Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Rakennusalan yrittäjäksi – Mitä kannattaa ottaa huomioon?

rakennusyrityksen-perustaminen

Monet rakennusalan ammattilaiset haaveilevat oman firman perustamisesta. Oman rakennusalan yrityksen perustaminen tarjoaa vapautta määrittää työaikansa, oman hintansa ja sen millaisia töitä haluaa ottaa vastaan.

Melkeinpä kaikki rakennusalalla pitkään töitä tehneet, ovat päätyneet tekemään jonkinlaista firaabelihommaa tuttaville ja sukulaisille. Tämä vielä kasvattaa kiinnostusta oman yrityksen perustamiseen.

Yrittäminen ei ole erityisen hankalaa, mutta se tuo mukanaa monia vastuita, joihin täytyy varautua.

Tässä artikkelissa käymme läpi mitä rakennusalan yrittäjyydestä haavelevan tulisi ottaa huomioon, ennen Patentti-ja Rekisterihallinnon aulaan marssimista.

Rakennusyrittäjäksi ryhtyminen

Yrittäjäksi ryhtyminen on toisille kutsumus, jotkut taas ajautuvat siihen olosuhteiden sanelemana. Joka tapauksessa yrittäjäksi aikovan kannattaa hankkia mahdollisimman paljon tietoa alasta, potentiaalisesta asiakaskunnasta sekä rahoitusmahdollisuuksista. Aloittelevaa yrittäjää palvelevia tahoja löytyy, mutta kannattaa olla myös itse aktiivinen ja hankkia esimerkiksi hyvä talousneuvoja tai kirjanpitäjä jo heti yritystä perustettaessa.

Ensimmäinen paikka josta kannattaa pyytää apua yrityksen perustamista miettiessä on Uusyrityskeskus: https://www.uusyrityskeskus.fi/yrityksen-perustaminen/yrityksen-perustamisen-vaiheet/

Uusyrityskeskuksia on ympäri maata ja ne auttavat ilmaiseksi yrittäjyydestä haaveilevia unelman toteuttamisessa.

Liikeidean kehittäminen

Yrittäjäksi aikovan kannattaa tehdä kunnollinen liiketoimintasuunnitelma ennen toiminnan aloittamista. Tämä on tarpeen yrittäjän omasta näkökulmasta, mutta myös etenkin silloin, jos tarvitsee ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen. Yritystoiminnan aloittamiseen voi saada tukea tai Finnveran takaamaa lainaa, mutta näissä tapauksissa yritykseltä lähes aina edellytetään yksityiskohtaisesti laadittua liiketoimintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa kannattaa miettiä mitä yritys tarjoaa, kenelle se tarjoaa palveluita ja missä se aikoo toimia.

Yrittäjäksi aikova voi varata itselleen tapaamisajan omaan TE-toimistoonsa, jossa voi saada ilmaista palvelua yritysneuvojalta. Asiantuntijan kanssa voidaan käydä läpi liiketoimintasuunnitelmaa tai miettiä markkinointistrategiaa. Lisäksi TE-keskuksesta saa ohjeita starttirahan anomista varten. Vaikka kyseessä ei ole rahasummaltaan suuri tuki, se voi olla ratkaisevassa asemassa yritystoimintaa aloittaessa, koska ensimmäisinä kuukausina yrittäjä ei välttämättä saa vielä tuloja, joista voisi saada itse palkkaa tai tehdä yksityisnostoja.

Rakentaja budjetoimassa

Budjetointi

Kassavirtalaskelman tekeminen ensimmäisille toimintakuukausille on hyvä lähtökohta toiminnan tuottavuuden arvioinnille. Mieti ainakin sitä, miten paljon asiakkaita aloittava yrityksesi voi olettaa saavansa toiminnan alkumetreillä. Pohdi myös, mihin tuntihintaan voit palveluitasi tarjota, jotta yritystoiminta on kannattavaa. Etsi break-even-point eli hintataso, jolla saat kulut katettua, ja lisää tähän oman työpanoksesi hinta. Laskelmia tehdessäsi, muista ottaa huomioon kiinteiden kulujen lisäksi myös muuttuvat kulut sekä verot ja eläkemaksut, joista tulee suoriutua.

