Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Lomautettuna töihin – näin se toimii!

lomautettuna-toihin

Lomautetuksi joutuminen on aina ikävä ja stressaava tilanne. Tiesitkö, että sinun on kuitenkin halutessasi mahdollista mennä lomautettuna töihin – joko samalle työnantajalle tai jonnekin muualle? Kerromme siitä tarkemmin tässä blogissa!

Vallitsevan tilanteen aikana yhä useampi on joutunut työpaikaltaan irtisanotuksi tai lomautetuksi. Tähän toimenpiteeseen ryhdytään, kun töiden määrä on vähentynyt työnantajalla tilapäisesti tai taloudellinen tilanne on muuttunut muuten hankalaksi.

Lomautus voidaan tehdä määräajaksi, toistaiseksi tai työaikaa lyhentämällä. Työntekijä voi tällöin tehdä lyhyempiä työpäiviä tai -viikkoja, ja toimia myös osa-aikaisesti.

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisessa työsuhteessa olevia. Määräaikaisessakin suhteessa olevan työntekijän voi lomauttaa; aiemmin tämä kävi vain, jos työntekijä sijaisti vakituista työntekijää, jonka lomauttamiseen työantajalla oli oikeus. Tähän on kuitenkin tehty lakimuutos, joka on voimassa 1.4.–30.6.2020. Muutoksen mukaan määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa, jos

  • työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen päättämiseen
  • työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta

Työnantaja ja määräaikainen työntekijä voivat lisäksi sopia määräaikaisesta lomauttamisesta, jos se on työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi tarpeellista.

Jos joudut lomautetuksi, toimi näin

Ilmoittaudu Työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi. Olet lomautuksesi aikana oikeutettu työttömyysetuuteen, kunhan täytät tietyt ehdot; työnhakusi on muun muassa oltava voimassa ja sinun on jatkuvasti haettava kokoaikatyötä.

Yrittäjät eivät voi lomauttaa itseään työmäärän vähentymisen vuoksi. Nyt hekin voivat kuitenkin saada työttömyysetuutta!

1.4.2020 alkaen yrittäjyystoiminta tai opiskelu eivät toistaiseksi ole esteenä etuudelle. Tämä määräaikainen lakimuutos on voimassa 31.7.2020 asti, ja sitä sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Lomautettuna töihin kutsuminen

Työnantajasi voi tarvittaessa kutsua sinut töihin lomautuksesi aikana lomautuksen tyypistä riippumatta; tällöin lomautus keskeytyy väliaikaisesti. Jos teet kokoaikaisen lomautuksen aikana täysiä työpäiviä työnantajallesi, ei näiltä päiviltä makseta työttömyyspäivärahaa.

Sinut voidaan kutsua myös osapäiväiseen työhön, jos olet lomautettu kokoaikaisesti tai lyhennetyille työviikoille. Tällöin lomautustyyppi muuttuu lomautukseksi lyhennetyille työpäiville, ja päivärahaa maksetaan sovitellusti. Lomautuksen tyypistä riippuen maksettu palkka ja tehty työaika huomioidaan joko työnteon ajankohdan tai palkan maksuajankohdan mukaan.

Lomautettuna töissä toisella työnantajalla

Työntekijällä on oikeus hankkia elantonsa lomautuksen aikana, joten hän voi mennä töihin myös toiselle työnantajalle. Tässä on tosin muutamia ehtoja.

Työsuhteesi on lomautettuna edelleen voimassa, vaikka työvelvoite ja palkanmaksu ovatkin keskeytettyinä.

Tämä tarkoittaa, että kilpailukieltokin pätee yhä. Et siis saa perustaa kilpailevaa yritystä tai ottaa vastaan töitä, joista voisi olla vahinkoa työnantajallesi. Sinun on myös noudatettava salassapitovelvollisuutta; työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia ei tule kertoa eteenpäin.

Tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, tulisi ne selvittää työnantajan tai oman liiton kanssa.

Kuinka työskentely lomautettuna vaikuttaa etuuksiin?

Kuten mainittu, lomautuspäiviltä saa täyden työttömyysetuuden, kunhan täyttää tietyt ehdot eikä muita tuloja ole. Lomautuksen aikana voi kuitenkin tehdä töitä lyhennettynä, osa-aikaisesti tai keikkamuotoisesti ja saada soviteltua työttömyysetuutta.

Sovitellun etuuden saaminen edellyttää, että töiden työaika on enintään 80% kokoaikatyön ajasta. Myös tilapäistä kokoaikatyötä voi tehdä, mutta työsuhteen on kestettävä enintään kaksi viikkoa. Jos nämä rajat ylittyvät, ei etuutta voida maksaa.

Lomautusten kohdalla työaika lasketaan kalenteriviikoittain, eli maanantaista sunnuntaihin. Etuuden osalta jokainen viikko myös tarkastellaan erikseen; jos työaika siis yhdellä viikolla ylittyy, se ei vaikuta muiden viikkojen etuuden maksuun.

Toiminta sivutoimisena yrittäjänä, freelancerina tai kevytyrittäjänä ei myöskään poista oikeutta työttömyysetuuteen!

Kevytyrittäjyyskin onnistuu lomautettuna

Kevytyrittäjät tulkitaan työttömyysturva-asioissa yrittäjiksi. He ovat oikeutettuja työttömyysturvaan, kunhan heidän toimintansa tulkitaan sivutoimiseksi; tulot huomioidaan työttömyysturvan määrässä.

Tällä hetkellä kaikki yrittäjät periaatteessa tulkitaan sivutoimisiksi yrittäjiksi, jos toiminta on alle 1089,67€/kk.

Sivutoimisuuden arvioi TE-toimisto. Arviointi tehdään pääasiassa sen perusteella, että onko toimintaa tarkoitus laajentaa, ja paljonko aikaa työn suorittamiseen kuluu. Jos kevytyrittäjyystoimintaan käytetty aika ei estä kokopäivätyön vastaanottamista, on toiminta tavallisesti sivutoimista.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on aiheuttanut paljon muutoksia lainsäädäntöön ja myös työttömyysturvaan. Yksinyrittäjien on ollut mahdollista hakea 2000 euron toimintatukea kunnalta 9.4. alkaen; tämä koskee myös kevytyrittäjiä, joilla ei ole Y-tunnusta. Tuki ei vaikuta työttömyysturvaan.

Kevytyrittäjyyden etuna on, että se sopii joustavasti käytännössä mihin elämäntilanteeseen tahansa!

Moni UKKO.fi:n käyttäjä ylläpitääkin toimintaansa sivutoimisesti päätoimisen työn, eläkkeen, opiskelun ja työhaun ohessa. Lomautuksen lisäksi kevytyrittäminen on mahdollista myös vanhempainvapaan tai sairasloman aikana.

Jos siis haluat pysyä toimeliaana lomautuksesi aikana ja kokeilla vaikkapa jotain mielessäsi pitkään hautunutta liikeideaa, kevytyrittäjänä se onnistuu loistavasti! Muista vain olla tarkkana sivutoimisuuteen liittyvissä asioissa ja varmistaa tarvittavat seikat omalta TE-toimistoltasi.

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

 

Milla-maria Karvinen

Milla on kynäniekka ja esteetikko, joka innostuu uuden oppimisesta ja näyttävästä sisältömarkkinoinnista. Tuottamallaan sisällöllä hän haluaa inspiroida ihmisiä löytämään sen oman juttunsa ja hyödyntämään kykyjään työelämässä.

Muita artikkeleita aiheesta Oppaat: