Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Kotitalousvähennys 2022 – mitkä ovat kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä?

kotitalousvahennys-kuvituskuva

Kotitalousvähennys tarkoittaa, että henkilö voi vähentää verotuksessaan joitain kotiinsa ostamiaan töitä, kuten siivouspalveluita, lastenhoitoa tai remontointia.

Tässä artikkelissa kerromme, miten kotitalousvähennys toimii ja miten sen saa – ja miten yrittäjä tai kevytyrittäjä voi hyötyä kotitalousvähennyksestä.

Miksi minun pitäisi lukea tämä artikkeli?

 • Opit, että vuonna 2022 kotitalousvähennys on entistä suurempi veroetu!
 • Saat listauksen kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä
 • Tiedät miten käyttää kotitalousvähennystä yrittäjän markkinointivalttina

Kotitalousvähennys on kotitalouksille todella merkittävä veroetu – ja siksi se auttaa myös pienyrittäjää myymään palveluitaan koteihin. Asiakas voi vähentää sekä yrittäjän että kevytyrittäjän laskut kotitalousvähennyksenä verotuksessaan, ja tämä voikin olla hyödyntämisen arvoinen myyntivaltti omaa palvelua markkinoidessa.

Kotitalousvähennys pähkinänkuoressa

Kun tilaa työtä kotiin tai mökille, voi työn hinnan vähentää omassa verotuksessaan seuraavasti:

 • Vähennettävissä on työn osuus laskusta – ei siis materiaalit tai työvälineet
 • Yritykseltä ostettaessa kotitalousvähennykseen voi laittaa 60% laskun arvonlisäverottomasta työn osuudesta
 • Jos taas yksityishenkilö palkkaa työntekijän itse, hän voi vähentää 15 % maksamastaan palkasta sekä työnantajakulut kotitalousvähennyksessä
 • Maksimissaan 2 250 € / vuosi / henkilö kunnostus- ja remontoitityössä
 • Maksimissaan 3 500 € / vuosi / henkilö hoiva- ja kotitaloustyössä
 • Pariskunnan maksimivähennys on siis 4 500 € remontoinnin osalta ja 7 000 € hoivan ja kotitaloustyön osalta
 • Kotitalousvähennyksen omavastuuosuus on 100 €

Katsotaan kotitalousvähennystä käytännössä esimerkin avulla.

Pariskunta teetti kotiinsa keittiöremontin, jonka loppuhinnaksi tulee 13 000 euroa. Remontti kesti marraskuusta 2021 helmikuuhun 2022. Remontin hinnasta puolet maksettiin joulukuussa ja puolet helmikuussa remontin valmistuttua.

Molemmat puolisot voivat vähentää 2 250 € vuodessa eli yhteensä 4 500 €. Koska remontti alkoi ja siitä osa maksettiin vuoden 2021 puolella, voivat puolisot ilmoittaa tämän osuuden vuoden 2021 verovähennyksiin, vuoden 2022 puolella maksetun osuuden taas vuoden 2022 vähennyksiin. Vähennykset ilmoitetaan siis maksupäivän mukaan. Yhteensä vähennettävää tulee siis 9 000 €.

Huomioitavaa on myös se, että saman remontin vähentäminen kahden eri vuoden puolella on luvatonta, jos remontti ei ole todellisuudessa jatkunut vuodesta toiseen. Jos edellisen esimerkin remontti olisi todellisuudessa alkanut vasta vuoden 2022 puolella ja koko remontin hinta olisi maksettu vaikkapa tammikuussa, olisi remontin vähentäminen kahden eri vuoden verotuksessa ollut luvatonta.

Kotitalousvähennys. Työkalut.

Kotitalousvähennys vuonna 2022 – muutokset pähkinänkuoressa

Kotitalousvähennyksen yksityiskohtia tarkistetaan säännöllisesti, jotta korvausten maksimimäärät ja osuudet pysyvät ajan tasalla.

Kotitalousvähennys on jatkossa entistäkin suurempi veroetu kotiinsa työtä ostaville veronmaksajille. Vuoden 2022 alusta vähennyksen maksimimäärä ja korvattava osuus laskusta suurenevat:

Maksumikorvausmäärä on vuoteen 2021 asti ollut 2 250 euroa henkilöä kohden. Nyt vuoden alusta maksimi korvattavalle määrälle nousee hoiva- ja kotitaloustyön osalta 3 500 euroon vuodessa. Kunnostustyössä eli esimerkiksi kodin remontoinnissa vähennettävä enimmäismäärä pysyy vanhalla tasolla eli se on edelleen 2 250 euroa vuodessa.

Lisäksi vähennettävä osuus loppulaskusta nousee. Nyt vähentää voi aiemman neljänkymmenen prosentin sijaan 60% työn hinnasta. Tämä korotus koskee kaikkea kotitalousvähennyksen piirissä olevaa työtä, niin remontoitia, kuin kotitalous- ja hoivatyötäkin. Kotitalousvähennykseen laitetaan aina laskulta vain työn osuus, ei siis esimerkiksi remontissa käytettyjä materiaaleja tai siivousvälineitä.

Mistä kotitalousvähennyksen voi saada?

Kotitalousvähennystä voi saada kodissa tapahtuvasta työstä. Kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä ovat esimerkiksi siivouspalvelu, kodinhoito, lastenhoito sekä muu hoivatyö. Lisäksi vähennettävissä ovat kunnostustyöt ja remontointi sekä esimerkiksi tietokoneiden ja muun elektroniikan asennukset. Kotitalousvähennyksen saa sekä kotona että vapaa-ajanasunnolla teetettävistä töistä.

Kotitalousvähennyksen voi saada sekä ostaessaan yritykseltä että palkatessaan henkilön suoraan itse. Eli esimerkiksi jos palkkaa kodinhoitajan, maksaa hänelle palkkaa ja huolehtii työnantajakuluista ja veroista, vähennyksiin voi laittaa 15% siivoojalle maksamastaan palkasta sekä työnantajakulut.

Kotitalousvähennys. Asuntoa remontoidaan.

Jos taas kodinhoitaja on yrittäjä tai kevytyrittäjä, voi asiakas vähentää laskulla näkyvästä työn arvonlisäverottomasta hinnasta 60%. Jotta tämä onnistuu, on yrittäjän kuuluttava ennakonperintärekisteriin – tai kevytyrittäjän kohdalla hänen käyttämänsä laskutuspalvelun on kuuluttava ennakonperintärekisteriin.

Vähennyksiin oikeuttavaa työtä tekevä puolestaan voi mainostaa kotitalousvähennystä toiminnassaan silloin, kun sen ehdot täyttyvät. Huomioitava on, että vähentää saa vain työn osuuden – ei siis esimerkiksi työvälineitä tai remontin materiaaleja.

Nämä työt oikeuttavat kotitalousvähennykseen

Kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt voidaan jakaa kunnossapitoon ja remontointiin liittyviin töihin ja toisaalta kodinhoitoon ja hoivaan liittyviin töihin. Seuraavassa kerromme tarkemmin, millaiset työt oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Kunnossapitoa ja remontointia ovat

 • keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden remontointi
 • omakotitalon kellaritilojen ja saunan remontointi
 • omakotitalon sähkö-, putki- ja kaapelityöt
 • ulkorakennuksen maalaus
 • turvalukon asennus.

Kunnossapito- ja remonttityöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen luonnollisesti silloin, kun remonttia tai kunnostusta teetetään kotona, mutta myös vapaa-ajanasunnon, mökin, kakkosasunnon tai kaupunkiasunnon remontointi ja kunnostus ovat kortitalousvähennykseen oikeuttavia töitä. Sijoitusasunnon remontointi taas ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.

Remontoinnin kotitalousvähennyksessä on joitain rajauksia. Yleisesti ottaen voi ajatella niin, että kotitalousvähennys koskee olemassaolevan talon tai asunnon kunnostusta ja remontoitia, sen ulkopuolelle rajautuu siis uuden rakentaminen ja kodin laajentaminen.

Vaikkapa uuden ulkorakennuksen rakentaminen omakotitalon pihapiiriin ei kuulu kotitalousvähennettäviin töihin, mutta vanhan ulkorakennuksen kunnostus ja maalaus taas kuuluu. Myöskään uima-altaan tai kompostin rakennus ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.

Toisena esimerkkinä omakotitalon kunnostus on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, mutta laajennusosan rakennuttaminen vanhaan omakotitaloon tai kylmätilan, kuten kellarin tai ullakon muuttaminen asuinkäyttöön taas ei ole.

Kotitalousvähennys. Terassin huolto.

Yleisesti ottaen kotitalousvähennystä ei myöskään voi hyödyntää, jos kyseiseen työhön on myönnetty jo jotain muuta tukea. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on lämmitysjärjestelmän uusiminen tai parantaminen. Jos työhön on jo myönnetty energia-avustusta, ei se enää oikeuta kotitalousvähennykseen, mutta jos energia-avustusta ei ole myönnetty, voi työn teettäjä ilmoittaa työn kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavissa töissä on muitakin rajauksia ja tässä me mainitsemme niistä joitain. Tästä Verohallinnon taulukosta voit tarkistaa kaikki yleisimmin kysytyt työt ja tiedon siitä, oikeuttaako työ kotitalousvähennykseen.

Hälytysjärjestelmän asennus ja huolto kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin, mutta järjestelmän palvelumaksut eivät. Ilmanvaihtolaitteiden puhdistus, säätö ja huolto ovat vähennykseen oikeuttavia töitä, nuohous taas ei ole.

Kotitaloustyötä ovat

 • siivous
 • ruuanlaitto
 • pyykinpesu, silitys ja muu vaatteiden huolto
 • piha-alueen ja puutarhan hoito

Asunnon siivous on aina kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, myös uuden ja vanhan asunnon siivous muuton yhteydessä. Lisäksi vähennettävää työtä on ammattijärjestäjän työ. (Tiedätkö, mitä ammattijärjestäjä tekee? Lue tästä kevytyrittäjänä ammattijärjestäjän työtä tekevän Miljan tarina.)

Kotitaloustöihin kuuluvat myös tietokoneiden, tv:n ja muun tieto- ja viestintätekniikan asennus ja käyttöopastus. Erilliset kodinkoneiden, kuten jääkaapin, pakastimen, pesukoneen tai liesituulettimen, asennustyöt eivät kuitenkaan kuulu vähennetäviin töihin – jos asennustyö ei ole osa jotain isompaa vähennettävää kokonaisuutta, kuten keittiöremonttia, jolloin se taas on vähennettävää työtä.

Kotitaloustöistä vähennettäviä töitä ovat lisäksi piha-alueen hoito, kuten ruohonleikkaus, haravointi ja lumenluonti, puutarhanhoito ja istututustyö. Pihapuiden kaataminen ja harvennus sekä polttopuiden hakkuu ja kasaus kuuluvat myös vähennettäviin kotitaloustöihin, jos ne tapahtuvat piha-alueella, eivätkä liity uudisrakentamiseen.

Kotitalousvähennys. Yrittäjä tekee lumitöitä.

Myös kotona järjestettäviin perhejuhliin liittyvä ruuanlaitto ja tarjoilu oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Juhliin tilatun esiintyjän työ taas ei ole vähennettävää työtä.

Kotitaloustöistä vähennykseen puolestaan ei oikeuta esimerkiksi turva- ja vartiointipalvelut, likakaivon tyhjennys tai pianonviritys. Myöskään tavaran tai jätteiden kuljetus ei kuulu vähennyksen piiriin, mutta uusien huonekalujen kokoaminen muuton yhteydessä taas kuuluu.

Hoito- ja hoivatyötä ovat

 • lasten, vanhusten ja vammaisten hoito kotona
 • pukeminen, peseminen, syöttäminen ja muu huolenpito
 • avustaminen, kuten kaupassa, pankissa tai apteekissa asiointi tai lemmikin ulkoilutus toisen puolesta osana laajempaa vähennykseen oikeuttavaa työtä

Hoiva- ja hoitotyöstä vähennettäviin töihin kuuluvat lastenhoito sekä apua arkiaskareissa tarvitsevan seniorin tai vammaisen henkilön avustaminen, hoiva ja hoito. Sellainen hoito- tai hoivatyö, jota terveydenhuollon ammattilaiset tekevät arvonlisäverottomasti, ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Lastenhoito on kotitalousvähennettävää työtä, mutta lasten kotiopetus tai lisäopetus kotona ei ole. Lasten kotiläksyissä auttaminen, kun se on osa jotain muuta vähennykseen oikeuttavaa hoiva- tai hoitotyötä, taas on vähennyskelpoista. Esimerkiksi siis, jos lastenhoitaja avustaa lapsia myös kotläksyissä, on koko hänen laskuttamansa työkokonaisuus verovähennyskelpoista.

Vähennykseen oikeuttavaan hoivatyöhön voi myös kuulua asioiden hoitamista avustettavan puolesta, jos tämä työ on osa isompaa kokonaisuutta.

Esimerkiksi jos seniori palkkaa avustajan, jonka tehtäviin kuuluu sekä avustaa kotona esimerkiksi pukeutumisessa ja peseytymisessä että käydä seniorin puolesta kaupassa ja apteekissa, on avustajan koko palkka kotitalousvähennettävää.

Katso taulukko yleisimmistä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä Vero.fi-sivulta.

Kotitalousvähennys. Avustaja asioi asiakkaansa puolesta apteekissa.

Kuka saa kotitalousvähennystä?

Yksinkertaisesti sanottuna kotitalousvähennykseen on oikeutettu se henkilö, joka maksaa kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn. Rajauksena on kuitenkin se, että työ tulee olla suoritettu joko maksajan omassa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa tai vaihtoehtoisesti hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa kotona.

Esimerkiksi omille vanhemmille kustannettu siivouspalvelu on siis vähennettävissä maksajan verotuksessa.

Vähennystä voi saada luonnollinen henkilö – se tarkoittaa yksityishenkilöä. Yritykset tai yhdistykset eivät voi kotitalousvähennystä hakea. Jos siis esimerkiksi yrittäjä teettää omassa kodissaan vaikkapa remontin, hän voi vähentää 60% laskun työn osuudesta omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan – ei yrityksensä verotuksessa.

Kotitalousvähennyksen saa vain tehdystä työstä

On hyvä muistaa, että kotitalousvähennyksen saa vain tehdystä työstä. Niinpä esimerkiksi työn suorittamiseen tarvittavat työvälineet eivät valitettavasti ole kotitalousvähennys kelpoisia kuluja.

Käytännössä esimerkiksi remonttia tehdessä kotitalousvähennyksen saa siis remonttihenkilölle maksetusta palkasta, mutta ei tapeteista, kaakeleista tai muista remonttiin käytetyistä tarvikkeista.

Kotitalousvähennys. Catering-yrittäjä.

Kotitalousvähennys on pienyrittäjän ystävä – hyödynnä vähennysmahdollisuus markkinoinnissasi!

Kun yrittäjä tai kevytyrittäjä myy palveluitaan yksityiselle henkilölle ja työ suoritetaan asiakkaan kotona tai vapaa-ajan asunnolla, täyttyvät kotitalousvähennykseen oikeuttavat ehdot yleensä välittömästi. Yrittäjän on hyvä tuntea, kuinka kotitalousvähennys toimii, sillä se toimii myös markkinointivalttina.

Myös kevytyrittäjän asiakas voi laittaa laskun kotitalousvähennykseen. UKKO.fi:n kevytyrittäjät toimivat yrityksen, SLP Group Oy:n kautta, eli asiakas voi vähentää 60% työn arvonlisäverottomasta hinnasta omassa verotuksessaan.

Kotitalousvähennys on pienyrittäjän asiakkaalle hyvin merkittävä veroetu, joten sitä kannattaa hyödyntää omien palveluiden markkinoinnissa. Asiakkaat voivat rohkaistua ostamaan, jos esimerkiksi yrittäjän verkkosivuilla tai somekanavissa on huomautettu, että palvelun voi vähentää verotuksessa.

Asiakkaasi voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen jos...

Teet työn asiakkaan kotona ja erottelet laskulle työn osuuden.
Aloita laskuttaminen Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Yrittäjän kannattaa myös olla perillä kotitalousvähennyksen maksimimäärästä ja siitä, miten vähennys haetaan, jotta voi tarvittaessa myös neuvoa asiakkaitaan ja näin yhä madaltaa kynnystä palvelun ostoon.

Asiakasystävällisen yrittäjän kannattaa olla myös tarkkana laskua laatiessaan ja eritellä selvästi työn ja tarvikkeiden osuudet, jotta asiakkaan on helppo hakea vähennykset. Esimerkiksi UKKO-palveluissa laskun erittely eri riveille on helppoa.

Kotitalousvähennys. Kotisiivooja.

Esimerkkejä kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä markkinoinnissa

Jos olet itsenäinen yrittäjä ja toimit joko omalla Y-tunnuksella tai laskutat UKKO.fin kautta, voivat asiakkaasi hyödyntää kotitalousvähennyksen omassa verotuksessaan. Keräsimme tähän esimerkkejä muutamasta tapauksesta, joissa yrittäjä voi hyödyntää kotitalousvähennyksen mahdollisuuden markkinoinnissaan.

Ennen kuin ryhdyt markkinoimaan palveluitasi kotitalousvähennys mielessä, tarkista pari asiaa:

 1. Teetkö työtä, joka suoritetaan asiakkaan kotona tai vapaa-ajan asunnolla? Asiakkaasi voivat vähentää verotuksessaan vain kotonaan tai vapaa-ajan asunnollaan suoritettua työtä.
 2. Ovatko asiakkaasi yksityishenkilöitä? Jos asiakkaistasi suuri osa on yrittäjiä, yrityksiä, yhdistyksiä tai muita organisaatioita, eivät he voi hyödyntää kotitalousvähennystä.

Jos vastasit molempiin kysymyksiin kyllä, voimme siirtyä eteenpäin turvallisin mielin! Otetaan muutama konkreettinen esimerkki erilaisista yrittäjistä, jotka voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen markkinoinnissaan.

Esimerkki 1: siivousyrittäjä. Kotisiivouksia suorittava yrittäjä voi markkinoinnissaan tuoda esiin sen, että asiakas voi vähentää 60% työn hinnasta omassa verotuksessaan. Yksi idea on tehdä sosiaaliseen mediaan mainos.

Esimerkki 2: maalari ja remontoija. Kotien seinien maalausta ja pientä remontointia tekevä yrittäjä voi muistuttaa asiakkaitaan siitä, että työn osuudesta 60% on vähennettävissä henkilökohtaisessa verotuksessa. Puskaradion voiman hyödyntäminen on hyvä idea: rohkaise asiakkaita vinkkaamaan kotitalousvähennyksen hyödyistä myös tuttavilleen ja varmista, että heillä on sinun yhteystietosi tallessa.

Esimerkki 3: henkilökohtainen avustaja. Hoiva-alan yrittäjän kannattaa vielä varmistaa, ettei tee sellaista työtä, jota terveydenhuoltoalan ammattilaiset tekevät arvonlisäverottomasti, sillä nämä työt eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Kuitenkin hoiva, kuten avustettavan auttaminen päivittäisissä askareissa on vähennettävissä asiakkaan verotuksessa.

Kotitalousvähennys. Henkilökohtainen avustaja auttaa ruokaostoksissa.

Hoivatyön markkinoinnissa kannattaa huomioida sekin, että myös omille vanhemmille ostettu työ on myös vähennyskelpoista: jos lapset palkkaavat vanhenevalle isälleen henkilökohtaisen avustajan, voi työn maksaja vähentää työn osuuden omassa verotuksessaan. Älä unohda mainita, että vuoden 2022 alusta vähentää voi hoivatyön kohdalla vanhan neljänkymmenen prosentin sijaan 60% työn hinnasta!

Esimerkki 4: catering-yrittäjä. Jos tuotevalikoimaasi kuuluu ruokatarjoiluiden toimittaminen perhejuhliin, muista mainita asiakkaillesi, että perhejuhlien tarjoiluiden laskusta työn osuus on kotitalousvähennettävää. Kotitalousvähennys kannattaa mainita markkinoinnissa erityisesti sesonkiaikaan, kuten koulujen päättyessä ja kesäkaudella. Jos haluat täyttää hiljaisempia hetkiä, keskity juhlapyhiin: muistuta aiemmin tilanneita asiakkaitasi, että voit toimittaa myös joulu- tai pääsiäispöydän antimet ja nämäkin tarjoilut kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.

Milloin kotitalousvähennys haetaan?

Kotitalousvähennyksen hakemiseen on kolme tapaa:

 • Voit ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot kuluvan vuoden verokortille, jolloin ne siirtyvät automaattisesti seuraavalle esitäytetylle veroilmoituksellesi, tai halutessasi ne huomioidaan suoraan veroprosentissasi ja saat uuden verokortin
 • Voit ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot veroilmoituksessa
 • Jos palkkasit työntekijän itse, voit ilmoittaa vähennyksen palkka.fi-palvelussa

Seuraaviin kappaleisiin olemme koonneet vielä tarkemmat ohjeet kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen. Pienyrittäjän, jonka asiakkaat voivat hyödyntää kotitalousvähennystä, kannattaa olla perillä siitä, millä tavoin kotitalousvähennys ilmoitetaan. Näin yrittäjä osaa itsekin neuvoa asiakkaitaan tarvittaessa ja voi myös helpottaa ostopäätöstä kertomalla mahdollisuudesta vähentää työn hinta verotuksessa.