Tarvitsetko paljon kalustoa tai toimitiloja vai riittääkö pieni määrä työkaluja ja oma osaamisesi alkuun pääsemiseen? Alkuinvestointien määrästä riippuu se, tarvitsetko ulkopuolista rahoitusta vai riittävätkö omat säästösi toiminnan aloittamiseen. Usein yhden miehen rakennusyritystäkin perustettaessa joitakin hankintoja on tehtävä. Useimmiten työkalujen lisäksi tarvitaan ainakin pakettiauto tavaroiden kuljettamiseen ja työmaalle kulkemiseen. Mitä tarkemman budjetin teet jo ennen toiminnan aloittamista, sitä paremmin osaat varautua siihen, millaisia kuluja yritystoiminnasta syntyy ja milloin työn voi ennustaa tuottavan tuloja ja olevan kannattavaa.

Asiakashankinta

Jo yrityksen perustamisen suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä, mistä saat yrityksellesi asiakkaita. Onko alueellasi tarvetta rakennusyritykselle? Pienemmillä paikkakunnilla on helpompaa arvioida potentiaalisten asiakkaiden sekä mahdollisten kilpailijoiden määrää. Suuremmassa kaupungissa tämä saattaa olla haasteellisempaa, mutta voit esimerkiksi osallistua yrittäjyyskokeiluun, jolloin pääset testaamaan sekä omaa osaamistasi että asiakkaiden riittävyyttä ilman suurta riskiä. Mainostamiseen kannattaa panostaa niin alkuvaiheessa kuin myös yritystoiminnan edetessä. Vaikka nettimarkkinointi onkin tätä päivää, älä nojaa yksinomaan tähän kanavaan. Muista myös päivittää yrityksesi nettisivuja ja Facebook-julkaisuja, sillä ajan tasalla olevat sivut sekä kiinnostavat asiakkaita että saavat heidät käyttämään palvelujasi.

Yhtiömuodon valinta

Rakennusalan yritys voi olla yhtiömuodoltaan millainen tahansa – yhtiömuodon valinta riippuu usein yrittäjäksi aikovan omasta elämäntilanteesta ja aiotun yritystoiminnan laajuudesta. Jos aloitat yritystoimintaasi yksinään ilman aikaisempaa yrittäjäkokemusta, helpointa on toimia aluksi ammatinharjoittajana joko kevytyrittäjänä tai toiminimen kautta. Jos kaipaat kumppaneita, voit toki perustaa avoimen yhtiön, jossa kaikki yhtiömiehet ovat tasavertaisia ja yhtä suuressa vastuussa yrityksen toiminnasta. Kommandiittiyhtiössä taas mukana on vastuullisten yhtiömiesten lisäksi myös yksi tai useampi äänetön yhtiömies, jotka voivat toimia yrityksen rahoittajina, mutta eivät ole kuitenkaan vastuuvelvollisia yrityksen toiminnasta. Osakeyhtiö tulee usein kysymykseen silloin, kun aiottu toiminta on hieman laajempaa, mutta osakeyhtiön voi kuitenkin perustaa myös yksinään.

Kevytyrittäjyys

Oman osaamisen myyminen on tehty erityisen helpoksi kevytyrittäjyyden avulla. Tämä ammatinharjoittamisen muoto tarkoittaa sitä, että sinulla ei ole yrittäjästatusta eikä Y-tunnusta, mutta voit silti työllistää itsesi ja tehdä juuri sitä, minkä osaat parhaiten. Kevytyrittäjyys sopii erityisen hyvin aloille, joilla myyntiartikkelina on oma osaaminen. Esimerkiksi rakennusalan osaajalle kevytyrittäjyys sopii erityisen hyvin varsinkin silloin, jos et tarvitse suuria investointeja. Kevytyrittäjyys tarkoittaa sitä, että myyntilaskut tehdään palvelua tarjoavan yrityksen sivuston kautta, joka toimii laskuttavana tahona. Maksat palvelusta provisiota, mutta yritys hoitaa puolestasi verojen maksun, jolloin olet itse palkansaajan ja yrittäjän välimaastossa toimiva ammatinharjoittaja.

