidonnaiselta tippuessa edessä on työmarkkinatuen piiriin siirtyminen. Mielestäni tämä on se suurin epäkohta verrattuna normaalissa palkkatyössä olevaan. Palkasta otetaan kaikki samat kulut mutta edut jää saamatta.

 6. näin meilläpäin sanoo:

  Sira Moksi, vaikka viestisi on vanha, toivottavasti luet vielä tämän vastauksen:

  Työttömyysturvalaissa todetaan, että ”Henkilön katsotaan työllistyvän yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään päätoimisesti, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Ellei muuhun arvioon ole aihetta, työllistyminen katsotaan sivutoimiseksi ainakin silloin, kun henkilö on ollut vähintään kuusi kuukautta kyseiseen yritystoimintaan tai omaan työhön liittymättömässä kokoaikatyössä.”

  Eli jos olet kokopäivätyössä ollessasi keikkaillut laulajana 6kk, niin mikäli jäät työttömäksi kerro, että olet valmis ottamaan kokoaikatöitä vastaan ja haet kokoaikatöitä. Kerro samalla, että olet tehnyt laulukeikkoja työsi ohessa. Sinulta pyydetään luultavasti selvitys näistä töistä, johon sitten perustele hyvin yllä mainitut tekijät, niin mitä luultavimmin saat työttömyysetuutta kunhan asia on käsitelty.

Kerro mielipiteesi

Kerro mitä ajattelet!

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa.

Lisää aiheesta

keikkatyöläisen työttömyysturva

Keikkatyöläisten työttömyysturva paranee

Keikkatyöläisten työttömyysturva muuttuu huhtikuun alussa.  Palkka vähentää työttömyysetuutta vasta, kun palkka maksetaan. Ei siis vielä silloin, kun työ tehdään. Edellinen hallitus halusi kannustaa suomalaisia...
1.4.2019 Lue lisää »