Kotitalousvähennys veroilmoituksella vai verokortilla?

Kotitalousvähennyksen voit ilmoittaa joko veroilmoituksellasi tai tilata kuluvalle vuodelle uuden verokortin, jossa vähennys on otettu huomioon.

Molemmat onnistuvat kirjautumalla OmaVeroon. Navigoimalla välilehdeltä Kaikki verolajit osioon Tulovero, pääset ilmoittamaan vähennyksen kuluvan vuoden verokortille. Sitten klikkaa Veroilmoitukset ja verotustiedot ja valitse vuosi, jonka aikana olet maksanut kotitalousvähennykseen oikeuttavan laskun. Valitse otsikon Tulovero alta Verokortit ja ennakkovero. Täytä uuden verokortin tiedot ja lisää kotitalousvähennys ohjeiden mukaan, kun sitä kysytään.

Jos haluat ilmoittaa vähennyksen veroilmoituksella, voit tehdä sen OmaVerossa tai paperilomakkeella samalla, kun tarkistat oman esitäytetyn veroilmoituksesi keväällä.

Kotitalousvähennys. Koiranulkoiluttaja.

Kotitalousvähennys palkka.fi-palvelussa

Jos palkkasit työntekijän, on yksi helpoimmista tavoista kotitalousvähennyksen hakuun palkka.fi-palvelu. Palkka.fi on Verohallinnon ylläpitämä palkanmaksuohjelma, jota voivat hyödyntää niin kotitaloudet kuin yrittäjätkin palkkojen maksuun. Ohjelma laskee työnantajamaksut ja ilmoittaa työntekijän tulot suoraan tulorekisteriin.

Kun maksat palkan palkka.fi-palvelun kautta, lähetetään kotitalousvähennyshakemus puolestasi verottajalle automaattisesti aina vuodenvaihteen jälkeen. Näet kotitalousvähennyksen esitäytetyllä veroilmoituksellasi.

Lue lisää kotitalousvähennysten ilmoittamisesta suoraan Vero.fi-sivustolta.

Kevytyrittäjä ja kotitalousvähennys

Jos teet kevytyrittäjänä työtä, joka oikeuttaa asiakkaasi kotitalousvähennykseen, hän voi sen hakea aivan samaan tapaan kuin muidenkin yrittäjien laskuttamista töistä.

UKKO.fin kautta laskuttaessasi voit erotella eri laskuriveille työn osuuden ja mahdolliset tarvikkeet ja materiaalit, joita laskutat asiakkaaltasi. Tämä tekee kotitalousvähennyksen haun asiakkaallesi yksinkertaiseksi, kun hän näkee laskulta suoraan, mikä osuus laskun loppusummasta on vähennyskelpoista työn osuutta.

Kotitalousvähennys. Lapsenvahti auttaa läksyissä.

Toiminimiyrittäjä ja kotitalousvähennys

Myös toiminimiyrittäjän asiakkaat voivat vähentää työn osuuden toiminimiyrittäjän laskusta kotitalousvähennyksenä, jos työ täyttää vähennyksen saamisen edellytykset.

Toiminimiyrittäjää koskee sama neuvo eritellä eri laskuriveille työn osuus ja mahdolliset muut asiakkaalta laskutettavat kulut, jotta kotitalousvähennyksen hakeminen on asiakkaalle mutkatonta – tämä on hyvää palvelua yrittäjältä asiakkaan suuntaan. Yrittäjänä, tehdessään kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä asiakkaan kotona tai vapaa-ajanasunnolla, on usein myös hyvä idea muistuttaa asiakasta vähennysmahdollisuudesta. Asiakas usein arvostaa myös sitä, että yrittäjä on perille siitä, miten vähennys haetaan ja osaa tarvittaessa jopa vähän neuvoa asiakasta vähennyksen haussa.

Kotitalousvähennys. Lämmityksen uusinta.

Sekä kevyt- että toiminimiyrittäjä voivat tietenkin myös itse hyödyntää kotitalousvähennyksen teettäessään kotonaan tai vapaa-ajanasunnollaan vähennykseen oikeuttavaa työtä. Huomioitava on kuitenkin, että omasta työstä vähennystä ei saa – vaikkapa rakennusalan ammattilaisen kannattaa siis tilata kylpyhuoneremontti kollegalta, jotta vähennyksen voi hyödyntää. Myöskään oman puolison tai alaikäisen lapsen suorittamaa työtä yrittäjä ei voi vähentää kotitalousvähennyksenä.