Lue lisää aiheesta rakennusalan kevytyrittäjyys

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään, Y-tunnuksella tai ilman. Rekisteröityminen 0 €, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö

Toiminimen perustaminen

Jos kaipaat hieman enemmän vastuuta ja olet valmis ottamaan enemmän yrittäjäriskiä, toiminimi on helppo perustaa ja sen kautta on yksinkertaista toimia. Toiminimen kautta sinut tunnustetaan varsinaiseksi yrittäjäksi, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinun tulee itse huolehtia ennakkoverojen maksusta sekä erilaisista vakuutuksista. Yrittäjänä sinun tulee itse huolehtia laskutuksesta sekä maksujen perinnästä. Toiminimen perustaminen on kuitenkin helppoa ja lähes yhtä yksinkertaista kuin kevytyrittäjyyskin. Huolehdi kuitenkin siitä, että osaat joko itse kirjanpidon perusteet tai etsit itsellesi pätevän kirjanpitäjän. Kausiveroilmoitusten, työnantajasuoritusten ja veroilmoituksen täyttö ovat kaikki tärkeitä yrittäjän velvoitteita, joiden hoitamisesta olet itse vastuussa.

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja saat Y-tunnuksen heti käyttöösi.
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö

Osakeyhtiön perustaminen

Jos sinulla on hieman suurempia tulosodotuksia yrityksellesi tai haluat etäisyyttä yritystoimintaasi, osakeyhtiö saattaa olla oiva valinta. Pienen osakeyhtiön velvollisuudet ovat pääpiirteissään samat kuin toiminimenkin, mutta sinut katsotaan yrityksestäsi erilliseksi yksiköksi. Toiminimessä voit tehdä yksityisnostoja yritystililtäsi, mutta osakeyhtiössä sinun tulee nostaa joko palkkaa tai odottaa jaettavia osinkoja. Toisaalta et ole välttämättä suoranaisesti omalla omaisuudellasi vastuussa osakeyhtiön toiminnasta vaan se on erillinen verovelvollinen. Osakeyhtiön perustaminen on toisinaan järkevää juuri verotussyistä ja sinun kannattaakin keskustella yhtiömuodon valinnasta yrityksen perustamisvaiheessa niin TE-keskuksessa kuin myös tulevan kirjanpitäjäsi kanssa.

Rakennusalan ominaispiirteet

Rakennusalan yrittäjyyteen liittyy muutamia erityisiä kysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon yritystoimintaa aloittaessa. Yksi rakennusalaa koetteleva tekijä on harmaan talouden määrä, joka voi vaikuttaa yrittäjään monella tapaa. Toisten rakennusyrittäjien edullisempi hintataso saattaa vaikuttaa asiakkaiden määrään, mutta toisaalta rehellisen vaikkakin kalliimman palvelun tarjoaminen on tietysti pitkässä juoksussa kannattavampaa.

Rakennusalan yrittäjä

Käänteinen ALV

Etenkin rakennusalalla jylläävään harmaaseen talouteen on pyritty vaikuttamaan käänteisen ALV-velvollisuuden avulla. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun yleensä ALV on siirtyvä menoerä, jonka lopulta maksaa kuluttaja, rakennusalalla pääurakoitsija maksaa arvonlisäveron. Tällä puututaan erityisesti rakennusalalla vallitseviin pitkiin urakoitsijaketjuihin, jotka toisinaan houkuttelevat ja mahdollistavat verojen laiminlyöntiä. Kirjanpitäjäsi tai laskutusfirma, jota käytät, hoitaa ALV:n laskutuksen ja tilitykset puolestasi, mutta jos hoidat itse yrityksesi taloushallinnon, sinun kannattaa osallistua vaikka asiasta kertovalle kurssille. Palveluiden myyjänä sinun velvollisuutesi on tietää, täyttääkö ostaja ne edellytykset, joiden puitteissa käännettyä arvonlisävelvollisuutta voidaan soveltaa. Myös veroilmoituksessa tulee ilmoittaa rakennuspalveluiden myynti sekä ostot. Jos ostoista kerääntyy enemmän hyvittämätöntä arvonlisäveroa, se palautetaan yrittäjälle.

Lue lisää aiheesta arvonlisävero

Maksuajat

Rakennusalalla projektit ovat usein pitkäkestoisia ja myös maksuajat venähtävät pitkiksi. Kuitenkin yrittäjä tarvitsisi säännöllisiä tuloja kiinteiden kulujen kattamiseksi sekä oman elinkeinon turvaamiseksi. Tässäkin hyvänä apukeinona voi käyttää budjetointia. Älä käytä varoja loppuun ja suunnittele hankinnat aina sen mukaan, milloin rahaa on tulossa sisään. Yhtenä apukeinona voi käyttää myyntilaskujen myyntiä ulkopuoliselle yritykselle. Tällöin saat heti rahat käyttöösi provisiota vastaan ja palvelun tarjoajalle jää riski siitä, milloin suoritukset saapuvat.

