Arvioitu lukuaika: 14 minuuttia

Itsenäinen yrittäjä – mikä se on?

itsenainen-yrittaja-valokuvaaja

Mitä itsenäinen yrittäjä tarkoittaa, millaisia hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy sekä mitä se ihmiseltä vaatii? Tässä artikkelissa käymme läpi nämä sekä esittelemme itsenäisen yrittämisen eri muotoja sekä jaamme vinkkejä siihen, miten itsenäisen yrittäjyyden alkuun on mahdollista päästä.

Moni suomalainen haaveilee yrittäjyydestä. Yrittäjyys tuo mukanaan omanlaista vapautta ja joustavuutta, jota tavallisessa palkkatyössä ei yleensä saa. Samalla yrittäjyys antaa, mutta se myös ottaa, ja yrittäjäksi ryhtyminen vaatii ihmiseltä paljon halua kasvaa ja kehittyä työssään.

Mitä tarkoittaa itsenäinen yrittäjä?

Tilastokeskuksen virallisen määritelmän mukaan itsenäisiksi yrittäjiksi voidaan määritellä ne henkilöt, jotka joko yksin tai yhdessä yhden tai useamman muun henkilön kanssa omistavat ne yhtiöimättömät yritykset, joissa he myös työskentelevät. Tämän määritelmän ulkopuolelle suljetaan kuitenkin ne yhtiöimättömät yritykset, jotka voidaan luokitella yritysmäisiksi yhteisöiksi.

Itsenäisen yrittäjän pääasiallinen tulo on myös tultava tästä yritystoiminnasta, eli hän ei saa samalla olla sellaisessa palkkatyössä, joka voidaan katsoa kyseisen henkilön päätoimeksi. Itsenäinen yrittäjä voi kuitenkin saada sivutuloja myös palkkatöistä, mutta yritystoiminnan tulee olla hänen pääasiallinen tulonlähteensä. Muussa tapauksessa kyseinen henkilö olisikin luokiteltava palkansaajaksi.

Itsenäinen yrittäjä on siis sellainen yrittäjä, joka tienaa elantonsa oman yritystoimintansa kautta. Kyseinen henkilö toimii sekä omissa nimissään että vastaa taloudellisesti omasta toiminnastaan kuin myös sen tuottamista tuloksista.

Itsenäisen yrittämisen muodot

Itsenäisen yrittämisen polulle voi lähteä joko y-tunnuksella tai kevytyrittäjänä:

Kevytyrittäjä

Kevytyrittäjäksi kutsutaan sellaista yksityishenkilöä, jonka toiminta on yrittäjämäistä, mutta joka on ulkoistanut yrityksensä byrokratian kolmannelle osapuolelle eli tässä tapauksessa laskutuspalvelulle. Laskutuspalvelu hoitaa kevytyrittäjän puolesta paperityöt aina laskutuksesta verotukseen ja kirjanpitoon. Tällä tapaa yrittäjä itse voi keskittyä siihen olennaiseen eli liikeidean testaamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Vastapalveluksena byrokratian hoidosta laskutuspalvelu laskuttaa jokaisesta kevytyrittäjän toimeksiannosta oman palvelumaksunsa. Toisin sanoen silloin, kun yrittäjällä ei ole toimeksiantoja hänen ei myöskään tarvitse maksaa mitään laskutuspalvelulle. Tämä laskutuspalvelun tuoma joustavuus ja taloudellisuus onkin tehnyt kevytyrittäjyydestä suositun itsenäisen yrittämisen muodon suomalaisten keskuudessa. Liiketoiminnan kasvaessa kevytyrittäjyydestä on myös halutessaan helppo siirtyä oman toiminimen perustamiseen.

UKKO.fi on Suomen suosituin kevytyrittäjien laskutuspalvelu. Lue lisää kevytyrittäjyydestä Ukon sivuilta!

