Yritys ja työttömyysturva

28.5.2012

Työttömyysturva on työttömän toimeentuloturvajärjestelmä. Se koostuu ansiosidonnaisesta päivärahasta, peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta, joka on Suomen yleisin työttömyysturvamuoto, jota käyttää vuosittain noin puolet kaikista työttömyysturvan saajista. Myös yrittäjällä on tietyin ehdoin mahdollista saada työttömyysturvaa. Ja ainakin hän voi hyödyntää esimerkiksi työmarkkinatukea hankkiessaan yritykseensä lisää työvoimaa.

Huomaathan, että tässä vuonna 2012 kirjoitetussa artikkelissa puhutaan yrittäjien työttömyysturvasta. Tarkistathan työttömyysturvaasi liittyvät asiat aina työttömyysturvan maksavalta taholta.

Mitä työttömyysturvalla tarkoitetaan?

Suomessa myös yrittäjät voivat palkansaajien tapaan kuulua työttömyyskassaan, josta työttömyyden kohdatessa maksetaan työttömyysturvaa. Työttömyysturvan saamiselle ei ole olemassa ikärajoja, mutta ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi työssäolo aika täytyy olla tietyn mittainen ennen työttömyysajan alkamista.

Työttömyystuesta puhuttaessa puhutaan usein työmarkkinatuesta. Se on tarkoitettu sellaisille työttömille, jotka ovat jo saaneet enimmäisajan ansiosidonnaista päivärahaa tai peruspäivärahaa. Myös jotkut ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevat ja 16 vuotta täyttäneet voivat saada työmarkkinatukea.

Työttömyystuki eli työmarkkinatuki on aina tarveharkintainen etuus, jonka saamisesta päättää työvoimaviranomainen. Sen saamiseen vaikuttavat muun muassa hakijan tulot ja ikä, samassa taloudessa asuvien tulot sekä hakijan huoltovastuulla olevien alaikäisten lasten määrä.

Kuinka työttömyyskassaan liitytään?

Ansiosidonnaista päivärahaa saadakseen yrittäjänkin tulee siis kuulua työttömyyskassaan. Yrittäjien työttömyyskassaan voi liittyä jokainen yrittäjän kriteerit täyttävä henkilö. Tällainen henkilö on YEL- tai TyEL-vakuutettu henkilö, joka työskentelee osake-, kommandiitti- tai avoimessa yhtiössä. Myös johtavassa asemassa osake- tai kommandiittiyrityksessä työskentelevä henkilö katsotaan yrittäjäksi.

Työttömyyskassaan liitytään verkko-osoitteessa www.ayt.fi tai www.syt.fi. Kassojen sivulta löytyvät liittymisohjeet.

Työttömyysturvan määrä

Peruspäivärahan suuruus on vuonna 2012 31,36 euroa päivässä. Ansiosidonnainen päiväraha puolestaan perustuu työttömyyttä edeltäneen työjakson palkkatasoon, joten sille ei ole olemassa mitään yleistä määrää, vaan se voi olla jokaiselle työttömälle erisuuruinen.

Kuinka pitkään työttömyysturvaa voi saada?

Työttömyysturva on sellainen tukimuoto, jota ei voi saada loputtomasti. Kassa maksaa ansiosidonnaista päivärahaa 500 päivän ajan. Tämän jälkeen työtön voi saada vielä Kelan kautta työmarkkinatukea 180 päivää ilman sen kummempaa tarveharkintaa. Tällaisessa tapauksessa työmarkkinatuen suuruus on peruspäivärahan verran.

Työssäoloehdon on täytyttävä ennen tuen saamista

Ennen kuin työttömyysturvaa voi saada, täytyy työssäoloehdon täyttyä. Tämä tarkoittaa sitä, että SYT -kassan jäsen voi saada ansiosidonnaista päivärahaa vasta, kun hän on kuulunut kassaan 18 kuukautta.

Vakuutus- ja työssäoloehto uusilla yrittäjillä voi kuitenkin täyttyä jo 12 kuukaudessakin, jos yrittäjä on siirtynyt yrittäjien työttömyyskassaan palkansaajien työttömyyskassasta. Tuolloin päättyy myös jälkisuojaoikeus palkansaajien työttömyyskassan ansiopäivärahaan.

Muita ehtoja työttömyysturva saamiseksi

Työssäoloehdon täyttymisen lisäksi yritystoiminnan on myös pitänyt todistettavasti loppua, esimerkiksi konkurssin kautta tai muutoin lopettamispäätöksellä. Jos yritystoimintaa ei ole kokonaan lopetettu, täytyy sen olla ollut keskeytyneenä vähintään 4 kuukautta ennen kuin yrittäjä voi saada työttömyysturvaa.

Jos yrityksestä on yhä tuloja, siirtävät nämä tulot työttömyysturva alkamista.

Mitkä työttömyysturvan asiat eivät koske yrittäjää?

Yrittäjä ei voin esimerkiksi lomauttaa itseään, joten työttömyysturvassa määritellyt asiat lomautuksista ja karenssiajoista eivät koske yrittäjiä. Yrittäjä ei myöskään voi saada työttömyysturvan lisäpäiviä, eli hän ei voi päästä niin kutsuttuun eläkeputkeen.

Yrittäjä työllistää työmarkkinatuella

Yrittäjä voi saada työmarkkinatuesta itselleen toimeentuloa harkinnanvaraisesti silloin, kun hänen yrityksellään on hiljaista eikä toimeentuloa ole sitä kautta tiedossa. Yrittäjä voi kuitenkin hyödyntää tukea myös hankkimalla yritykseensä lisätyövoimaa, koska työvoimaviranomaiset myöntävät työmarkkinatukea pitkäaikaistyöttömille ja nuorille, jotka tulevat ensi kertaa työmarkkinoille.

Tällöin työmarkkinatuen käyttäminen hyödyttää paitsi yrittää edullisen työvoiman muodossa, niin myös pitkään työttömänä ollutta, joka saa näin työmarkkinatuen kautta mahdollisuuden työelämäkosketukseen. Myös nuorelle työmarkkinatuki on mahdollisuus saada kokemuksia työelämästä.