Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Rakennusala ja UKKO-turva – vakuutus 2 miljoonan korvauksiin asti

raksa-hero

UKKO-turvalla sinut on vakuutettu kahteen miljoonaan euroon saakka mahdollisten vahinkojen varalta. Laaja vakuutusturvamme palvelee myös toimeksiantajiasi.

Miksi minun pitäisi lukea tämä artikkeli?

• Näet, kuinka kattavasti UKKO-turva ja sen sisältämä vakuutus suojaa käyttäjämme mahdollisten vahinkojen ja tapaturmien varalta.
• Rakennusala vaatii Valttikortin, opit kuinka kätevästi saat sen kauttamme.
• Kerromme toimistamme mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Monelle yrittäjyyttä harkitsevalle ensimmäisiä mieleen tulevia kysymyksiä on, kuka korvaa, jos aiheutan vahingon toimeksiantajalleni? Entä jos loukkaannun toimeksiantoa suorittaessani. Kuka silloin korvaa mahdolliset sairaanhoito- ja tutkimuskulut?

Samat kysymykset pohdituttavat niin kevytyrittäjyyttä kuin toiminimiyrittäjyyttä harkitsevia, ja avainasemassa on kattava vakuutus. Seuraavaksi kerrommekin, kuinka UKKO.fi mahdollistaa käyttäjillemme parhaat edellytykset toimia lakien ja säädösten puitteissa turvallisesti ja luotettavasti.

Näistä asioista huolehtimalla varmistamme myös sen, että toimeksiantajat voivat huolettomin mielin tilata palveluita käyttäjiltämme.

Kevytyrittäjyys vai toiminimiyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on oikea vaihtoehto kun:

 • Et tarvitse omaa yritystä tai Y-tunnusta
 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Sinulla on liikeidea, jota haluat testata turvallisesti
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille

Toiminimiyrittäjyys on sinua varten kun:

 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen
 • Aiot toimia yrittäjänä säännöllisesti
 • Sinulla on jo valmis idea siitä, millaista yritystoimintaa haluat harjoittaa
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Rakennusala ja kattava vakuutus

On ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi rakennustyömaalla toimivan henkilön vakuutusasiat ovat kunnossa.

UKKO-turvaan kuuluva toiminnan vastuuvakuutus kattaa mahdolliset vahingot kahteen miljoonaan euroon saakka vakuutusehtojen mukaisesti rakennusala mukaanlukien.

Vastuuvakuutukseen kuuluu lisäksi konsulttivastuuvakuutus. Konsulttivastuuvakuutuksen kohteena on käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu käyttäjän konsulttitoiminnassa.

UKKO-turva sisältää seuraavat kattavat edut:

• Vakuutukset: tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus (sisältää muun muassa oikeusturvavakuutuksen ja konsulttivakuutuksen)
• Sopimusmallikirjaston
• Valtakirjat ja dokumentit
• Myyntikoulun
• Markkinointikoulun
• Riidattoman oikeudellisen perinnän
• Neuvotellut edut (rahanarvoiset alennukset mm. vuokra-autoista, toimitiloista, työvaatteista, majoituksesta, koulutusmateriaaleista, pankkipalveluista, terveys- ja hyvinvointipalveluista sekä tukkuostoista)

Erityisesti UKKO-turvan kattava ja laaja vakuutus on hyvä tuoda esille toimeksiannoista neuvotellessasi.

Riittävä vakuutus on konkreettinen osoitus siitä, että UKKO-kevytyrittäjänä vastuu- ja korvausasiasi ovat kunnossa. Lisäksi kyseessä on sinulle kilpailuetu, sillä kahden miljoonan euron vastuuvakuutus on korkeampi kuin muilla laskutuspalveluyrityksillä keskimäärin.

UKKO Vastuuvakuutuksesta korvataan ehdot huomioiden:

• Yrittäjän toiminnassaan aiheuttamat henkilö- tai esinevahingot 2 000 000 euroon saakka per vahinko omavastuun ollessa 1000 euroa.
• Yrittäjän valmistaman tai myymän tuotteen aiheuttama henkilö- ja esinevahinko.
• Teknisen konsulttitehtävän virheellisyydestä tai puutteellisesta suorittamisesta toiselle aiheutunut henkilö-, esine- ja taloudellisen vahinko, joka tapahtuu Suomessa.
• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen henkilölle aiheutuneen vahingon.
• Haltuun otetulle, lainatulle tai muuten tilapäisesti hallussa olevalle omaisuudelle aiheutettu vahinko.
• Vakuutus esimerkiksi korvaa esinevahingon, joka aiheutuu siivouksessa asiakkaan kotona.
• Toisen omistamalle kuljetettavalle tavaralle aiheutetut vahingot.

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa vahingot kahteen miljoonaan asti

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa vahingot kahteen miljoonaan asti

Vakuutus ei korvaa:

• Vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
• Taloudellisia vahinkoja muutoin kuin teknisessä konsultoinnissa.
• Kosteus- tai tulvavahinkoja, ellei vahingon syynä oleva vika tai puute ole syntynyt äkillisesti ja odottamattomasti ja ellei myös itse vahinko ole syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.
• Yksinomaan sopimukseen tai takuuseen perustuvia vahinkoja.
• Valmistetun tai myydyn tuotteen takaisinvedosta tai uudelleen asennuksesta aiheutuvia kustannuksia, tai tuotteelle itselleen aiheutuvaa vahinkoa.
• Teknisessä konsultoinnissa: vahinkoja, jotka aiheutuvat konsulttitehtävän viivästymisestä, välillisiä vahinkoja, jotka johtuvat esimerkiksi tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, tietoturvaloukkauksesta aiheutuvia vahinkoja ja kuluja.

Katso toiminnan vastuuvakuutuksen koko sisältö täältä ja konsulttivakuutuksen koko sisältö täältä. Korvauksenhaku tapahtuu If-vakuutusyhtiön kautta.

Palvelumaksu on vähennyskelpoinen

UKKO-turva kuuluu automaattisesti UKKO Kevytyrittäjä– ja UKKO Kevytyritys -palveluiden käyttäjille. Näille ryhmille UKKO-turvan palvelumaksu on 3 %. UKKO Toiminimi -palvelun käyttäjille UKKO-turva on vapaaehtoinen lisäpalvelu ja sen hinta on 20 euroa kuukaudessa + alv.

Huomioi, että UKKO-turvan palvelumaksu on lähtökohtaisesti vähennyskelpoinen.

Lue lisää UKKO-turvasta ja hinnoittelusta kevytyrittäjille täältä ja toiminiyrittäjille täältä.

Tapaturmavakuutus korvaa sairaanhoitokulut ilman ylärajaa

UKKO Tapaturmavakuutus on osa UKKO-turvaa, ja se korvaa UKKO.fi -palvelun kautta tehdyssä työssä sattuneet tapaturmat vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutus ei kata työmatkoilla sattuneita tapaturmia tai ammattitauteja.

Vakuutus ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen työtapaturmavakuutus eikä se poista toimeksiantajan mahdollista vakuuttamisvelvollisuutta toiminnasta, johon on otettava lain mukainen työtapaturmavakuutus.

UKKO Tapaturmavakuutuksesta korvataan:

• Tapaturman sairaanhoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa.
• Tapaturmavamman hoitoon määrättyjen lääkkeiden kustannukset.
• Matka- ja majoituskulut.
• Ensimmäinen lääkinnällinen apuväline.
• Päivärahakorvaus sairausloman ajalta, korvausaika enintään kaksi (2) vuotta tapaturman sattumisesta.
• Haittarahakorvaus pysyvästä haitasta.
• Kuolemantapauskorvaus tapaturmaisesta kuolemasta, vakuutusmäärä 25 000 euroa. Edunsaajana ovat omaiset.

Vakuutus ei korvaa:

• Ammattitauteja, työmatkoilla sattuneita tapaturmia, työliikekipeytymisiä, palkan menetystä tutkimusajalta, palkan menetystä fysikaalisen hoidon ajalta, hoitotukea, vaatelisää, kodinhoidon lisäkustannuksia, tapaturmaeläkettä, perhe-eläkettä eikä muita työtapaturma- ja ammattitautilain 13 luvussa mainittuja vahingoittuneen kuoleman johdosta maksettavia korvauksia, kuntoutusrahaa eikä muita työtapaturma- ja ammattitautilain 12 luvussa mainittuja kuntoutuskorvauksia.

Lue lisää UKKO Kevytyrittäjän tapaturmavakuutuksesta täältä  ja UKKO Toiminimi -yrittäjän tapaturmavakuutuksesta täältä.

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja saat y-tunnuksen heti käyttöösi.
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö

Valttikortti kauttamme kätevästi

Rakennustyömailla toimivilta edellytetään Valttikortti-henkilötunnistetta. Työturvallisuuslain mukaan jokaisella rakennustyömaalla työskentelevillä tulee olla henkilötunniste, josta löytyy laaduntarkastuksen läpäissyt kuva, henkilön nimi, veronumero ja työnantajan tiedot.

Tämä koskee myös yrittäjiä, ja sen vuoksi UKKO.fi on tehnyt Valttikortin hankkimisen sinulle helpoksi. Saat tilattua Vastuu Groupin valttikortin kauttamme.

Valttikortin tilaukseen kuuluu henkilökortti, jossa on yksilöivä viivakoodi ja sirukortti. Valttikortti on maksullinen ja tilaaminen onnistuu kätevästi sähköpostitse.

Lue lisää: Mikä on Valttikortti ja saako sen tilattua UKKO.fi:n kautta?

rakennusalan toimeksiantaja

UKKO-turva on rakennusalan toimeksiantajille turvallisuutta tuova palvelukonsepti.

UKKO.fi on vastuullinen toimija

Oli kyseessä sitten kevytyrittäjyys tai toiminimiyrittäjyys, UKKO.fi-palveluihin voi rekisteröityä ainoastaan henkilö itse. Toisin sanoen tunnistautumiskäytäntömme ansiosta esimerkiksi toimeksiantaja ei voi perustaa toimeksiannon suorittajan nimissä UKKO Kevytyritystä tai UKKO Toiminimeä.

Tällä toimintatavalla estetään se, että henkilöstä tulee yrittäjä tietämättään ja ilman omaa päätöstään.

Tunnistautumisvaihtoehdot UKKO Kevytyrittäjille:

Suomen kansalainen

Jos olet Suomen kansalainen ja sinulla on suomalaisen pankin verkkopankkitunnukset, voit tehdä vahvan tunnistautumisen sähköisesti ja ilmoittaa palvelussa kansalaisuudeksesi Suomen.

Jos olet Suomen kansalainen, mutta sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, tarvitsemme sinulta kuvallisen tunnistautumisen. Kuvallisessa tunnistautumisessa tarvitsemme sinulta kuvan, jossa pidät voimassaolevaa henkilötodistusta kasvojesi vieressä. Henkilöllisyystodistuksina hyväksytään Suomen passi tai henkilökortti.

EU/ETA-alueen kansalaiset

Jos olet EU/ETA-alueen kansalainen ja sinulla on suomalaisen pankin verkkopankkitunnukset, voit tehdä vahvan tunnistautumisen sähköisesti. Valitse lisäksi kansalaisuutesi palvelussa.

Jos olet EU/ETA-alueen kansalainen, mutta sinulla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia, tarvitsemme sinulta kuvallisen tunnistautumisen. Kuvallisessa tunnistautumisessa tarvitsemme sinulta kuvan, jossa pidät voimassaolevaa henkilötodistusta kasvojesi vieressä. Henkilöllisyystodistuksina hyväksytään oman maasi passi tai henkilökortti.

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset

Jos et ole EU/ETA-alueen kansalainen, mutta sinulla on suomalaisen pankin verkkopankkitunnukset, voit tehdä vahvan tunnistautumisen sähköisesti. Valitse lisäksi kansalaisuutesi palvelussa.

Tarvitset oleskeluluvan Suomeen, josta ilmenee työluvan tyyppi ja kesto. Tarvitsemme oleskeluluvasta kuvat molemmilta puolilta. Oleskelulupa pitää olla myönnettynä ennen kuin voit lähettää laskuja UKKO.fi:n kautta.

Jos työlupasi on päättynyt, tarvitsemme todistuksen siitä, että olet hakenut jatkolupaa (hakemus saa olla korkeintaan 1 kk vanha).

Lähetämme kaikille UKKO Toiminimyrittäjyyden käyttäjille sähköistä asiointia koskevan valtuutuspyynnön Suomi.fi-palveluun. Kun hyväksyt valtuutuspyyntömme, voimme mm. laatia puolestasi ALV- ja veroilmoituksesi OmaVerossa.

Nämä ovat eettiset periaatteemme

UKKO.fi on yrityksen koko kymmenvuotisen toimintansa ajan vahvasti panostanut käyttäjiensä ja samalla kaikkien itsenäisten yrittäjien etujen ajamiseen.

Hyvä esimerkki yrityksemme vastuullisuudesta on Uusi työ ry, joka perustettiin UKKO.fin aloitteesta vuonna 2018.

Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalveluiden toimialajärjestö sekä itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Tässä roolissa yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa toimialaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, edistää toimialaa koskevan lainsäädännön kehittämistä sekä kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien yhteiskunnallista asemaa.

Laskutuspalveluiden käyttäjän on voitava varmistua siitä, että hänen valitsemansa yritys on luotettava ja vastuullinen toimija. UKKO.fi on muiden Uusi työ ry:n jäsenyritysten tavoin sitoutunut noudattamaan toiminnassaan yhdistyksen eettisiä periaatteita:

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita sekä selvitämme mahdolliset erityistapaukset huolellisesti.
 • Huolehdimme palvelujemme käyttäjien palkkojen ja työkorvausten osalta kaikista laskutuspalveluihin sovellettavista työnantajamaksuista sekä -ilmoituksista.
 • Annamme riittävästi tietoa sekä palvelun käyttäjille että heidän toimeksiantajilleen. Tiedon on oltava oikeaa eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Vastaamme palvelun käyttäjän ja hänen toimeksiantajansa kysymyksiin kohtuullisessa ajassa.
 • Emme aseta palvelun käyttäjille kohtuuttomia ehtoja.
 • Suhtaudumme vastuullisesti palvelun käyttäjiin ja heidän toimeksiantajiinsa liittyen laskutukseen, mahdolliseen perintäprosessiin sekä epäselvien tapausten selvittämiseen.
 • Maksamme verot ja veroluonteiset maksut ajallaan.
 • Huolehdimme oman henkilöstömme hyvinvoinnista ja hoidamme työnantajavelvoitteemme moitteettomasti.
 • Pyrimme aktiivisesti estämään väärinkäytöksiä ja ilmoitamme epäillyt väärinkäyttötapaukset viranomaisille.
 • Edistämme yksilöiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.
 • Kannatamme vapaata kilpailua.

Lisäksi UKKO.fi huolehtii muun muassa siitä, että toimialaa koskevat laki- ja veromuutokset viestitään ajantasaisesti käyttäjille sekä kertoo palveluiden hinnoittelun ja sisällön selkeästi ja läpinäkyvästi.

Valitsemalla UKKO.fin voit olla varma siitä, että vakuutuksesi ja muut turvallisen toiminnan edellytykset ovat varmuudella kunnosa!

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö

Lue myös:

Yrittäjän vakuutukset – Mitä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset?

Kevytyrittäjän ja yrittäjän velvollisuudet ja vastuut – mitä niihin kuuluu?

Tilaa Yrittäjyyskoulun suosituimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi

  Sami Hernesaho

  Sami on UKKO Yrittäjyyskoulun päätoimittaja, joka kirjoitti ensimmäisen lehtijuttunsa dinosaur... kirjoituskoneiden aikakaudella. Samille parasta sisällöntuotannossa on, että asioista, ilmiöistä ja ihmisistä oppii aina jotain uutta.

  Muita artikkeleita aiheesta Kevytyrittäjyys:

  • Kevytyrittäjyys Haaveena kampaamoyrittäjyys? Näillä vinkeillä pääset alkuun

   Melkein jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa unelmoinut kampaamoyrittäjäksi ryhtymisestä. Liian usein byrokratia, paperityöt ja kirjanpitoasioiden pyörittely on pysäyttänyt hyvät suunnitelmat. Tässä artikkelissa kerromme, miten toteutat unelmasi kauneudenhoitoalan yrityksen perustamisesta. Lue rohkeasti eteenpäin ja aloita jo tänään! Tärkeintä on intohimo Yrittäjyys on rohkea valinta – hyppy tuntemattomaan. Se vaatii uuden opettelua ja avointa mieltä.  Palkintona rohkeudesta saa tehdä rakastamaansa työtä…

   Lue lisää
  • Kevytyrittäjyys UKKO.fi tanssijalle

   Haaveiletko urasta tanssijana? Tee haaveesta totta. Taidokkaalle tanssijalle on myös Suomessa kysyntää, halusipa sitten estradille tai vaikka opettajaksi. Alalla työllistyminen vaatii kuitenkin usein freelancerina toimimista. Moni toimeksiantaja toivoo laskuttamista, mutta  yrityksen perustaminen toiminnan alussa on aikaa vievää ja vaatii perehtymistä. Onneksi on myös kevytyrittäjyys. Kevytyrittäjänä voit laskuttaa ilman omaa toiminimeä tai yritystä. Laskuttaminen UKKO.fi:n kautta onnistuu muutamassa minuutissa Kevytyrittäjänä sinä…

   Lue lisää
  • Kevytyrittäjyys Kevytyrittäjyys on huijausta ja tulee kalliiksi! - Pureuduimme mediassa esitettyihin yleistettyihin väittämiin ja oikaisimme ne selkokielellä

   Kevytyrittäjyys on verrattain uusi itsensä työllistämisen muoto. Ehkä uutuutensa vuoksi kevytyrittäjyys aiheuttaa vielä pohdintaa ja mediakin tarttuu tasaisesti kevytyrittäjien rooleihin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin.  Kevytyrittäjyydestä kuulee vielä toisinaan jos minkälaisia väittämiä. Kirjoitimme aiemmin sosiaalisessa mediassa liikkuvista väitteistä ja urbaaneista legendoista kevytyrittäjyyteen liittyen. Joskus kyse on väärinymmärryksestä, joskus taas keskustelun osapuolet eivät ole selvillä siitä, miten kevytyrittäjyys oikeastaan toimii. Valitettavasti törmäämme silloin…

   Lue lisää