Kotitalousvähennyksen tarkoitus on kannustaa suomalaisia ostamaan työtä kotimaisilta pienyrittäjiltä. Kotitalousvähennys on siis itsenäisen yrittäjän ystävä. Halusimme siksi koota tähän artikkeliin kaiken tiedon, mitä yrittäjä voi kotitalousvähennyksestä tarvita ja hyödyntää. Jos kuitenkin jokin yksityiskohta kotitalousvähennyksessä jäi pohdituttamaan, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tai Verohallintoon. Me osaamme neuvoa kotitalousvähennyksen osalta yrittäjän kannalta, verottaja taas opastaa käytännön ilmoituksissa ja verokiemuroiden yksityiskohdissa.

Tämä artikkeli on julkaistu alunperin 5.4.2021 ja sitä on päivitetty 2.12.2021.

Lue myös:

Kotitalous työnantajana – vai ostaako yrittäjältä tai kevytyrittäjältä?

Näin hinnoittelet työsi oikein – viisi vinkkiä

Ryhdyitkö kevytyrittäjäksi? Käy nämä asiat läpi asiakkaasi kanssa

Näin luot selkeän tarjouksen ja hankit lisää asiakkaita!

Kevytyrittäjyys vai toiminimiyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on oikea vaihtoehto kun:

 • Et tarvitse omaa yritystä tai y-tunnusta
 • Haluat testata liikeideaasi turvallisesti
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Haluat aloittaa liiketoiminnan välittömästi

Toiminimiyrittäjyys on sinua varten kun:

 • Tarvitset toimintaasi varten oman y-tunnuksen
 • Haluat olla oikea yrittäjä
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Toimintasi on kooltaan merkittävää
 • Haluat hyödyntää yrittäjävähennyksen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>
Ronja Norja

Ronja on sisällöntuottaja ja toiminimiyrittäjä, joka innostuu someilmiöistä ja muuttuvan työelämän uusista tuulista. Ronja haluaa kirjoituksillaan auttaa taitavia tekijöitä yrittäjyyden alkuun.

Muita artikkeleita aiheesta Työllistäminen:

 • Työllistäminen Vakituinen työsopimus - Ikuinen jatkumo?

  Kuten totesimme aiemmassa blogikirjoituksessa ”Määräaikainen työsopimus – Mikä se on?”, niin työsopimuslain 1 luvun 3§:n 2 momentin mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi (Vakituinen), jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Tarkoittaen, että työsopimukseen ei ole kirjoitettu päättymisaikaa, jolloin työsopimus on voimassa toistaiseksi. Työsuhde on niin kauan voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli haluaa sen lopettaa eli irtisanoa työsuhteen. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen…

  Lue lisää
 • Työllistäminen UKKO.fi eläkeläisille – töitä omilla ehdoilla!

  UKKO.fi eläkeläisille Oletko pian jäämässä eläkkeelle? Olet ollut työelämässä vuosikymmenien ajan. Olet kehittänyt oman osaamisesi huippuunsa. Pian olisi kuitenkin aika hypätä pois oravanpyörästä viettämään leppoisia eläkepäiviä golfin ja bingon parissa. Miltä tämä kuulostaa sinun korvaasi? Kuulostaako se ihanalta vai stressaako ajatus siitä, että kuinka saat päiväsi täytettyä mielekkäästä tekemisestä eläköidyttyäsi? Jos asia jäi mietityttämään, jatka lukemista! Työntekoa niinkuin itse parhaaksi näet?…

  Lue lisää
 • Työllistäminen Uusi ura houkuttelee monia – miten löytää se oikea työ?

  Työurat eivät ole enää entisenlaisia; tuskin enää kukaan on perinteisessä palkkatyösuhteessa samalla työnantajalla koko työuraa kisällistä mestariksi. On tavallista, että työurat kulkevat eteenpäin menemisen lisäksi myös sivuille ja välillä jopa taaksepäin. Yhä useammalla on työuransa aikana lukuisia eri ammatteja – välillä joillakin jopa yhtä aikaa. Päivisin ohjelmistoja kehittävä voi viikonloppuisin olla joogaopettaja tai koomikko. Ennusteiden mukaan merkittävä osa nykyisistä ammateista…

  Lue lisää