scroll down

Tarinoita itsenäisestä yrittäjyydestä

Patsas rohkeudelle

Onnittelut sinulle, itsenäinen yrittäjä, joka toteutat unelmaasi. Olit rohkea ja päätit yrittää. Niin kuin jo 100 000 muuta ukkolaista. Rohkeutta sinulle, joka vielä harkitset. Sinusta on vaikka mihin, näet sen vielä. Aina on vaihtoehtoja. Tartu niistä yhteen tai useampaan. Ei yrittäminen aina helppoa ole. Ei minkään arvokkaan pidäkään olla. Mutta vaikeinakaan hetkinä et ole yksin. Sinulla on 100 000 rohkeaa ystävää.

Sinä joka kirjoitat, ohjelmoit, esiinnyt tai olet taitava käsistäsi. Sinä joka pidät huolta ihmisistä tai autat yrityksiä. Sinä joka ehkä osaat jotain paremmin kuin kukaan muu. Sinä joka heräät aikaisin mutta myös lepäät silloin kun sinulle sopii. Huomenna on taas uusi päivä itsenäisenä yrittäjänä ja mahdollisuus tarjota parasta. Teet sitä mitä rakastat, vai mitä?

Kiitos rohkeudestasi. Tämä maailma ei pyörisi ilman sinua.

Suurin ihailijasi UKKO.fi

Muita rohkeita itsenäisiä yrittäjiä:

Satu-Mia ja Nipa Seväkivi laatta
Julla
Anders Nyman laatta
Pasi Prinkkilä laatta
Nina Salokangas laatta
Marika Makkonen laatta
Jan Wirlander laatta
Tanja Stenberg laatta
Joni Ekman laatta
Teppo Viiperi laatta
Sinikka Saarela laatta
Tommi Kaitola laatta
Seppo Hämäläinen Varkaus laatta
Katariina Valkeinen laatta
Jani Hakkarainen laatta
Tommi Contursi laatta
Sven Salumäe laatta
Noel Tambot laatta
Matti-Mikael Cedervall laatta
Pascal Debroek laatta
Wilma Tuominen laatta
Teuvo Kulusjärvi laatta
Erika Luoto laatta
Janina Koskenniska laatta
Tea Siren laatta
Annukka Repo laatta
Petri Kivimäki laatta
Nea laatta
Jouni Kärkkäinen laatta
Diina-Maria Laakso laatta
Jari Puisto laatta
Camilla Vesterinen laatta
Jesse Hyypiä laatta
Esko Keränen laatta
Päivi Juvonen laatta
Elina koivuneva laatta
Katri Henttonen laatta
Tiina Efrati laatta
Iina Moukola laatta
Alec Koivanen laatta
Vesa hellgren laatta
Rasmus Lammervo laatta
Tarmo Tiikkainen laatta
Jukka-Pekka Visuri laatta
Timo Vaskio laatta
Sam Jansson laatta
Heta-Linnea Kovanen laatta
Pauliina Lappalainen laatta
Julien Riesen laatta
Leena Jokinen laatta
Andrei Semjonov laatta
Sanna Tuovinen laatta
Enriika Vunk laatta
Ilona Mali laatta
Ari Herranen laatta
Vappu Vähäkangas laatta
Kari Tiitinen laatta
Jasmin Camacho Seba laatta
Juha kohtamäki laatta
Kirsi Hämäläinen laatta
Markku Peltola laatta
Marko Laakkonen laatta
Terhi Sajakoski laatta
Taavi Hanhisalo laatta
Mika Jokinen laatta
Niina Pajunen laatta
Iida Mansikka laatta
Risto Partanen laatta
Markku Uusitalo laatta
Päivi Stöckell laatta
Irene Puerta laatta
Saska Lepistö laatta
Eero Hämäläinen laatta
Nuria Altimir laatta
Ari Lehmus laatta
Henna Saari laatta
Mauri Kekkonen laatta
LIISA KYLÄNPÄÄ laatta
Markus Grahn laatta
Kristi Aruoja laatta
Janina Laakso laatta
Jesse Lampinen laatta
Juho Tuhola laatta
Kristiina Laulumaa laatta
Jari Kopra laatta
Jari Malm laatta
Heimo Lindgren laatta
Onerva österberg laatta
Julia Kiljander laatta
Jani Kämäräinen laatta
Risto Sivonen laatta
Karo Lindvall laatta
Satu Valli laatta
Susanna Leinonen laatta
Ninamari Karjalainen laatta
Jaana Heino laatta
Mikko Eronen laatta
Lotta Åberg laatta
Joonas Nieminen laatta
Aimo Siekkinen laatta
Neea Merivirta laatta
Tanja Rosenblad laatta
Sivi Makkonen laatta
Pekka Kaukalo laatta
Marjo Lamminaho laatta
Jarkko Mikkola laatta
Robert Rehn laatta
Eetu Pesonen laatta
Teemu Hursti laatta
Pekka Lintuluoto laatta
Juhani Pulkkinen laatta
Juha Aarrepalo laatta
Mikko Nurmesniemi laatta
risto levälahti laatta
Eemil Mäkelä laatta
Timo Tökkäri laatta
Nino Moisiomäki laatta
Pekka Huovinen laatta
Johanna Anttila laatta
Sanna Pyy laatta
Aki
Joonas Salmela laatta
Vege Viitamäki laatta
Leena Kolehmainen-Pulliainen laatta
Niina Lyijynen laatta
Heino Pekkarinen laatta
Jonna Hekkala laatta
Annika Toivonen laatta
Sanna Sarja laatta
Outi Rautio laatta
Esa Puutio laatta
Antti Kautto laatta
Kaie Jaanre laatta
Joose Ylianttila laatta
Mariia Smirnova laatta
Kirsi Kemppainen laatta
Mari Tastula laatta
Katri Saajanaho laatta
Mariia Sennikova laatta
Niina Sivunen laatta
Tommi Henttinen laatta
Joonas Hakanen laatta
Juhani Styrman laatta
Kati Saarinen laatta
Benjamin Forsell laatta
Juuso Miromäki laatta
Miska Mäkinen laatta
Peter Keränen laatta
Milla Suominen laatta
Taina Gestrin laatta
Pauli Lundberg laatta
Riitta Sivula laatta
Matti Laakso laatta
Annielina Kiviniitty-Turunen laatta
Juuso Aho laatta
Sakari Pekkala laatta
Nico Saarela laatta
Tiia Savelius laatta
Henry K. Rock laatta
Amanda Niinisaari laatta
Esa-Matti Hiironen laatta
Vege Viitamäki laatta
Katri Ahola laatta
Linnea Kuhmonen laatta
Toomas Tilga laatta
Henry Kilkki laatta
Juke laatta
Jimi veijonen laatta
Tiina Ropponen laatta
Lauri Louste laatta
Eetu Tauriainen laatta
Tuukka Järvinen laatta
Sami Suomalainen laatta
MARKKU KANGAS laatta
Jenni Paajanen laatta
Kari Makkonen laatta
Denis Loktev laatta
Vesa Kortelainen laatta
Tina Nurgaliyeva laatta
Johan Kristian Roslander laatta
Kaidar Virks laatta
Remy Kurm laatta
Tatu Karjalainen laatta
Tuomas Rajala laatta
Emilia Karjala laatta
Henna Eklund laatta
mika itkonen laatta
Pekka Jarvansalo laatta
Esa Halminen laatta
Jari Yletyinen laatta
Joonas Mäkinen laatta
Mira Manninen laatta
Ilpo Takaloeskola laatta
Juha Meriluoto laatta
Jenni Alasuutari laatta
Jani reini laatta
Markus Niukkanen laatta
Milla Ilkka laatta
Jani Hakala laatta
Petri Sormunen laatta
Jan Hietakunnas laatta
Markus Niukkanen laatta
Jarkko Granlund laatta
Pirre Liukka laatta
Sanna Ojala laatta
Anja Laios laatta
Ella Kaakkola laatta
Heimo Pöyry laatta
Linus Westerlund laatta
Bruno Collaer laatta
MIKA MUSTALÄHDE laatta
Juhani Tauriainen laatta
Pablo Casso laatta
Joona Pulkkanen laatta
Timo Leinonen laatta
Marjo Salmela laatta
Saija Veijalainen laatta
Saija laatta
Jussi Koskinen laatta
Johanna Gressmann laatta
Emma Holappa laatta
Hannu Nurmi laatta
Eemeli Rasi laatta
Lars Lindqvist laatta
Roosa Laurikainen laatta
Mika Bister laatta
Tomi Antinoja laatta
Valtteri Kuoppala laatta
Eeva-Maria Korhonen-Jokinen laatta
Mika Laiti laatta
Jack Daniel Ruutikainen laatta
Johanna Mikkola laatta
Tanja Heiskanen laatta
Daniel Jacob David Edwards laatta
Ville Toriseva laatta
Hannu Järvinen laatta
Henry Klefström laatta
Aki hyytiäinen laatta
Jan Partanen laatta
Sampo Räsänen laatta
Antti Rantanen laatta
Harri Mattila laatta
Nicholas Luukkonen laatta
Ilkka Kannisto laatta
Tytti Junna laatta
Elina Kokkoniemi laatta
Harri Moiso laatta
Kim J Sainio laatta
Sami Alaverronen laatta
Mohammad Al khallouf laatta
Vesa Liikanen laatta
Joonas Tuompo laatta
Lauri Moisio laatta
Lidia Morales (Lili Lan) laatta
Tommi Silander laatta
Sanni Runtti laatta
Jari Väisänen laatta
Aliisa Savolainen laatta
Seppo Savolainen laatta
Joanne Rautio laatta
Marika Tenhunen laatta
Jake Vilmusenaho laatta