Vaikka yrittäjyyteen liittyy mutkikkaitakin asioita, punnitse kuitenkin sen eri puolia ja tartu rohkeasti toimeen, rakennusalan taitajia tarvitaan aina.

Lue myös

Rakennusalan parhaat työt – Mistä saa eniten palkkaa?

Kolmannen polven maalari Pauli Tiitinen: “Kevytyrittäjyys antoi aikaa miettiä yrittäjyyden tuomaa lisäpainoa arkeen”

Rakennusala ja kevytyrittäjyys

Lisäduuni on helpointa kevytyrittäjänä

Rakennusmestari Eero Mononen, 72, löysi kevytyrittäjyydestä toimivan ratkaisun – ”hyvän rakentamisen tavoite on yhteinen”

Kahdeksan tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa? – Yrittäjän euro palkansaajaan nähden, eli kuinka paljon yrittäjän tulee ansaita?

Luvanvaraiset toimialat

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys sopii sinulle kun:

 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Haluat testata liikeideaasi
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Haluat säästyä tilitoimiston kuukausimaksuilta
 • Haluat valita perustatko Y-tunnuksen vai et

Yrittäjyys on sinua varten kun:

 • Aiot toimia yrittäjänä päätoimisesti tai säännöllisesti
 • Sinulla on valmis yritysidea
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat perustaa toiminimen tai osakeyhtiön tai siirtää kirjanpitosi meille
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen tai sinulla on jo sellainen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>
Olli Kopakkala

Olli on toiminut tulospohjaisen markkinoinnin parissa lähes kymmenen vuotta. Hän rakastaa rugbyä, ja huonoa huumoria. Olli on ollut mukana perustamassa UKKO.fi:tä vuonna 2012.

Muita artikkeleita aiheesta Liiketoiminnan aloittaminen:

 • Liiketoiminnan aloittaminen Uusyrityskeskukset – Apua oman yrityksen perustamiseen

  Uusyrityskeskukset ovat paikallisia toimijoita, jotka auttavat monissa oman yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Uusyrityskeskukset tarjoavat sekä neuvontaa, että asiantuntijayritysten apua. UKKO.fi on monien uusyritysten kumppani, ja tarjoamme palveluja sekä kevytyrittäjille että toiminimiyrittäjille. Millaisia nämä kaksi yritysmuotoa sitten pääpiirteittäin ovat? Kevytyrittäjyys on erinomainen vaihtoehto yrityksen perustamiselle silloin, kun varsinaisen yritystoiminnan alottaminen ei tunnu vielä kannattavalta. Kevytyrittäjä toimii hyvin samaan tapaan…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Ajattele vanha palvelu uudelleen ja menesty!

  Aina ei tarvitse keksiä liikeideaa itse. Olemme aiemmin kirjoittaneet siitä, miten kopiointi on tehokas tapa käynnistää oma toiminta. Tällä kertaa esittelemme erään hieman erilaisen suomalaisen yrityksen tarinan. Tämä yritys on ajatellut perinteisen alan toimintamallin uudelleen ja menestynyt loistavasti! 24Rent on autonvuokrauspalvelu, joka eroaa yhdellä tavalla lukuisista kilpailijoistaan. Perinteisesti autovuokraamolla on ollut toimipiste, jossa henkilökunnan kanssa käydään asiat läpi ja auton avaimet…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Yrittäjät kertovat: Näin pääsin yrittämisen alkuun ensimmäisen vuoden aikana

  Hinnoittelu heti kuntoon, kirjanpitäjä palkkalistoille ja itselle armoa, vaikka virheitä sattuu. Yrittäjyyskoulun haastattelemat kolme yrittäjää kertovat, miten he pääsivät alkuun ensimmäisen yrittäjävuotensa aikana. Turkulainen Hetkinen-yrityksen perustaja Mona Isotupa, 40, on toiminut yrittäjänä kaksi ja puoli vuotta. ”Ensimmäisenä yrittäjävuonna otin tavoitteeksi tehdä töitä vähintään 7 tuntia päivässä yritykselle. Tämän tärkeän opin oivalsin toimiessani myyntipäällikkönä aikaisemmassani työssä. Huippumyyjät erottautuivat muista myyjistä ainoastaan…

  Lue lisää