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään, Y-tunnuksella tai ilman. Rekisteröityminen 0 €, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö

Y-tunnus eli toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja)

Yksinkertaisin virallisen yrittäjyyden muoto on yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli toiminimiyrittäjä, sillä kevytyrittäjyyttä ei itsessään lasketa yrittäjyyden viralliseksi muodoksi. Koska toiminimi on sidottu yrittäjään, yrittäjä on myös itse velvollinen hoitamaan elinkeinotoimintaansa liittyvän byrokratian toisin kuin esimerkiksi kevytyrittäjyyden tapauksessa. Tämän vuoksi toiminimen kautta ei voi toimia kuin yksi perustaja, vaikka yritystoiminnassa voikin olla mukana useampia henkilöitä samanaikaisesti.

Toiminimen perustaminen vuonna 2020 se maksoi verkossa 60 euroa ja paperilomakkeella 115 euroa. Liiketoiminnan kasvaessa toiminimestä voi myös siirtyä osakeyhtiömuotoon. Toiminimen kautta henkilö ilmoittaa valtiolle, että hän on liittynyt tarvittaviin rekistereihin harjoittaakseen elinkeinoa ja saa tätä kautta käyttöönsä oman y-tunnuksen.

Kevytyrittäjyyteen verrattuna toiminimi tuo itsenäiselle yrittäjälle enemmän vastuuta ja velvoitteita, mutta myös suuremmat mahdollisuudet kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Toiminimen perustaminen vaatii jonkin verran ymmärrystä esimerkiksi kirjanpidosta ja veroasioista. Toisaalta kirjanpidonkin voi budjetin salliessa ulkoistaa muille toimijoille. UKKO Toiminimiyrittäjyyden kautta toiminimen kirjanpito hoituu edullisesti ja voi myös perustaa toiminimen ilmaiseksi. Lue lisää: UKKO Toiminimiyrittäjyys.

Arkea itsenäisenä yrittäjänä

Yrittäjäksi ei kannata lähteä haaveillen pelkästä maineesta ja mammonasta. Yrittäjän arki on työntäyteistä ja päivät voivat toisinaan venyä pitkiksi. Koska yksinyrittäjä on itse vastuussa työstään, voi joitakin työasioita toisinaan joutua hoitamaan myös lomilla ja täydellisten irtiottojen järjestäminen voi tuottaa haasteita.

Yrittäjän vastuu on suuri, sillä yritystoiminnan tulot vaikuttavat usein sekä yrittäjän, että hänen perheensä toimeentuloon. Vaikka ajatus oman itsensä pomona olemisesta houkuttelee monia alalle, yrittäjyyden arki voi lopulta viedä takaisin tuttuun ja turvalliseen palkkatyöhön. Vastuu oman yrityksen menestymisestä vaatiikin rohkeutta, myös kurinalaisuutta ja tahtoa jatkaa eteenpäin haasteista huolimatta.

Lisäksi on syytä pitää mielessä, että itsenäisenä yrittäjänä menestyminen vaatii toisinaan uhrauksia, joita toki myös palkkatyössä joutuu tekemään; usein tilanteissa edetään asiakkaan ehdoilla ja menestyäkseen yrittäjän on myös tehtävä asioita ja päätöksiä, jotka eivät välttämättä ole mukavia. Yrittäminen ei siis aina ole ruusuilla tanssimista, mutta ei sitä tarvitse turhaan pelätäkään. Kun alta löytyy riittävän hyviä työkaluja, saa ensiaskeleitaan ottava yritys runsaasti tuulta siipiensä alle.

Itsenäinen yrittäjä ja taloudellinen kannattavuus

“Hiljaa hyvää tulee” voisi olla sanonta, joka pätee hyvin itsenäisen yrittäjän maailmaan. Toisin sanoen voi kestää jopa vuosikausia ennen kuin yritys alkaa tehdä niin suurta voittoa, että yrittäjä voi palkkojen ja muiden kulujen kattamisen lisäksi alkaa haaveilemaan yritystoiminnan laajentamisesta. Ensimmäisten vuosien aikana yritys voi myös tehdä tappiota; nämä kaikki seikat kuuluvat itsenäisen yrittäjän arkeen ja ne on vain opittava ottamaan vastaan ja kääntämään mahdollisuuksiksi.

Lehdet ovat tänä päivänä pullollaan juttuja miljoonien eurojen arvoisista startup-yrityksistä, jotka ovat onnistuneet vain muutamassa vuodessa keräämään sijoittajilta valtavia summia kasaan  tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen. Nämä menestystarinat ovat kuitenkin harvassa ja kyseessä on usein yritys, joka on onnistunut löytämään markkinoilta sopivan raon aivan uudenlaisen tuotteen tai palvelun kehittämiseen, joka on tietysti sijoittajien silmissä todella mielenkiintoinen sijoituskohde.

Totuus on kuitenkin usein täysin päinvastainen, sillä pienyrittäjä elää ja unelmoi täysin toisenlaisessa ulottuvuudessa: Monesti tavoitteena on yksinkertaisesti elättää itsensä omalla yritystoiminnalla. Ideaalitilanteessa itsenäinen yrittäjä saakin elantonsa tekemällä työtä, jota kohtaan tuntee intohimoa. Onkin hyvä unelmoida, mutta pitää samalla omat jalat maassa ja asettaa yrityksen tulevaisuuden kannalta realistisia tavoitteita. Myös pienet yritykset voivat kasvaa ja menestyä, mutta jokaisen menestystarina ei seuraa samaa kaavaa. Siksi kannattaakin muistaa, että kaikkein menestyksekkäimmänkin yrittäjän takana piilee paitsi kovaa työtä, myös riskinottoa ja epäonnistumisia.

Yrittäjyys vaatii rohkeutta: Jos ei uskalla yrittää, ei voi koskaan mitään saavuttaakaan.

Toisaalta yrittäjänä on mahdollisuus vaikuttaa omiin ansioihin ja ansaista huomattavasti paremmin kuin palkkatyössä, sillä yrittäjänä palkankorotusmahdollisuudet eivät ole ennalta rajatut. Palkkatyössä seinä tulee yleensä jossain kohtaa vastaan etenkin kun työnantaja saattaa suhtautua palkankorotusten ohella kielteisesti myös sivutöiden tekemiseen. Yrittäjänä omiin ansioihin voi itse vaikuttaa kehittämällä osaamistaan, omaa toimintaa ja etenkin tekemällä töitä. Yrittäjä hyötyy taloudellisesti yrityksen menestyessä kun taas palkkatyössä yrityksen menestys ei välttämättä näy omalla tilillä, vaikka olisikin ollut avainasemassa vaikuttamassa yrityksen tulokseen.

Yrittäjyyttä ei toisaalta kannata pelätä, sillä yritystoiminnan on lähtökohtaisesti aina tarkoitus olla kannattavaa ja ideana on joko pystyä elättämään itsensä tai hankkia lisätuloja sivutoimisena yrittäjä. Aloittava yrittäjä voi hakea esimerkiksi starttirahaa yritystoiminnan alkuun. Starttirahaa myönnettäessä yrittäjän on esitettävä suunnitelmansa yrittäjyydestä ja starttirahaa myöntävä taho arvioi yritystoiminnan kannattavuutta. Yrittäjäksi ei siis kannata lähteä, jos liikeidea ei ole kannattava. Aloittavan yrittäjän ei kannata jäädä yksin vaan hyödyntää esimerkiksi Uusyrityskeskusten ja TE-toimiston palveluita ja osallistua yrittäjyyskoulutukseen jos tarpeen.

Jos omasta ideasta on epävarma, kannattaa yrittäjyyttä lähteä kokeilemaan alkuun sivutoimisesti vaikkapa kevytyrittäjänä. Tällöin voi minimoida riskit ja kokeilla liikeidean kannattavuutta ennen oman yrityksen perustamista ja palkkatyön jättämistä. UKKO.fi:n sivuilla voit tutustua muiden yrittäjätarinoihin.

Itsenäisen yrittämisen hyvät ja huonot puolet

Itsenäinen yrittäjä ei koskaan saavu oppimisen polulla tiensä päähän. Yritystoiminnassa menestyäkseen yrittäjän on osattava kasvaa ja muuttua ajan mukana sekä opittava kääntämään katseensa aina välillä myös menneisyyteen ymmärtääkseen, mitkä asiat toimivat ja mitkä taas eivät.

Itsenäinen yrittäjyys – kuten mikä tahansa muukin työ – tuo mukanaan sekä hyviä, että huonoja puolia. Vaikka pitkät päivät ja haastavat päätökset voivat saada joskus stressitasot kohoamaan, mikään ei ole suurempi motivaation lähde kuin nähdä edessään omien ponnisteluidensa ja kovan työn jälki sekä oma ja yrityksen kehitys.

Itsenäisen yrittämisen edut

Vapaus ja joustavuus

Yksi itsenäisen yrittäjyyden parhaista puolista on tietysti se vapaus ja joustavuus, jota tavallisessa palkkatyössä ei voi saada. Vaikka palkkatyö tuo kotitalouteen säännöllisen tulonlähteen, yhä useammat suomalaiset lähtevät yrittäjyyden tielle haaveenaan olla oman itsensä herra.

Vaikka itsenäisen yrittäjän on valmistauduttava toisinaan painamaan pitkiäkin päiviä, yrittäjyys tuo samalla elämään tietynlaista joustavuutta esimerkiksi siinä, että omat henkilökohtaiset menot ja suunnitelmat on aina helpompi mukauttaa yrittäjän päivään tavalliseen, kiinteän aikataulun palkkatyöhön verrattuna. Yrittäjä voi (alasta riippuen) työskennellä siihen aikaan vuorokaudesta kun oma luovuus on huipussaan, ottaa halutessaan lomaa kyselemättä työnantajalta hyväksyntää, mennä kuntosalille vaikka keskellä päivää ja hoitaa työt mökiltä käsin vuoden ympäri.

Yrittäjä kasvaa myös yksilönä

Itsenäinen yrittäjä löytää itsensä palkkatyöläistä todennäköisemmin hyvin vaihtelevista olosuhteista ja tilanteista, jotka vaativat nopeaa päätöksentekoa, stressinsietokykyä sekä kykyä sietää epävarmuutta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tällaiset asetelmat taas kasvattavat ihmistä valtavasti yksilönä.

Moni itsenäinen yrittäjä huomaakin vuosien saatossa kasvaneensa rohkeammaksi, itsevarmemmaksi, itsenäisemmäksi ja kaiken kaikkiaan henkisesti vahvemmaksi ihmiseksi. Yrittäjyys opettaa uskomaan itseensä, mukautumaan elämän nopeisiin käänteisiin, olemaan pelkäämättä epäonnistumista sekä sietämään epävarmuutta, mitkä varmasti tekevät ihmisestä kuin ihmisestä vahvemman. Näistä taidoista on hyötyä myös muilla elämän osa-alueilla.

Oppimisprosessi ei koskaan lopu

Menestyäkseen ja ylläpitääkseen menestystä itsenäisen yrittäjän on pysyttävä jatkuvasti ajan pyörteissä kiinni. Uusia keksintöjä ja teknologian mullistuksia on opittava käyttämään hyväkseen, mutta samalla on muistettava pysyä omalle työlleen ja intohimolleen uskollisena. Kuten yksi liikemaailman tunnetuimmista nimistä ja liikemiehistä, Virgin Groupin perustaja Richard Branson on sanonut; “Et opi kävelemään noudattamalla sääntöjä. Opit tekemällä ja kaatumalla”, sama pätee myös itsenäiseen yrittäjyyteen.

Yrittäjänä pääsee näkemään yritystoiminnan niin monesta eri kulmasta, että siinä oppii todella paljon erilaisia taitoja. Moneen palkkatyöhön verrattuna yrittäjänä työskenteleminen onkin mielenkiintoista, sillä aina löytyy uutta opittavaa ja kehitysalueita, eikä työssä siten pääse helposti kyllästymään. Koska yrittäjä voi itse päättää omasta työstään, on mahdollista suuresti vaikuttaa siihen missä asioissa omaa osaamista kehittää ja mihin haluaa keskittyä.

Vastuu on omissa käsissä

Yrittäjällä vastuu yrityksen menestystarinasta on aina omissa käsissä. Tästä syystä työmoraali on mahdollista viedä aivan uudelle tasolle, kun tietää, että jokainen päätös ja jokainen loppuun suoritettu tehtävä pelaa aina omaan pussiin. Kun itsenäinen yrittäjä tietää, että oma taloudellinen tilanne riippuu pitkälti siitä, mitä itse tekee, se antaa perspektiiviä keskittyä tuottavimpiin asioihin ja motivoi työskentelemään täysillä. Yrittäjänä työskentely onkin siitä mielekästä, että lähes kaikkiin asioihin pääsee itse vaikuttamaan, toisin kuin palkkatyössä.

Asiakaspalaute motivoi

Asiakassuhteet ovat itsenäiselle yrittäjälle ensiarvoisen tärkeitä, asiakkaasta halutaan pitää huolta ja ongelmat halutaan ratkaista. Siinä missä kritiikki auttaa kasvamaan ja kehittymään, positiivinen palaute taas motivoi jatkamaan eteenpäin ja näkemään, että on hyvä siinä työssä, mitä tekee.

Työssä saa toteuttaa omaa itseään

Itsenäisen yrittäjän arki ei ole sidottu suurten yritysten tavoin tiettyihin standardeihin, toimintatapoihin ja byrokratiaan. Itsenäisenä yrittäjänä ihminen pääsee toteuttamaan työssään itseään sekä luomaan juuri sellaisia toimintatapoja, jotka vastaavat hänen omaa tapaansa työskennellä ja kasvaa työssä.

Myös oma henkilökohtainen ote asiakassuhteissa saa näkyä ja yrityksen imagosta saa pitkälti rakentaa juuri sellaisen kuin itse haluaa. Tällaiseen autonomiseen tilaan palkkatyössä pääsee vain hyvin harvoin.

Itsenäisen yrittämisen haasteet

Yrittäjyys on taloudellinen riski

Itsenäinen yrittäjä hyppää todelliseen oravanpyörään, jossa vaakalaudalla on usein oma toimeentulo. Toimialasta riippuen yrityksen pystyttäminen ja pyörittäminen voi vaatia suuriakin taloudellisia riskejä, jotka voivat epäonnistuessaan johtaa yrittäjän vakavaan velkakierteeseen.

Näitä riskejä on onneksi mahdollista minimoida monella eri tapaa, kuten kokeilemalla ensin yrittäjyyttä sivutoimisena yrittäjänä tai kevytyrittäjänä yhdessä palkkatyön ohella. Tällä tapaa omaa liikeideaa on mahdollista testata ilman sen suurempia taloudellisia riskejä.

Yrittäjyydestä voi tulla pakkopullaa

Jokainen yrittäjän päivä ei välttämättä tunnu olevan uusi ja upea mahdollisuus onnistua. Joskus yrittäjyys voi muuttua harmaaksi ja turhauttavaksi arjeksi, josta on vaikeaa päästä ulos. Jos elämä on pelkkää työtä, jossa lomat ja vapaapäivät unohtuvat, yrittäjyydestä voi tulla raskas taakka.

Jos yrittäjä jää polkemaan paikalleen, työmotivaatio voi painua pohjaan, eivätkä työpäivät enää tunnu kiinnostavilta. Tällaiseen tilanteeseen kannattaa oppia heräämään ajoissa ja ottamaan tilanteen käsiinsä pohtimalla sitä, millä tavalla oman työmotivaation voi palautta vai olisiko sittenkin oikea aika jatkaa uraa muissa merkeissä.

Toisinaan pelkkä irtiotto loman merkeissä voi palauttaa motivaation, mutta aina se ei riitä, vaan täytyy pureutua taustalla oleviin syihin. Yrittäjänä ei kannata jäädä liian yksin, vaan keskustella kokeneempien yrittäjien kanssa ja verkostoitua. Muilta voi saada kullanarvoisia vinkkejä. Tämän vuoksi me UKKO.fi:ssä olemmekin perustaneet Facebookiin Kevytyrittäjyys-ryhmän.

Vastuu voi altistaa uupumukselle jos palautumisesta ei huolehdi

Itsenäinen yrittäjä pitelee koko yrityksensä tulevaisuutta käsissään. Tämä vastuu luo paineita, jotka voi toisinaan olla vaikea täysin karistaa harteilta illalla kotiin saavuttaessa. Tässä mielessä sekä henkinen, että fyysinen hyvinvointi vaativat huomiota.

Itsenäinen yrittäjä – kuten kuka tahansa muukin – voi palaa loppuun jos ei huolehdi omasta hyvinvoinnista. Tätä välttääkseen palautumiselle on varattava riittävästi aikaa ja omista vapaapäivistä on muistettava pitää kiinni. Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja mieluisat harrastukset auttavat jaksamaan myös itsenäisen yrittäjän hektisessä arjessa.

Toisaalta vaativassa ja vastuullisessa palkkatyössäkin voi uupua, joten turhaa yrittäjyyttä ei kannata pelätä kunhan muistaa ajoissa ja riittävän usein pysähtyä kuulostelemaan myös omaa vointiaan. Yrittäjä itse on kuitenkin oman yrityksensä tärkein voimavara, josta on syytä pitää huolta. Omista rajoista onkin syytä pitää kiinni: edes yrittäjän ei tarvitse aina olla tavoitettavissa. Työajan ja vapaa-ajan välille kannattaakin tehdä selkeä ero ja ottaa arkeen mukaan palauttavia rutiineja.

Työhön keskittyessä yrittäjä voi unohtaa vaalia ihmissuhteita

Itsenäisen yrittäjän elämä rakentuu usein pitkälti oman työn ympärille ja tämä on täysin ymmärrettävää. Kun tekee jotakin mihin kokee intohimoa, näkee suoraan oman työnsä tuloksen ja on toisaalta tästä taloudellisesti riippuvainen, saattaa työ viedä mukanaan. Samalla on kuitenkin totta, että yrityksen menestyksellä ja valinnoilla on usein vaikutuksia myös yrittäjän ihmissuhteisiin.

Aina kaikki läheiset eivät välttämättä ymmärrä niitä uhrauksia, joita yrittäjän on tehtävä menestystarinansa eteen. Välillä yritystoiminnalle omistautuminen ja joustaminen sen eteen voi myös nakertaa omia ihmissuhteita. Tästä syystä onkin tärkeää, että yrittäjyyden haasteista puhutaan myös kotona ja perhe pidetään ajan tasalla siitä, mitä työn sisällä tapahtuu. Oma tukiverkosto on itsenäiselle yrittäjälle myös tärkeä voimavara, jota kannattaa vaalia. Työn ohella on tärkeää viettää aikaa myös läheisten kanssa, sillä siitä saa virtaa myös työntekoon.

Itsenäinen yrittäjä: Näin pääset alkuun

Itsenäisen yrittäjyyden alkutaipaleella on normaalia, että tulevasta päivästä ei ole varmuutta. Tästä huolimatta turhat pelot kannattaa rohkeasti jättää takaa-alalle. Itsenäisen yrittäjyyden polulle lähteminen käy itse asiassa tänä päivänä varsin kivuttomasti ja riskittömästi, sillä alkuun pääsee helposti myös palkkatyön ohessa. Yrittäjyyden ei siis tarvitse olla aina pääasiallinen tulonlähde. Lisäksi yrityksen byrokratia on alussa mahdollista ulkoistaa kevytyrittämisen kautta, jolloin aika, joka muuten kuluisi paperihommiin voidaan suunnata yritystoiminnan kehittämiseen.

Itsenäisen yrittäjän on ennen toiminimen rekisteröimistä, vakuutusten maksamista, liiketilojen hankintaa ja asiakassuhteiden luontia mietittävä muutamia tärkeitä piirteitä, joita jokaiselta yrittäjältä tulee löytyä. Ensinnäkin itsenäiseltä yrittäjältä vaaditaan rohkeutta, aimo annos kunnianhimoa ja yrittäjähenkeä, mutta samalla realistisia tavoitteita ja aitoa ymmärrystä yrittäjyyden hyvistä ja huonoista puolista. Vastuuntuntoisuus, korkea työmoraali, sitoutumiskyky ja oikea asenne ovat myös tärkeitä avainsanoja itsenäisen yrittäjyyden tiellä.

Itse yrityksen perustamiseen kuuluu useita eri vaiheita. Alkuun pääsee kuitenkin yllättävän pienellä vaivalla. Yrityksen perustamisen saloihin voi tutustua myös helposti verkossa erilaisia oppaita lukien sekä keskustelemalla asiasta vaikkapa lähipiiriin kuuluvin yrittäjien kanssa. Tänä päivänä suurin osa hakemuksista ja toimenpiteistä on mahdollista tehdä myös kokonaan verkossa.

Tässä lyhyt lista itsenäisen yrittäjyyden alkuun pääsemiseksi:

 1. Yrityksen toimialan valinta; yrittäjyys sivutyönä vai päätyönä? Kevytyrittäjyys vai toiminimen perustaminen?
 2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen – tätä tarvitaan myös silloin, jos rahoitusta lähdetään hakemaan pankista, muulta rahoituslaitokselta tai sijoittajilta.
 3. Jos valitset toimia y-tunnuksella niin todo-listalle kuuluu myös tarvittavien paperihommien, kuten ilmoitusten ja rekistereiden hoito; esimerkiksi arvonlisäverovelvollisten rekisteri, työnantajarekisteri, ennakkoperintärekisteri, verotus, tilikausi, patentti…
 4. Mahdollisen rahoituksen hakeminen; yrityslaina, starttiraha yms.
 5. Yrittäjän vakuutuksista huolehtiminen; YEL-, MyEL- ja SYT-vakuutukset (Huom! Toimiessasi UKKO.fi-kevytyrittäjyyspalvelun kautta voi antaa YEL-vakuutuksen UKKO.fi:n hoidettavaksi)
 6. Käytännön vaiheet: kuten liiketilojen hankkiminen, yritystilin avaaminen, asiakkaiden hankkiminen, markkinointi, verkkosivujen perustaminen ja työssä tarvittavien välineiden hankinta.

Mitä itsenäisen yrittäjyyden alkujuurilla kannattaa ottaa huomioon?

Alussa liian aggressiivista lähestymistapaa kannattaa välttää ja liikeideaa onkin hyvä lähteä testaamaan varovaisesti. Myös taloudelliset tappiot on mahdollista minimoida aloittamalla varovaisesti ja testaamalla liikeideaa esimerkiksi sivutyönä tai kevytyrittäjyyden kautta.

Samalla on hyvä pitää mielessä, että vaikka riskien ottaminen ja yrittäjyyden polun epävarmuus ovat läsnä, ne myös kasvattavat ja opettavat aina uutta. Oli työ sitten mikä tahansa, kaikkea ei ole mahdollista suunnitella etukäteen ja yllätyksiä matkan varrella tulee varmasti. Nämä kaikki ylä- ja alamäet kuitenkin kuuluvat osaksi itsenäistä yrittäjyyttä ja se, mikä lopulta ratkaisee, on yrittäjän oma halu ja tahto jatkaa eteenpäin.

Muutamista varjopuolista huolimatta itsenäinen yrittäjyys on kokonaisuutena positiivinen asia, joka tuo elämään täysin uudenlaista sisältöä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että yrittäjyys on lähes aina kannattavaa ainakin jollakin tavalla. Yrittäjyys tuo mukanaan rutkasti kokemuksia ja käytännön oppeja siitä sekä kasvattaa ihmistä yksilönä. Koska yrittäjä tekee monesti varsinkin alussa lähes kaiken itse, yrittäjyys antaa monipuolista työkokemusta, jota voi hyödyntää mikäli palaisikin joskus takaisin palkkatyöhön.

Myöskään yhden nurin menneen liikeidean ei tarvitse haudata kokonaista ajatusta yrittäjyydestä. Itsenäisen yrittämisen voi aina aloittaa alusta ja liikeideaa voi aina vaihtaa. Mielessä kannattaakin pitää, että itsenäinen yrittäjyys on läpi elämän kestävä koulu, jossa oppiminen ei koskaan lopu.

Lisäksi, vaikka yrittäjyys usein vie mukanaan, samalla on olennaista muistaa nauttia työn tuomista hedelmistä perheen, vapaa-ajan, lomailun ja harrastusten parissa. Oma henkinen ja fyysinen jaksaminen yrittäjyyden hektisessä arjessa on elintärkeää. Niinpä, vaikka yrittäjyydestä on usein tehtävä elämäntapa, tämä ei tarkoita sitä, että vapaa-aika ja rentoutuminen tulisi unohtaa; tärkeintä on löytää yrittäjyyden polulla se kultainen keskitie, jossa yrityksen menestys ei rokota vapaa-aikaa, vaan pikemminkin rikastuttaa sitä. Parhaimmillaan yrittäjänä on mahdollista toteuttaa ja kehittää itseään mielekkäässä työssä ja sovittaa joustavasti työelämä ja vapaa-aika yhteen.

Kevytyrittäjänä voit helposti aloittaa yrittäjämäisen toiminnan vaikka alkuun päivätyön ohella sivutoimisesti. Me hoidamme paperityöt ja sinä voit keskittyä olennaiseen. Näin sinulla jää yrittämisen ohella aikaa muuhunkin.

Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Lue myös

Lisäduuni on helpointa kevytyrittäjänä

Kaipaatko lisätuloja? —30 konkreettista vinkkiä

Toiminimi vai kevytyrittäjyys – Kumpi valita?

 

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys sopii sinulle kun:

 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Haluat testata liikeideaasi
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Haluat säästyä tilitoimiston kuukausimaksuilta
 • Haluat valita perustatko Y-tunnuksen vai et

Yrittäjyys on sinua varten kun:

 • Aiot toimia yrittäjänä päätoimisesti tai säännöllisesti
 • Sinulla on valmis yritysidea
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat perustaa toiminimen tai osakeyhtiön tai siirtää kirjanpitosi meille
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen tai sinulla on jo sellainen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Muita artikkeleita aiheesta Liiketoiminnan aloittaminen:

 • Liiketoiminnan aloittaminen Jari Jokilampi & Suomen Uusyrityskeskukset ry: Älä enää muhi yritysidean kanssa – apua alkumetreille on tarjolla

  Vuorosana-blogisarjassamme UKKO.fi saa kylään työelämän eri sidosryhmien edustajia. Blogeissa kuulemme vieraidemme ajatuksia muun muassa itsensä työllistämisestä. Kevät on kaiken uuden aikaa. Niinpä se on oiva hetki myös raikkaille yritysideoille ja niiden nostamiselle pöytälaatikosta kirkkaaseen päivänvaloon. Tällä kertaa Vuorosana-blogissa meillä on vieraana Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi, jonka kanssa pohdimme, kuinka edetä tuoreen bisneskonseptin kanssa. Mitä eri väyliä pitkin yritysideaa voi lähteä muodostamaan? Reittejä…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Yrityksen perustaminen työttömänä

  Jokaisella on joku erityisosaaminen, eikä sitä kannata heittää hukkaan. Itsensä työllistäminen on yleistyvä työnteon malli – eikä vaadi tänä päivänä enää oman yrityksen pystyyn laittamista. UKKO.fi:n kautta voit helposti laskuttaa työt ilman omaa y-tunnusta! Me hoidamme palkanmaksuun ja laskuttamiseen liittyvät paperityöt ja velvoitteet, eikä sinun tarvitse murehtia kirjanpidosta tai muista yrittäjän paperitöistä. (Jos kuitenkin haluat perustaa oman yrityksen, katso tästä…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Toiminimi vs kevytyrittäjyys: Kumpi valita?

  Kevytyrittäjyys on vaihtoehto perinteiselle yrittäjyydelle. Kevytyrittäjä toimii yksityishenkilönä laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta. Kumpi kannattaa valita: Kevytyrittäjyys vai toiminimi? Ei ole suoraa vastausta siihen, onko yrittäjyys vai kevytyrittäjyys parempi vaihtoehto. Jokaisen oma tilanne vaikuttaa siihen mikä vaihtoehto on itselle sopivin. Lue, miten kevytyrittäjyys eroaa yrittäjyydestä ja mitä valinnassa kannattaa huomioida! Valintaa pohtiessa kannattaa ottaa huomioon muun muassa seuraavat tekijät: myytkö…

  Lue lisää